Agent do spraw zakupów – kim jest, jakie są jego obowiązki, ile zarabia agent do spraw zakupów

Agent do spraw zakupów do zawód o charakterze usługowym. Specjalista ten może liczyć na zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach handlowych i usługowych. Jakie są szczegółowe obowiązki agenta do spraw zakupów? Jakie wykształcenie i kompetencje są konieczne, żeby rozpocząć pracę w tym zawodzie? Ile zarabiają agenci do spraw zakupów?

Agent do spraw zakupów – podstawowe informacje

Agent do spraw zakupów (inne nazwy tego zawodu to lider kategorii zakupowej, koordynator obszaru zakupowego, kierownik do spraw zakupów, kupiec) to pracownik, którego zadaniem jest wybieranie dostawców określonych produktów i usług, negocjowanie warunków zakupu i uzgadnianie warunków umowy. Kupiec podejmuje decyzje na podstawie szczegółowej analizy rynku, a także analizie potrzeb biznesowych firmy, w której jest zatrudniony. Do najważniejszych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku agenta do spraw zakupów należy śledzenie celów biznesowych, a także planów zakupowych przedsiębiorstwa, budowanie bazy wiedzy na temat potrzebnych firmie produktów i usług, a także ich dostawców. Ważnym zadaniem kierownika do spraw zakupów jest porównywanie cen, terminów i warunków dostaw, zarządzanie procesem ofertowym. Po dokonaniu wyboru asystent do spraw zakupu negocjuje warunki dostaw z kontrahentami, wybiera najlepsze dla swojej firmy źródło zaopatrzenia, nadzoruje realizację podpisanych przez zaopatrzeniowców umów. Musi również dokonywać całościowej oceny współpracy z dostawcami, budować partnerskie relacje z dostawcami strategicznym. Współcześnie ważnym elementem pracy asystenta do spraw zakupów jest korzystanie z rozwiązań nowych technologii i platform zakupowych. W dużych firmach koordynatorzy obszaru zakupowego muszą współpracować z innymi działami przedsiębiorstwa celem zapewnienia sprawności jego działania.

Jak zostać agentem do spraw zakupów?

Większość pracodawców oczekuje, że kandydat do spraw zakupów będzie legitymował się co najmniej średnim wykształceniem. Preferowane są osoby, które ukończyły technikum o profilu administracyjno-usługowym. Na korzyść kandydata przemawia doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Pracodawcy biorą pod uwagę kursy i szkolenia z zakresu umiejętności negocjacyjnych, sprzedaży i zarządzania.

Praca agenta do spraw zakupów wiąże się z częstym przemieszczaniem, dlatego od kandydatów na to stanowisko oczekuje się posiadania prawa jazdy kategorii B (właściciele mniejszych firm mogą chcieć, żeby pracownik posiadał również własny samochód).

W pracy niezbędna jest też znajomość języków obcych. Kupiec powinien posługiwać się minimum językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym.

Agent do spraw zakupów – środowisko pracy

Praca agenta do spraw zakupów odbywa się przeważnie w pomieszczeniach. W niektórych firmach wiąże się także z częstym podróżowaniem. Kupcy pracują zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych. Przedstawiciele tego zawodu mają wolne weekendy i święta. Praca agenta do spraw zakupów nie jest szczególnie wymagająca pod względem fizycznym. Wiąże się jednak z częstymi kontaktami międzyludzkimi, przez co może być stresująca.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na agenta do spraw zakupów?

Od asystentów do spraw zakupów wymaga się doskonale rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Potencjalni pracownicy muszą lubić częste kontakty z różnymi ludźmi. Ważne jest, żeby potrafili nie tylko szybko nawiązywać nowe znajomości, ale także je utrzymywać. Kupiec musi wyróżniać się kulturą osobistą, zdolnością logicznego myślenia, umiejętnościami analitycznymi, doskonałą organizacją pracy własnej. W zawodzie tym pożądana jest zwiększona odporność na stres, nastawienie na rozwiązywanie problemów, umiejętności negocjacyjne. Kandydat powinien wyróżniać się też dobrą prezencją.

Asystent do spraw zakupów – na jakie wynagrodzenie może liczyć ten pracownik?

Wynagrodzenia na stanowisku agenta do spraw zakupów są mocno zróżnicowane. Początkujący pracownicy zarabiają często poniżej średniej krajowej, z kolei najlepsi kupcy mogą liczyć na pensję przekraczającą kilkanaście tysięcy złotych.

Oczywiście wynagrodzenie jest uzależnione od umiejętności, efektów pracy, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, rodzaju firmy, która zatrudnia kupca, szczegółowego zakresu obowiązków (z reguły im jest ich więcej, tym zarobki są wyższe)

Asystent do spraw zakupów – jak zdobyć pracę?

Kandydaci mający uprawnienia do wykonywania zawodu asystenta do spraw zakupów mogą szukać zatrudnienia w organizacjach rządowych, pozarządowych i samorządowych, urzędach, przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych, sieciach handlowych.

Niezależnie od tego jak pewni jesteśmy swoich umiejętności, powinniśmy poświęcić czas na stworzenie profesjonalnego CV, a jeżeli jest to wymagane – także listu motywacyjnego. Pamiętajmy, że możemy wysyłać swoje dokumenty do wszystkich firm, w których chcielibyśmy pracować (nie tylko tych, które w danym momencie prowadzą rekrutację). Doświadczeni agencji do spraw zakupów mogą wykorzystać do szukania pracy siatkę swoich znajomości.

W przypadku, gdy staramy się o zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy, powinniśmy uwzględnić fakt, że zasady pisania CV w innych krajach mogą znacząco różnić się od zasad stosowanych w Polsce.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox