Audytor – charakterystyka zawodu, jak zostać audytorem

Audytor to zawód wzbudzający duże zainteresowanie, gdyż kojarzy się nam z prestiżem i wysokimi zarobkami. Jakie są szczegółowe obowiązki audytora? Kto ma szansę na rozpoczęcie kariery w tym zawodzie? Jakie są przeciętne zarobki audytorów?

Audytor – kto to taki?

Audytorem nazywamy pracownika odpowiedzialnego za dokonywanie przeglądów i przeprowadzanie kontroli (kontrolują oni organizacje zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym). Niekiedy nazywa się go wyspecjalizowanym księgowym (ma on jednak szersze spojrzenie na perspektywy finansowe przedsiębiorstwa). Wyróżniamy audytorów wewnętrznych i zewnętrznych – ci pierwsi przeprowadzają kontrolę jedynie w firmie, w której są zatrudnieni, drudzy natomiast w organizacjach zewnętrznych. Specjaliści ci pracują przy różnego typu projektach. Wykonują oni swoją pracę w różnych sektorach gospodarki.

Jakie są obowiązki audytora?

Najważniejszym zadaniem audytora jest poszukiwanie wydajniejszych metod funkcjonowania danej organizacji, Audytor przeprowadza kontrole i przeglądy w określonej dziedzinie funkcjonowania przedsiębiorstwa i stara się znaleźć rozwiązania, które pozwolą na osiąganie lepszych wyników. Raporty audytora są dla firmy/organizacji bardzo cennymi wskazówkami pozwalającymi na skorygowanie błędów i podjęcie działań umożliwiających szybki rozwój.

Praca audytora wiąże się z koniecznością szybkiego przyswajania dużych ilości informacji. Od specjalisty tego wymaga się również dużej mobilności – audytorzy zewnętrzni często podróżują do firm znajdujących się w odległych miejscach w kraju i na świecie.

Jak zostać audytorem?

Żeby zostać audytorem należy legitymować się wykształceniem wyższych. Większość audytorów kończy takie kierunki jak ekonomia, finanse i rachunkowość. Kierunki te są mile widziane przez pracodawców, gdyż audytorzy muszą wykazywać wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.

Zawód audytora jest dostępny również dla absolwentów kierunków humanistycznych i technicznych, pod warunkiem, że posiadają oni wystarczająco szeroką wiedzę ekonomiczną. 

Od kandydatów na stanowisko audytora wymaga się znajomości języków obcych, a w szczególności języka angielskiego.

Osoby pragnące wykonywać zawód audytora zazwyczaj zaczynają swoją karierę od stanowiska asystenta audytora. Asystenci analizują umowy, sporządzają streszczenia posiedzeń rad nadzorczych, biorą udział w inwentaryzacjach. Po pewnym czasie asystent audytora awansuje na starszego asystenta, a zakres jego obowiązków zwiększa się. Kolejnymi stanowiskami w tym zawodzie mogą być superwizor, menadżer, starszy menadżer (ścieżka awansu jest uzależniona od firmy zatrudniającej audytorów).

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na audytora?

Kandydat na stanowisko audytora powinien mieć możliwość korzystania z pełni praw publicznych, nie być karany za przestępstwa przeciw mieniu. Cechy, które są niezbędne, żeby wykonywać ten zawód to umiejętność analitycznego myślenia, zdolność kojarzenia faktów, umiejętność przewidywania konsekwencji określonych decyzji finansowych, chęć podejmowania wyzwań, odpowiedzialność, uczciwość, cierpliwość, dyspozycyjność (należy liczyć się z pracą przekraczającą 8 godzin dziennie), staranność, operatywność. Przyszły audytor musi być osobą samodzielną, a jednocześnie posiadać umiejętność pracy zespołowej. Musi posiadać dużą wiedzę z zakresu prawa i administracji (praca ta wiąże się ze stałym aktualizowaniem wiedzy prawnej).

Ile zarabiają audytorzy?

Zarobki audytorów w Polsce uważane są za bardzo dobre. Wahają się zazwyczaj od 6 do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pamiętajmy jednak, że wysokość wynagrodzenia zależy od doświadczenia, stanowiska, a także firmy, w której zatrudniony jest audytor.

Jakie są zalety i wady pracy audytora?

Praca audytora ma wiele zalet. Osoby, które ją wykonują mogą cieszyć się prestiżem społecznym, zazwyczaj nie mogą też narzekać na zarobki. Audytor to zawód, który daje ogromne możliwości rozwoju. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na liczne możliwości awansu.

Do wad tego zawodu należy zaliczyć częste wyjazdy, pracę w dużym wymiarze czasowym. W najbardziej pracowitych okresach audytorzy spędzają w pracy nawet 14 godzin (co może przekładać się na problemy w życiu osobistym). Problemem w tym zawodzie jest też silny stres, presja czasu i ogromna odpowiedzialność.

Audytor – jak szukać pracy?

Poszukiwania pracy w zawodzie audytora należy rozpocząć od napisania CV i listu motywacyjnego. Na popularnych portalach pracy znajdziemy wiele ofert zatrudnienia w tym zawodzie. Pamiętajmy jednak, że na ogólnodostępne ogłoszenia odpowiada ogromna ilość osób, co wiąże się z dużą konkurencją. Zdecydowanie bardziej efektywną metodą szukania pracy jest wytypowanie firm, w których moglibyśmy pracować, a następnie wysyłanie im swojej kandydatury nawet wtedy, gdy nie mają otwartej rekrutacji. Pamiętajmy również, żeby nie wysyłać tego samego CV do wszystkich pracodawców. Lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie dokumentów pod konkretną ofertę pracy.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox