Analityk pracy – kim jest, jakie są jego obowiązki

Analityk pracy to specjalista, który pomaga zarządzać zasobami ludzkimi w instytucjach. Może on liczyć na zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach publicznych, jak i prywatnych. Specjalistów o tym profilu szukają między innymi firmy konsultingowe czy agencje pośrednictwa pracy. Jaki jest zakres obowiązków analityka pracy? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc rozpocząć karierę w tym zawodzie?

Analityk pracy – podstawowe informacje

Osoba zatrudniona na stanowisku analityka pracy gromadzi, a następnie opracowuje informacje o zamianach zachodzących w organizacjach (chodzi o relacje pracownika ze środowiskiem pracy). Na podstawie pozyskanych danych proponuje zmiany, których celem jest usprawnienie funkcjonowania systemu pracy. Do szczegółowych obowiązków analityka pracy zaliczamy analizowanie sposobu organizacji pracy, a także czynności wykonywanych na konkretnych stanowiskach. Pracownik ten przeprowadza wartościowanie pracy z wykorzystaniem różnych metod analitycznych, bada on efektywność pracy, zasady jej oceny, optymalizuje stanowiska pracy pod kątem dostosowania ich do potrzeb danej organizacji, a także efektywności pracowników.

Analityk pracy tworzy narzędzia i rekomenduje zmiany związane z usprawnianiem procesów pracy, zajmuje się opracowywaniem charakterystyk zawodów, stanowisk pracy i specjalności, może również opisywać standardy realizacji zadań na danym stanowisku pracy. W zakres obowiązków tego pracownika wchodzi opracowywanie profili kompetencyjnych dla stanowisk pracy poddawanych analizie, tworzenie analiz na potrzeby ustalania stawek wynagrodzeń i zasad ich wypłaty. Innym ważnym zadaniem analityka pracy jest organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii i ochrony środowiska.

Jak zostać analitykiem pracy?

Żeby móc podjąć pracę w zawodzie analityka pracy trzeba legitymować się wykształceniem wyższym (pracodawcy oczekują od kandydatów co najmniej studiów licencjackich). Kierunek studiów nie jest jednak sprecyzowany. Pracę teoretycznie mogą podjąć absolwenci wszystkich studiów, jednak preferowane są osoby, które ukończyły socjologię, psychologię, zarządzanie, technologię produkcji, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Oprócz wykształcenia wyższego ważne jest posiadanie doświadczenia w pracach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Pracodawca zwraca uwagę, czy kandydat zna zasady organizacji pracy w danej branży.

Kolejnym warunkiem podjęcia pracy jako analityk pracy jest znajomość przepisów, które regulują dostęp do wykonywania zawodów, a także innych przepisów, które są kluczowe dla pracy w danej branży. Analityk musi biegle obsługiwać komputer, posługiwać się językami obcymi (język angielski to w tej branży podstawa). Idealnie, gdyby posiadał doświadczenie w pracy z klientem biznesowym.

Analityk pracy – możliwości rozwoju zawodowego

Analitycy pracy mogą po pewny czasie awansować na kierownika działu analiz lub kierownika działu zarządzania zasobami ludzkimi. Inną możliwością rozwoju jest podjęcie pracy w charakterze konsultanta w firmie badawczej lub doradczej, która świadczy usługi w zakresie analizy pracy.

Wielu analityków po przepracowaniu kilku lat na etacie decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej

Analityk pracy – jakie cechy powinien posiadać kandydat na to stanowisko?

Od kandydata na stanowisko analityka pracy wymaga się zainteresowania tematyką pracy, umiejętności logicznego myślenia, zdolności matematycznych. Na stanowisku tym ważna jest dokładność, cierpliwość, wytrwałość, dociekliwość, umiejętność koncentracji uwagi na jednym zagadnieniu. Idealny kandydat powinien mieć wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, wypowiadać się płynnie w mowie i w piśmie, posiadać dobrą organizację pracy własnej.

Osoby pragnące pracować jako analitycy pracy mogą szukać zatrudnienia w agencjach pośrednictwa pracy, w urzędach i jednostkach administracji publicznej, firmach konsultingowych, a także w innych podmiotach realizujących projekty komercyjne związane z analizą i optymalizacją pracy.

Ile zarabia analityk pracy?

Zarobki na stanowisku analityka pracy uważane są za dobre. Większość pracowników zarabia powyżej średniej krajowej. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od charakteru pracy. Inaczej będzie zarabiał pracownik firmy konsultingowej, inaczej niezależny ekspert, który prowadzi własną działalność gospodarczą, jeszcze inaczej osoba zatrudniona jako pracownik działu zarządzania zasobami ludzkimi. Wpływ na wynagrodzenia ma również to czy pracujemy dla firmy z sektora publicznego czy prywatnego, branży, koniunktury na rynku pracy, regionu kraju, gdzie znajduje się siedziba naszej firmy.

Analityk pracy – jak szukać pracy?

Jeżeli posiadamy wszystkie niezbędne kompetencje potrzebne do rozpoczęcia kariery na stanowisku analityka pracy, powinniśmy poświęcić czas na przygotowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego. Koniecznie pamiętajmy o tym, że najwyżej oceniane są dokumenty przygotowane pod konkretne stanowisko pracy. Jeżeli potencjalny pracodawca nie wystawił ogłoszenia o pracę, sami zadajmy sobie pytanie jakie cechy powinien posiadać idealny kandydat na dane stanowisko, a następnie w oparciu o nie stwórzmy swój życiorys zawodowy.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox