Agent ubezpieczeniowy – charakterystyka zawodu, jak zostać agentem ubezpieczeniowym

Agent ubezpieczeniowy to praca, która opiera się głównie na kontaktach z klientami. Żeby sprzedawać ubezpieczenia nie potrzebujemy wykształcenia wyższego. Konieczne będą natomiast wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i umiejętności negocjacyjne. Co należy wiedzieć o pracy agenta ubezpieczeniowego? Jakie są zalety i wady tego typu pracy?

Kim jest agent ubezpieczeniowy?

Mianem agenta ubezpieczeniowego określamy doradcę i sprzedawcę ubezpieczeń pracującego dla konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego (zdarza się, że jeden agent pracuje dla kilku towarzystw ubezpieczeniowych – taką osobę nazywa się multiagentem).

Agent ubezpieczeniowy – jak nim zostać?

Praca agenta ubezpieczeniowego cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na stosunkowo niski próg wejścia. Osoby zainteresowane tego typu zawodem nie muszą kończyć studiów wyższych. Zazwyczaj nie jest konieczne nawet zapisywanie się na specjalistyczne kursy – niezbędne szkolenia oferuje kandydatom towarzystwo ubezpieczeniowe.

Warunki, które trzeba spełnić, żeby zostać agentem ubezpieczeniowym to: ukończenie szkoły średniej (liceum albo technikum), posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Ważne jest, żeby kandydat nie był nigdy karany za przestępstwo umyślne przeciw wymiarowi sprawiedliwości, zdrowiu i życiu, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa skarbowe. Pracę można rozpocząć dopiero po zdaniu egzaminów przygotowanych przez zakład ubezpieczeń, w którym kandydat szuka zatrudnienia.

W pracy agenta ubezpieczeniowego najważniejsze są umiejętności miękkie. Dobry pracownik musi być osobą rzetelną, komunikatywną, potrafiącą łatwo nawiązywać (ale i utrzymywać) relacje z klientami. Bardzo ważne są także umiejętności negocjacyjne, nastawienie na realizację celów. Jako, że agent jest wizytówką towarzystwa ubezpieczeniowego, musi posiadać dobrą prezencję. Nie oznacza to, że musi być szczególnie urodziwy. Zdecydowanie ważniejsze jest, żeby był zadbany i ubrany elegancko.

Od agentów ubezpieczeniowych wymaga się posiadania prawa jazdy kategorii B, gdyż często muszą oni dojeżdżać do swoich klientów.

Jak wygląda rekrutacja na stanowisko agenta ubezpieczeniowego?

Osoby starające się o posadę agenta ubezpieczeniowego biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Jeżeli pomyślnie przejdą rozmowę wstępną, zapraszani są na drugą rozmowę rekrutacyjną. Po niej następuje szkolenie, które kończy się egzaminem. Kandydaci, którzy pomyślnie zdali egzamin podpisują umowę agencyjną. Po przyjęciu do pracy czekają ich szkolenia produktowe, a także kursy dotyczące umiejętności sprzedażowych.

W przypadku niektórych towarzystw ubezpieczeniowych od kandydatów wymaga się założenia własnej działalności gospodarczej.

Na jakie zarobki może liczyć agent ubezpieczeniowy?

Zarobki agentów ubezpieczeniowych zazwyczaj składają się z pensji podstawowej i prowizji. Statystyki pokazują, że wynagrodzenia większości agentów ubezpieczeniowych zatrudnionych w Polsce nie przekraczają średniej krajowej.

Trzeba przyznać, że zarobki na tym stanowisku są uzależnione od umiejętności sprzedażowych danego agenta. Pracownicy, którzy są w stanie przekonać do zakupu ubezpieczeń dużą ilość osób, mogą liczyć na wysokie prowizje.

Agenci ubezpieczeniowi, którzy awansują mogą liczyć na znaczne wyższe zarobki niż szeregowi pracownicy towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dodatkowo na zarobki agentów ubezpieczeniowych ma wpływ to, że oni sami decydują ile i kiedy pracują (większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje swoim pracownikom elastyczne godziny pracy).

W niektórych firmach agenci mogą liczyć na liczne premie – między innymi premię za wzorową obsługę klienta, premię za posiadanie prywatnego biura ubezpieczeniowego.

Jakie są obowiązki agenta ubezpieczeniowego?

Najważniejszym zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest przedstawianie klientom oferty ubezpieczeń, a także zawieraniem z nimi umów ubezpieczeniowych. Agent stale pracuje nad pozyskiwaniem nowych klientów dla towarzystwa ubezpieczeniowego oraz dba o klientów stałych. Agent musi dostosowywać warunki ubezpieczenia do potrzeb poszczególnych klientów

Stałym elementem pracy agenta ubezpieczeniowego jest branie udziału w kursach i szkoleniach oferowanych przez ubezpieczyciela. Szkolenia pozwalają rozwijać umiejętności miękkie, a także zdobywać wiedzę dotyczącą nowych produktów oferowanych przez firmę.

Komunikacja agenta z klientami może mieć charakter bezpośredni (zdarza się, że agent dojeżdża do domu klienta) lub zdalny.

Jak dostać pracę agenta ubezpieczeniowego?

Osoby, które chcą zacząć karierę jako agenci ubezpieczeniowi muszą wysłać CV do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego lub odpowiedzieć na konkretną ofertę pracy. Pamiętajmy jednak, że oferty pracy zamieszczone na popularnych portalach ogłoszeniowych są najbardziej oblegane. Jeżeli nie chcemy mierzyć się z ogromną konkurencją, postarajmy się samodzielnie nawiązać kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym (nawet jeżeli w danym momencie nie prowadzi ono rekrutacji).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox