Asystent stomatologiczny – zakres obowiązków, zarobki, wymagania

Asystent stomatologiczny to pracownik, dzięki któremu gabinet dentystyczny może świadczyć pacjentom usługi na najwyższym poziomie. Jakie są najważniejsze obowiązki asystentów stomatologicznych? Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby rozpocząć pracę w tym zawodzie? Jakie są przeciętne zarobki asystenta stomatologicznego?

Asystent stomatologiczny – kto to taki?

Asystent stomatologiczny to członek zespołu dentystycznego. Pracownik ten zatrudniony jest w gabinecie dentystycznym. Jego najważniejszą funkcją jest pomaganie stomatologowi w wykonywaniu codziennych obowiązków (dba on żeby zabieg stomatologiczne były wykonywane w zgodzie ze wszystkimi wymogami proceduralnymi i higienicznymi). Asystent stomatologiczny służy wsparciem również pacjentom. Osoba zatrudniona jako asystent stomatologiczny pracuje zazwyczaj od 6 do 8 godzin. Czasem wykonuje pracę zmianową, jednak nie musi pracować w nocy, w weekendy i w święta.

Jakie są obowiązki asystenta stomatologicznego?

Obowiązki asystentów stomatologicznych mogą się nieco różnić w zależności od miejsca zatrudnienia. W Polsce właściciele gabinetów dentystycznych starają się minimalizować koszty prowadzenia działalności, dlatego zatrudniają jednego pracownika do wszystkich czynności pomocniczych. W praktyce wygląda to tak, że większość asystentów stomatologicznych pełni również funkcję pomocy dentystycznej. Osoby zatrudnione na stanowisku asystenta stomatologicznego odpowiadają za przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy. Każdego dnia kompletują one wszystkie niezbędne narzędzia, materiały opatrunkowe, sprzęt, z którego korzysta stomatolog.

Rolą asystenta stomatologicznego jest także asystowanie podczas zabiegów. Pracownik ten przygotowuje masy wyciskowe i materiały wypełnieniowe potrzebne do zabiegów protetycznych, podaje leki, niezbędne narzędzia. Asystent stomatologiczny odpowiedzialny jest za opiekę nad pacjentem zarówno przed, jak i po zabiegu. Jego rolą jest sprawienie, żeby osoba przychodząca do gabinetu stomatologicznego czuła się bezpiecznie i komfortowo. Asystent może podawać pacjentowi wodę i potrzebne materiały higieniczne, może również zostać poproszony o unieruchomienie głowy pacjenta podczas niektórych zabiegów wykonywanych przez lekarza.

Asystenci po odpowiednim przeszkleniu mogą wykonywać takie zabiegi jak usuwanie kamienia nazębnego.

Na tym jednak jego zadania się nie kończą. Rolą asystenta jest także wyjaławianie, dezynfekowanie, odkażanie narzędzi, odkażanie całego gabinetu, a w szczególności stanowiska pracy stomatologa. 

Od asystenta stomatologicznego oczekuje się ponadto edukowania pacjentów w zakresie dbania o higienę jamy ustnej.

Jak zostać asystentem stomatologicznym?

Asystent stomatologiczny zaliczany jest do zawodów regulowanych. Żeby rozpocząć karierę w tym zawodzie należy ukończyć technikum o odpowiednim profilu lub medyczną szkołę policealną. 

Warto zdawać sobie sprawę, że formalne wykształcenie nie wystarczy, jeżeli nie posiadamy odpowiednich umiejętności miękkich (są one niezwykle ważne w tym zawodzie). Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta stomatologicznego przez większość czasu pracuje z ludźmi, dlatego ważne jest, żeby posiadała wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne. Z zawodzie tym bardzo istotna jest cierpliwość, empatia, umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów w ludźmi, umiejętność pracy zespołowej, doskonała organizacja, odpowiedzialność.

Asystent stomatologiczny musi być odporny na stres. Jego praca wiąże się z patrzeniem na ból pacjentów, a także koniecznością komunikacji z osobami, które często są rozdrażnione i zdenerwowane. Inne ważne cechy do dobra koncentracja, szybki refleks, umiejętność logicznego postępowania w kryzysowych sytuacjach.

Warunkiem podjęcia pracy jako asystent stomatologiczny jest dobry stan zdrowia. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku codziennie ma kontakt z silnymi alergenami. Praca w gabinecie dentystycznym to również kontakt z materiałem zakaźnym, a tym samym zwiększone ryzyko zachorowania na choroby zakaźne.

Na jakie zarobki może liczyć asystent stomatologiczny?

Zarobki asystenta stomatologicznego są uzależnione od jego wykształcenia, doświadczenia, prestiżu miejsca, w jakim pracuje. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma nawet miasto, w którym znajduje się gabinet stomatologiczny. Zazwyczaj jednak zarobki nie przekraczają średniej krajowej. Asystenci stomatologiczni mogą jednak liczyć na umowę o pracę i liczne benefity pozapłacowe.

Jak znaleźć pracę w zawodzie asystenta stomatologicznego?

Warunkiem koniecznym ubiegania się o stanowisko asystenta stomatologicznego jest posiadanie kierunkowego wykształcenia (jest to zawód regulowany). Bardzo ważne jest napisanie dobrego CV i listu motywacyjnego. Pamiętajmy, że nasze szanse zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną zwiększą się, gdy napiszemy CV pod konkretną ofertę pracy. Warto jest szczegółowo napisać o swoim doświadczeniu w pracy z klientem (nawet jeżeli nie pracowaliśmy wcześniej w gabinecie stomatologicznym), a także o swoich umiejętnościach miękkich.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox