Analityk finansowy – kim jest, jakie są jego obowiązki, jak zostać analitykiem finansowym

Analityk finansowy to pracownik odpowiedzialny między innymi za przygotowywanie sprawozdań i analiz finansowych, współpracę z księgowością i menadżerami firmy. Specjalista ten może liczyć na zatrudnienie w firmach, które zajmują się audytem, księgowością, nieruchomościami czy podatkami. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o pracy analityka finansowego?

Analityk finansowy – charakterystyka zawodu

Analityk finansowy to specjalista, który odpowiada za wspomaganie podejmowania decyzji związanych z finansami przedsiębiorstwa. Do jego zadań może należeć między innymi przygotowywanie analiz finansowych, opracowywanie hipotez i wariantów rozwiązań różnych problemów, badanie wyników finansowych dotychczasowej działalności firmy, przygotowywanie prognoz bieżących (zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych). Szczegółowy zakres obowiązków analityka finansowego zależy od tego w jakiej firmie jest zatrudniony i jakie stanowisko piastuje.

Przykładowo specjalista do spraw finansów zatrudniony w banku odpowiada za dokonywanie analizy opłacalności współpracy z klientem, ocenę zdolności kredytowej klienta, monitorowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorców podczas współpracy z bankiem, ocenę ryzyka kredytowego banku, dokonywanie oceny opłacalności finansowej przedsięwzięć, analizę sytuacji rynkowej, itp.

Od pracownika zatrudnionego na stanowisku kontrolera finansowego wymaga się dokonywania średnio i długoterminowych prognoz finansowych, nadzorowania przygotowywania kolejnych wersji budżetu, kontrolowania, a także przeprowadzanie analizy realizacji zadań budżetowych, monitorowania płynności finansowej przedsiębiorstwa, jeżeli to konieczne – opracowywania planów naprawczych firmy, zarządzania rachunkami bankowymi, inwestowania wolnych środków finansowych.

Gdzie pracuje analityk finansowy?

Analitycy finansowi mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Znajdą oni pracę w biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, firmach audytorskich i doradczych, administracji państwowej szczebla centralnego, bankach, spółkach giełdowych. Część analityków finansowych decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby rozpocząć karierę w zawodzie analityka finansowego?

Żeby zacząć pracę w zawodzie analityka finansowego należy posiadać wykształcenie wyższe. Na pracę mogą liczyć absolwenci uczelni państwowych i prywatnych (niezależnie od tego czy ukończyli studia w trybie dziennym, wieczorowym czy zaocznym). Największe szanse na zatrudnienie mają osoby po studiach związanych z ekonomią i finansami. Preferowane są takie kierunki jak finanse i rachunkowość, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, ekonomia.

Od kandydatów na stanowisko analityka finansowego wymaga się dobrej znajomości rachunkowości zarządczej i finansowej, znajomości zasad controllingu, mikroekonomii, makroekonomii, umiejętności przygotowywania analiz. Od osób starających się o posadę kontrolera finansowego lub dyrektora finansowego często wymaga się posiadania certyfikatu ACCA. Z kolei przedsiębiorstwa zajmujące się bankowością, rynkiem papierów wartościowych, zarządzaniem funduszami i doradztwem inwestycyjnym preferują kandydatów posiadających kwalifikacje CFA (Charterem Financial Analyst). Bardzo pożądane u kandydatów na analityków finansowych są również kwalifikacje zawodowe CIMA (The Charterem Institute of Management Accountants). 

Firmy szukające analityków finansowych wymagają od kandydatów biegłej znajomości języków obcych – przede wszystkim angielskiego i niemieckiego (inne języki obce są mile widziane).

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na analityka finansowego?

Ważnymi cechami, które powinny posiadać osoby starające się o posadę analityka finansowego są analityczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów. Idealny kandydat jest cierpliwy, wytrwały, bardzo dokładny, potrafiący przez wiele godzin skoncentrować się na jednym zagadnieniu. Z pewnością nie jest to zajęcie dla ludzi o żywym usposobieniu, które lubią, kiedy cały czas coś się wokół nich dzieje.

Szalenie istotną cechą analityka finansowego jest zdolność do zachowania tajemnicy (większość powierzonych mu informacji jest poufna), wnikliwość, skrupulatność, sumienność, dociekliwość, systematyczność, upór i konsekwencja w dążeniu do celu.

Dobry analityk finansowy jest samodzielny, potrafi działać w sytuacjach stresowych (których wbrew pozorom w zawodzie tym nie brakuje). Niezbędna w tym zawodzie jest komunikatywność, znakomita organizacja pracy własnej, umiejętność budowania zaufania i autorytetu, zdolność do przystosowywania do zmieniających się często warunków.

Kandydaci na analityków finansowych nie muszą spełniać warunków dotyczących zdrowia i kondycji fizycznej, gdyż pracują przede wszystkim umysłowo. Jednocześnie problemem w tej pracy mogą być zaburzenia funkcjonowania kończyn górnych, słaba pamięć, zaburzenia emocjonalne czy nadpobudliwość ruchowa.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox