Architekt krajobrazu – charakterystyka zawodu, wymagania stawiane kandydatom

Architekt krajobrazu to pracownik zajmujący się tworzeniem projektów rozmaitych rodzajów architektury krajobrazu. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc rozpocząć karierę w tym zawodzie? Jakie cechy powinien posiadać kandydat na architekta krajobrazu? Czy istnieją przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu?

Architekt krajobrazu – jakie są jego obowiązki?

Zakres obowiązków architekta krajobrazu jest bardzo szeroki. Pracownik ten tworzy projekty różnych rodzajów architektury krajobrazu. Może projektować ogrody, parki, zieleń w centrach handlowych, urzędach, przedszkolach, bibliotekach, szkołach, kościołach czy szpitalach. Architekci krajobrazu tworzą również projekty terenów sportowych, cmentarzy, ścieżek rowerowych, placów zabaw, ogrodów działkowych, stref ruchu pieszego. W zakres kompetencji tych specjalistów wchodzi opracowywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych, a także prowadzenie prac rekultywacyjnych. W praktyce oznacza to, że architekt krajobrazu może zajmować się wywożeniem zniszczonej gleby, napowietrzaniem i nawożeniem nowej gleby, sadzeniem kwiatów, krzewów i drzew.

Jednym z ważniejszych zadań architekta krajobrazu jest prowadzenie nadzoru nad wykonaniem jego projektu. W razie konieczności podejmuje on decyzję o przeprowadzeniu potrzebnych korekt i zmian.

Pierwszym etapem pracy architekta krajobrazu jest zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami klienta. Niezwykle ważne jest ustalenie jakie środki finansowe mogą być przeznaczone na dany projekt. Następnie dokładnie zapoznaje się z terenem, którego ma dotyczyć projekt.

Architekt wykonuje szkice terenu. W swojej pracy wykorzystuje specjalistyczne programy przeznaczone do projektowania terenów zieleni. Pracownik ten jest odpowiedzialny za przygotowanie kosztorysu projektu. W momencie, gdy kosztorys zostanie zaakceptowany, przechodzi on do praktycznego wykonania projektu.

Praca architekta krajobrazu wymaga dużej samodzielności, jednak często współpracuje on z innymi architektami, elektrykami, urbanistami i geodetami.

Gdzie pracują architekci krajobrazu?

Architekt krajobrazu może być zatrudniony w służbach publicznych, placówkach oświatowych. Zdarza się, że wykonuje swoją pracę na zlecenie klientów prywatnych. Znaczna część architektów krajobrazu decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Jak zostać architektem krajobrazu?

Żeby móc rozpocząć karierę w zawodzie architekta krajobrazu należy ukończyć studia wyższe (inżynierskie lub/i magisterskie) na kierunku architektura krajobrazu. Studia te są współcześnie oferowane przez uczelnie publiczne i prywatne.

Pracodawcy wymagają od kandydatów znajomości obsługi komputera, a w szczególności programów do projektowania. Jako, że architekt krajobrazu dużą część swojej pracy wykonuje w terenie – niezbędnym warunkiem jest także posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Od kandydatów na architektów krajobrazu wymaga się ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Podnoszeniem kompetencji może być branie udziału w branżowych kursach i szkoleniach, uczestnictwo w studiach podyplomowych.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na architekta krajobrazu?

Osoby, które odnoszą największe sukcesy w zawodzie architekta krajobrazu są kreatywne, mają uzdolnienia plastyczne, wyobraźnię przestrzenną. Jako, że praca ta wymaga częstych kontaktów z ludźmi, konieczne jest posiadanie wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych.

Inne cechy bardzo przydatne w tym zawodzie to umiejętność negocjacji, pozytywne nastawienie do ludzi, umiejętność rzeczowego argumentowania. Przydają się również kompetencje przywódcze i organizatorskie, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, zrównoważenie emocjonalne, podzielność uwagi, samodyscyplina, znakomita organizacja własnej pracy. Kandydat na architekta krajobrazu powinien mieć również odwagę prezentowania swoich pomysłów.

Jako, że praca architekta krajobrazu zaliczana jest do średnio lekkich, kandydat powinien mieć dobre zdrowie i kondycję fizyczną. Bardzo ważna w tym zawodzie jest sprawność wzroku, a zwłaszcza zdolność rozróżniania barw i widzenie głębi.

Jakie są przeciwwskazania do wykonywania zawodu architekta krajobrazu?

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu architekta krajobrazu są poważne zaburzenia wzroku. W pracy tej nie poradzą sobie osoby z upośledzeniem umysłowym czy poważnymi chorobami układu nerwowego.

Jak wygląda środowisko pracy architekta krajobrazu?

Architekci krajobrazu wykonują swoje obowiązki zawodowe w pomieszczeniach zamkniętych (na przykład w biurach lub pracowniach projektowych), a także w terenie. Dzień ich pracy często polega na wielogodzinnym siedzeniu przed komputerem lub przy stole kreślarskim.

Praca w terenie odbywa się w różnych warunkach pogodowych. Dodatkowo pracownik ma kontakt z roślinami, nawozami, środkami ochrony roślin, co może skutkować wystąpieniem alergii.

Czas pracy w tym zawodzie jest uzależniony od miejsca, w którym zatrudniony jest architekt. Zazwyczaj waha się od 6 do 12 godzin. 

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox