Bibliotekarz – charakterystyka zawodu, zarobki, jak zostać bibliotekarzem

Bibliotekarz to bardzo stary zawód, który znany był już w starożytności. Zawód bibliotekarza cieszy się dużym uznaniem, gdyż przyczynia się do rozwoju jednostek i całego społeczeństwa. Jakie są obowiązki bibliotekarza? Jakie wymagania należy spełnić, żeby móc starać się o pracę w bibliotece? Ile zarabiają bibliotekarze?

Bibliotekarz – kto to taki?

Bibliotekarzem nazywamy pracownika zajmującego się zawodowo bibliotekarstwem. Jest on zatrudniony w bibliotece. Żeby zacząć pracę jako bibliotekarz należy ukończyć studia wyższe na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. W zależności od miejsca zatrudnienia ścieżka zawodowa wygląda nieco inaczej.

Jakie są obowiązki bibliotekarza?

Do najważniejszych zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku bibliotekarza należy gromadzenie, opracowywanie, a następnie udostępnianie materiałów bibliotecznych (mogą być to nie tylko książki, ale również rękopisy, materiały kartograficzne, czasopisma, materiały audiowizualne). Ilość obowiązków zależy od wielkości i jakości biblioteki. Inaczej pracuje się w bibliotece publicznej, inaczej w szkolnej lub naukowej.

Jeżeli bibliotekarz zajmuje się działem gromadzenia, oczekuje się od niego śledzenia nowości wydawniczych i zapowiedzi, odwiedzania wystaw książek, księgarń i targów. Do zadań bibliotekarza może należeć selekcja zbiorów i ewidencja ubytków.

Ważnym obowiązkiem bibliotekarza może być katalogowanie zbiorów, czyli sporządzanie opisów każdej książki zgodnie z normami danej biblioteki. Inne zadania to skanowanie starodruków, materiałów nieobjętych prawami autorskimi, udzielanie informacji czytelnikom, sprowadzanie książek z magazynów, dobieranie materiałów do katalogu podręcznego, prowadzenie szkoleń.

Bibliotekarze korzystają na co dzień z wózków do transportowania książek.

Zakres obowiązków bibliotekarza zależy od jego wykształcenia i stażu pracy.

Jak zostać bibliotekarzem?

Żeby rozpocząć karierę w bibliotece należy legitymować się wykształceniem wyższym kierunkowym (są one prowadzone niemal na wszystkich uniwersytetach w trybie dziennym i zaocznym), ewentualnie posiadać wykształcenie wyższe specjalistyczne z dziedzin, w których specjalizuje się dana biblioteka.

Absolwenci innych kierunków studiów wyższych mogą zdecydować się na studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa. Od osób starających się o pracę w bibliotece wymaga się również znajomości języków obcych (angielski jest w tej branży podstawą).

Warto zdawać sobie sprawę, że ścieżka kariery w zawodzie bibliotekarza może się różnić w zależności od tego w jakiej bibliotece jest zatrudniony pracownik. W bibliotekach publicznych zaczyna się od stanowiska młodszego bibliotekarza, następnie awansuje się na bibliotekarza, starszego bibliotekarza, kustosza, starszego kustosza, aż do bibliotekarza dyplomowanego.

W przypadku bibliotek naukowych droga zawodowa zaczyna się od pomocnika bibliotekarza, przez magazyniera bibliotecznego, młodszego bibliotekarza, starszego magazyniera bibliotecznego, bibliotekarza, starszego bibliotekarza, aż do kustosza.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na bibliotekarza?

Kandydat na stanowisko bibliotekarza powinien wyróżniać się wszechstronnymi zainteresowaniami, wysoką kulturą osobistą, wysoko rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi, umiejętnością konstruktywnego przekazywania informacji, otwartością, życzliwością, umiejętnością pracy w zespole. Na stanowisku bibliotekarza przyda się również samodzielność, myślenie twórcze, wyobraźnia, zdolność do szybkiego przechodzenia od wykonywania jednej czynności do drugiej, dokładność, skrupulatność, wytrwałość, cierpliwość,  dobra koncentracja, zdolność do długotrwałej, monotonnej pracy.

Jakie są zarobki bibliotekarzy?

Zarobki bibliotekarzy nie są wysokie i nawet na wyższych stanowiskach nie przekraczają średniej krajowej. Pracownicy biblioteki mogą liczyć na różnego rodzaju benefity pozapłacowe.

Czy praca w bibliotece może być niebezpieczna?

Dużym problemem dla osób pracujących w bibliotece jest osadzający się na książkach kurz. Może on przyczyniać się do wystąpienia alergii, a także dyskomfortu podczas pracy. Zagrożeniem w pracy bibliotekarzy mogą być upadki z wysokości, poślizgnięcia, uderzenia o regały i meble (brak dostatecznej przestrzeni). Duża ilość osób odwiedzających bibliotekę sprawia, że pracujące w niej osoby mają stały kontakt z patogenami.

Bibliotekarz – jak znaleźć pracę?

Jeżeli mamy kierunkowe wykształcenie i posługujemy się językiem angielskim możemy starać się o pracę w bibliotece. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość, gdyż zawód bibliotekarza pomimo stosunkowo niskich zarobków cieszy się dużą popularnością.

Warto jest zastanowić się w jakich bibliotekach chcielibyśmy pracować, a następnie przygotować CV i list motywacyjny pod konkretne stanowisko pracy. Możemy również odpowiadać na oferty zatrudnienia na popularnych portalach pracy. Liczmy się jednak z tym, że są one szczególnie oblegane (w walce o posadę będziemy musieli zmierzyć się z dużą konkurencją).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox