Akwizytor – najważniejsze informacje o zawodzie, jak zostać akwizytorem

Akwizytor nazywany również specjalistą do spraw sprzedaży bezpośredniej to pracownik, który ma stały kontakt z klientem. W Polsce zazwyczaj sprzedaje on kosmetyki, chemię gospodarczą, ubrania, biżuterię, a nawet usługi telekomunikacyjne. Jak wygląda praca akwizytora? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby znaleźć zatrudnienie w tym zawodzie?

Jakie są zadania akwizytora?

Akwizytor odpowiada za bezpośrednią sprzedaż produktów i usług danej firmy. Transakcje często odbywają się w domu klienta, ale również w innych miejscach poza sklepami firmowymi (na przykład w biurze klienta, a nawet na ulicy). Rolą akwizytora jest zaprezentowanie produktu i udzielenie potencjalnemu klientowi wszystkich niezbędnych informacji na jego temat. Oczekuje się od niego też, że będzie dobrze reprezentował firmę – stanie się jej wizytówką. Z tego względu osoba zatrudniona na tym stanowisku musi mieć szeroką wiedzę na temat przedsiębiorstwa, dla którego pracuje, jak i produktów, jakie sprzedaje. Akwizytor wykorzystuje w swojej pracy różnego rodzaju katalogi reklamowe, ulotki, foldery, próbki oferowanych towarów. Wiele firm zatrudniających akwizytorów oferuje swoim pracownikom samochody służbowe, telefony i laptopy pozwalające na sprawne wykonywanie obowiązków zawodowych.

Jak otrzymać posadę akwizytora?

Żeby zacząć pracę w zawodzie akwizytora nie potrzebujemy specjalnego wykształcenia. Ważne jest natomiast, żeby kandydat posiadał prawo jazdy kategorii B (konieczne będzie dojeżdżanie do klienta) i potrafił obsługiwać komputer. Pracodawcy najczęściej oczekują od kandydatów na to stanowisko wykształcenia średniego. Jeżeli posiadamy umiejętności sprzedażowe, mamy szansę na zatrudnienie nawet pomimo niższego wykształcenia.

Kandydat na akwizytora musi przejść przez wewnętrzne szkolenia danej firmy. Podczas szkoleń uczy się on jak reprezentować firmę, realizować wyznaczone cele. Bardzo ważne są szkolenia z zakresu wiedzy o konkretnych produktach. Firma prowadzi również kursy z technik sprzedażowych, zarządzania czasem, komunikacji z klientem, negocjacji, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Zanim akwizytor zacznie pracować na własny rachunek, zobowiązany jest do odbycia praktyki, która polega na towarzyszeniu szefowi lub innemu pracownikowi podczas spotkań z klientami.

Zawód akwizytora będzie odpowiedni dla osób szukających zatrudnienia na cały etat, jak i ludzi pracujących, którym zależy na dorobieniu do pensji. Ze względu na stosunkowo niski próg wejścia do zawodu, akwizytorami często zostają studenci i absolwenci.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na stanowisko akwizytora?

Akwizytor pracuje z ludźmi, dlatego od kandydatów na to stanowisko wymaga się łatwości w nawiązywaniu kontaktów, zdolności perswazji. Dobry akwizytor musi być zarówno dobrym mówcą, jak i słuchaczem (jest to niezbędne do poznania potrzeb klienta).

Praca akwizytora jest bardzo stresująca. Osoba zainteresowana tym stanowiskiem powinna wykazywać ponadprzeciętną odporność emocjonalną i odwagę. Ważna jest motywacja – pracownicy, którzy zawód ten traktują jako szansę na doskonalenie umiejętności sprzedażowych, zazwyczaj radzą sobie znacznie lepiej niż ludzie pracujący jako akwizytorzy z braku innych możliwości.

Akwizytor musi posiadać takie cechy jak doskonała organizacja własnej pracy, samodzielność, nastawienie na realizację celów, konsekwencja, wytrwałość, logiczne myślenie, wyobraźnia, kreatywność, cierpliwość, terminowość, szeroki zasób wiedzy ogólnej. Najlepsi akwizytorzy posiadają umiejętność nawiązywania relacji z klientami o różnym stopniu wykształcenia, wywodzącymi się z rozmaitych środowisk.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu akwizytora jest szeroko rozumiana niepełnosprawność. Rozpoczęcie pracy uniemożliwiają schorzenia, które utrudniają szybkie przemieszczanie się, a także nawiązywanie pozytywnych relacji z klientem.

Ile zarabia akwizytor?

Akwizytor to stanowisko, które charakteryzuje się bardzo zróżnicowanymi zarobkami. Pracodawcy oferują akwizytorom wynagrodzenie podstawowe, które jest zazwyczaj bardzo niskie. Jednocześnie pracownicy mogą liczyć na prowizje od sprzedaży. W tego względu najbardziej skuteczni pracownicy mają szansę na wynagrodzenie przekraczające średnią krajową. Dodatkowo wiele firm zatrudniających akwizytorów oferuje swoim pracownikom benefity pozapłacowe.

Akwizytor – jak szukać pracy?

Poszukiwanie pracy w zawodzie akwizytora warto jest zacząć od napisania profesjonalnego CV. W dokumencie tym dobrze jest szczegółowo opisać swoje doświadczenie w zawodach związanych ze sprzedażą. W CV dobrze jest umieścić krótkie podsumowanie zawodowe. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, jednak czujemy, że mamy predyspozycje do bycia dobrym sprzedawcą – również możemy aplikować na stanowisko akwizytora. Pracodawcy często oferują szkolenie dla kandydatów od podstaw.

Przed wysłaniem dokumentów zastanówmy się dla jakiej firmy chcielibyśmy pracować. Akwizytorów zatrudniają zarówno małe firmy, jak i przedsiębiorstwa osiągające wielomiliardowe obroty.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox