Animator kultury – charakterystyka zawodu, wymagania stawiane kandydatom

Animator kultury to specjalista od upowszechniania kultury różnymi metodami. Jego praca pełni funkcję edukacyjną, informacyjną, adaptacyjną, integracyjną i komunikacyjną. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zostać animatorem kultury? Jak kształtują się zarobki w tym zawodzie?

Czym zajmuje się animator kultury?

Animator kultury to osoba odpowiedzialna za podejmowanie działań kształtujących upodobania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych. Żeby działać skutecznie specjalista ten poznaje potrzeby kulturalne, oświatowe, a także rozrywkowe środowiska, w którym podejmuje pracę. Może on organizować różnego rodzaju kursy i szkolenia (na przykład kursy języków obcych), organizować kółka miłośników sztuki, projekcje filmowe, wystawy, galerie, stowarzyszenia twórczości amatorskiej, sekcje i koła zainteresowań.

Do zadań animatora kultury może należeć pozyskiwanie sponsorów dla organizowanych przedsięwzięć, udzielanie pomocy technicznej, organizacyjnej i prawnej zespołom edukacyjnym, twórczym, działaczom społecznym. W zakres jego kompetencji wchodzi edukacja kulturalna i prowadzenie zajęć z amatorskimi zespołami artystycznymi. Animator nie tylko planuje imprezy, ale zajmuje się produkcją materiałów reklamowych promujących dane wydarzenie, a nawet sprzedażą biletów.

Jakie cechy powinien mieć animator kultury?

Osoby, które z sukcesami wykonują zawód animatora kultury posiadają wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne. Praca animatorów kultury w dużej mierze polega na współpracy z ludźmi, dlatego ważne jest, żeby potrafili oni nawiązać relacje z osobami z różnych grup społecznych. Bardzo ważna w tym zawodzie jest umiejętność przekonywania, gdyż animator kultury musi pozyskiwać sponsorów dla swoich przedsięwzięć.

Animatorzy często pracują z dziećmi, osobami starszymi i młodzieżą, dlatego muszą wyróżniać się cierpliwością, wyrozumiałością, umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Idealny kandydat na animatora kultury jest osobą kreatywną, rzetelną, pomysłową, twórczą, potrafiącą rozwiązywać problemy. Ważne, żeby osoby takie posiadały dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, zainteresowania sportowe, językowe i artystyczne. Niezbędny jest również sprawny i silny głos, gdyż pracownik ten musi dużo i głośno mówić.

Jak wygląda praca animatora kultury?

Praca animatora kultury to przede wszystkim praca zespołowa. Może odbywać się w budynkach lub na otwartej przestrzeni. Animator kultury musi liczyć się z niedogodnościami związanymi ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi (jeżeli impreza odbywa się w plenerze musi on być przygotowany na upał, deszcz i mróz). Dużym problemem w tym zawodzie jest ekspozycja na hałas. Osoby myślące o karierze animatora kultury muszą zdawać sobie sprawę, że pracownicy ci są w dużym stopniu narażeni na negatywne konsekwencje dużej ekspozycji na hałas.

Czas pracy animatora kultury jest w dużej mierze uzależniony od projektu, przy którym pracuje ten specjalista. Osoby zatrudnione w ośrodkach kultury pracują od 6 do 9 godzin dziennie. Praca może odbywać się w różnych porach. Animatorzy kultury często pracują w niedziele i święta (na przykład przy organizacji różnego rodzaju festynów). Dodatkowo praca ta może wymagać częstych wyjazdów.

Jakie wykształcenie powinien mieć animator kultury?

Od animatorów kultury wymaga się co najmniej średniego wykształcenia. Preferowane są natomiast osoby z wykształceniem wyższym – najlepiej po takich kierunkach jak pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo, ekonomia kultury. 

Bardzo ważne jest również, żeby animator kultury znał języki obce (język angielski to w tej branży podstawa).

Animator kultury – czy istnieją granice wiekowe do wykonywania tego zawodu?

Pracę animatora kultury może podjąć każdy. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że przy pewnych projektach mogą być zatrudniane tylko osoby w określonym przedziale wiekowym. W niektórych placówkach kulturalno-oświatowych preferowane są osoby młodsze, w innych (na przykład w klubach seniora) – osoby starsze.

Animator kultury – czy istnieją przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu?

Istnieje wiele przeciwwskazań do wykonywania zawodu animatora kultury. W zawodzie tym  zdecydowanie lepiej radzą sobie ekstrawertycy, dlatego jeżeli jesteśmy introwertykami – zajęcie to może być dla nas męczące.

Przeciwwskazaniem jest zły stan zdrowia. Animator kultury musi cieszyć się doskonałą sprawnością fizyczną (zwłaszcza, gdy chce pracować z dziećmi i młodzieżą). Pracy tej nie powinny podejmować osoby z nadwrażliwością na dźwięki i światło (tego w zawodzie animatora kultury jest zazwyczaj dużo).

Do przeciwwskazań możemy zaliczyć również problemy z dykcją czy słaby głos (animator musi mówić dużo i głośno).

Zawód animatora może przynieść nam wiele satysfakcji, jednak pod warunkiem, że mamy predyspozycje do jego wykonywania. Zanim zdecydujemy się na studia w tym kierunku, koniecznie spróbujmy pracy przy kilku projektach, żeby przekonać się, czy sprawdzamy się w roli animatora kultury.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox