Agent do spraw pozyskiwania gruntów – charakterystyka, zarobki, wymagania

Agent do spraw pozyskiwania gruntów to pracownik odpowiedzialny za poszukiwanie gruntów pod inwestycje. Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania tego zawodu może liczyć na pracę między innymi w agencjach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jakie są szczegółowe obowiązki agenta do spraw pozyskiwania gruntów? Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc rozpocząć pracę w tym zawodzie?

Agent do spraw pozyskiwania gruntów – podstawowe informacje

Agent do spraw pozyskiwania gruntów (inne nazwy tego stanowiska to przedstawiciel do spraw pozyskiwania gruntów, menadżer do spraw pozyskiwania gruntów) to specjalista odpowiedzialny za wyszukiwanie, a następnie analizę gruntów pod inwestycje. Praca agenta ma charakter usługowy.  Oprócz wyszukiwania i weryfikowania informacji o gruntach inwestycyjnych zajmuje się on badaniem stanu formalno-prawnego gruntów inwestycyjnych, prowadzeniem negocjacji związanych z zakupem wybranych gruntów, przygotowywaniem projektów umów, współpracą z wieloma podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do zadań agenta należy również pozyskiwanie decyzji administracyjnych związanych z zakupem gruntów pod planowane inwestycje.

Jak zostać agentem do spraw pozyskiwania gruntów?

Żeby móc starać się o posadę agenta do spraw pozyskiwania gruntów należy legitymować się wykształceniem wyższym (minimum to 3-letnie studia licencjackie). Preferowane kierunki to zarządzanie, prawo i administracja, budownictwo, studia techniczne związane z architekturą, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, ekonomia.

Osoby, które ukończyły inne studia wyższe mogą zdecydować się na kontynuowanie edukacji na studiach podyplomowych związanych z wyceną nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Dla pracodawców bardzo ważne jest posiadanie przez kandydata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku. Pod uwagę brane są także świadectwa i certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń z zakresu wyceny nieruchomości, obrotu nieruchomościami.

Warto posiadać również uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.

Duże znaczenie na stanowisku agenta do spraw pozyskiwania gruntów mają kompetencje językowe. Niezbędne minimum to znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. 

Praca agenta do spraw pozyskiwania gruntów wiąże się z częstymi podróżami, dlatego kandydat na to stanowisko powinien posiadać prawo jazdy kategorii B.

Agent do spraw pozyskiwania gruntów – środowisko pracy

Agent do spraw pozyskiwania gruntów wykonuje swoje obowiązki zarówno w biurze, jak i w plenerze (musi dokładnie obejrzeć grunty, które zamierza kupić). Jego praca wiąże się także z częstymi wizytami w urzędach. Agenci do spraw pozyskiwania gruntu pracują zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych. Weekendy i święta mają zazwyczaj wolne.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na agenta?

Kandydat na agenta do spraw pozyskiwania gruntów powinien wyróżniać się spostrzegawczością, umiejętnością analitycznego myślenia, wysoko rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi. Jego praca wymaga umiejętności negocjacyjnych, zdolności przekonywania, zwiększonej odporności na stres (każda praca z ludźmi wiąże się ze stresującymi sytuacjami).

Menadżer do spraw pozyskiwania gruntu powinien być osobą samodzielną, potrafić doskonale organizować pracę własną. W jego zawodzie istotna jest też dyspozycyjność – może się zdarzyć, że będzie on potrzebował obejrzeć działki znajdujące się na drugim końcu kraju.

Każdy kandydat powinien mieć wiedzę z zakresu prawa, praktyczną wiedzę o rynku nieruchomości, obrocie nieruchomościami, podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej.

Niezmiernie ważną cechą kandydata jest poczucie konieczności ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji.

Agent do spraw pozyskiwania gruntów – zarobki

Badania pokazują, że zarobki na stanowisku agenta do spraw pozyskiwania nieruchomości są mocno zróżnicowane. Zaczynają się zazwyczaj na średniej krajowej. Najlepsi agenci zarabiają nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Poziom wynagrodzenia jest związany z odnoszonymi sukcesami, umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym, rodzajem i wielkością firmy, w której pracuje agent. Wpływ na wysokość pensji ma szczegółowy zakres obowiązków, sytuacja na lokalnym rynku pracy, wielkość aglomeracji, region kraju, ilość i wielkość konkurencyjnych firm, koniunktura na rynku nieruchomości.

Agenci do spraw pozyskiwania gruntu zazwyczaj mogą liczyć na atrakcyjne benefity pozapłacowe.

Agent do spraw pozyskiwania gruntów – jak zdobyć wymarzoną pracę?

Osoby posiadające kompetencje do wykonywania zawodu agenta do spraw pozyskiwania gruntów mogą liczyć na zatrudnienie w agencjach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w bankach hipotecznych, w firmach specjalizujących się w wyszukiwaniu gruntów pod zabudowę, w firmach budowlanych i deweloperskich, w urzędach i instytucjach publicznych (agenci są potrzebni w działach związanych z gospodarowaniem gruntami będącymi w zasobach publicznych), w funduszach inwestujących kapitał na rynku nieruchomości. Poszukiwania pracy należy rozpocząć od napisanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego (w CV obowiązkowo powinno znaleźć się krótkie podsumowanie zawodowe). Pamiętajmy, że nie musimy poprzestawać na odpowiadaniu na oferty pracy zamieszczone na portalach ogłoszeniowych. Równie dobrze możemy wysyłać swoje zgłoszenia do firm, które nie prowadzą w danej chwili rekrutacji (istnieją szanse, że zwrócą się one do nas w pierwszej kolejności, gdy będą potrzebowały agenta do spraw pozyskiwania gruntów).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox