Biotechnolog – czym zajmuje się ten specjalista, jak zostać biotechnologiem?

W zawodzie biotechnologa sprawdzą się osoby posiadające zdolności analityczne, zainteresowane takimi przedmiotami jak chemia i biologia. Jest to zawód, w którym odnajdą się zwłaszcza introwertycy. Czym zajmuje się biotechnolog? Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków tego specjalisty? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać biotechnologiem?

Biotechnolog – kto to taki?

Biotechnolog to specjalista z zakresu biotechnologii, czyli dziedziny wykorzystującej procesy biologiczne na szeroką, przemysłową skalę. Biotechnolog może zajmować się modyfikowaniem genetycznym organizmów, wykorzystywaniem mikroorganizmów do produkcji żywności i leków. Wiedza biotechnologów znajduje zastosowanie w takich branżach jak inżynieria genetyczna, rolnictwo, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, a także produkcja przemysłowa. Osoby, które ukończyły biotechnologię mogą znaleźć zatrudnienie jako laboranci, bioinformatycy, przedstawiciele medyczni, koordynatorzy obszaru produkcyjnego. Część z nich pracuje na takich stanowiskach jak biolog terenowy, biotechnolog procesowy czy specjalista do spraw hodowli komórek. Charakterystyczną cechą zawodu biotechnologa jest interdyscyplinarność – korzysta on z dorobku nauk ścisłych, biologicznych, technicznych i chemicznych.

Jakie są obowiązki biotechnologa?

Zakres obowiązków biotechnologa może być bardzo zróżnicowany (w zależności od stanowiska jakie piastuje ten specjalista). Inżynierowie biotechnologii specjalizują się w pozyskiwaniu substancji organicznych z surowców zwierzęcych i roślinnych. Kolejnym etapem ich pracy jest nadzór nad wytwarzaniem produktów użytkowych z tych surowców.

Biotechnologowie opracowują nowe technologie, mogą również zajmować się ulepszaniem technologii już istniejących. Do jego zadań może należeć między innymi projektowanie linii technologicznych w przedsiębiorstwie.

Biotechnologowie pracują najczęściej w laboratoriach i na halach produkcyjnych. Pracę swoją wykonują w specjalnych uniformach ochronnych. Praca ta ma w dużej mierze charakter samodzielny – biotechnolog ma duży wybór jeżeli chodzi o metody wykonywania powierzonych mu zadań.

Praca biotechnologa odbywa się w dzień. Specjaliści ci pracują najczęściej 8 godzin (godziny pracy są stałe).

Jak zostać biotechnologiem?

Do rozpoczęcia kariery w zawodzie biotechnologa konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego. Współcześnie studia biotechnologiczne oferowane są przez uniwersytety i politechniki na terenie całego kraju.

Cechy pożądane u kandydata na biotechnologa?

Zawód biotechnologa wymaga posiadania wszechstronnych zainteresowań. Idealny kandydat posiada zdolność analitycznego myślenia, jest kreatywny, otwarty na nowe idee. Powinien być osobą samodzielną, a kiedy trzeba – potrafić pracować w zespole.

Praca biotechnologa zaliczana jest do prac lekkich, co oznacza, że do jej wykonywania nie potrzeba dobrej kondycji fizycznej. Ważne jest jednak, żeby kandydat cieszył się dobrym zdrowiem.

Kandydaci, którzy chcą w przyszłości zajmować się działalnością dydaktyczną z zakresu biotechnologii powinni posiadać wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, a także dobrą dykcję.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu biotechnologa

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu biotechnologa może być skłonność do alergii. Należy zdawać sobie sprawę, że specjalista ten ma na co dzień kontakt z wieloma szkodliwymi substancjami chemicznymi.

Na jakie zarobki może liczyć biotechnolog?

Zarobki w zawodzie biotechnologa zależą od branży, w której działamy i firmy, w jakiej jesteśmy zatrudnieni. Jeżeli biotechnolog zdecyduje się zostać przedstawicielem medycznym w firmie farmaceutycznej, może liczyć na zarobki znacznie przekraczające średnią krajową. Niestety większa część absolwentów biotechnologii zarabia znacznie mniej.

Specjaliści, którym zależy na zarobkach adekwatnych do pracy włożonej w kształcenie powinni poszukać zatrudnienia za granicą. Szczególnie duże zapotrzebowanie na usługi biotechnologów obserwuje się w krajach zachodnich (Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji).

Biotechnolog – jak szukać pracy?

Poszukiwania pracy w zawodzie biotechnologa warto jest zacząć od wytypowania firm, w których chcielibyśmy zdobywać doświadczenie. Warto zgłosić im swoją kandydaturę nawet w momencie, gdy nie prowadzą rekrutacji (istnieje duże prawdopodobieństwo, że przed rozpoczęciem kolejnego procesu rekrutacyjnego pracodawca w pierwszej kolejności odezwie się do nas).

Dobrym pomysłem jest również szukanie ofert na specjalistycznych portalach branżowych poświęconych biotechnologii. Jeżeli jesteśmy jeszcze studentami, koniecznie sprawdźmy co do zaoferowania ma biuro karier na naszej uczelni.

Bardzo ważne jest poświęcenie czasu na przygotowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego. Specjaliści radzą, żeby w dokumentach tych nawiązywać do wymagań znajdujących się w ofercie pracy, która nas zainteresowała. Do CV należy dodać krótkie podsumowanie zawodowe (jest ono opisem naszych kluczowych kompetencji i powinno zostać umieszczone na górze dokumentu).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox