Broker edukacyjny – charakterystyka zawodu, kluczowe obowiązki, wynagrodzenie

Broker edukacyjny to pracownik specjalizujący się w doradztwie dotyczącym wyboru ścieżek edukacyjnych. Pracuje on zazwyczaj z klientami indywidualnymi (a czasem także z instytucjami). Jakie są szczegółowe obowiązki brokera edukacyjnego? Jakie wymagania stawia się kandydatom na to stanowisko? Ile można zarobić pracując jako broker edukacyjny?

Broker edukacyjny – podstawowe informacje

Broker edukacyjny (stanowisko to znane jest także jako doradca edukacyjny lub pośrednik edukacyjny) jest to specjalista pomagający w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej dla klienta indywidualnego. Broker jest przygotowany do analizy potrzeb edukacyjnych swoich klientów. Jego praca składa się z ciągłego śledzenia zmian ofert edukacyjnych, wyszukiwania ofert szkoleniowych, analizowania potrzeb na rynku pracy. Pracownik ten musi analizować wszystkie typu ofert edukacyjnych – szkół średnich, policealnych, studiów wyższych, kursów i szkoleń (współcześnie zmieniają się one dość dynamicznie). Ważnym elementem jego pracy jest sprawdzanie kadry szkoleniowej, certyfikacji danych kursów (szkolenie musi nie tylko uczyć konkretnych umiejętności – równie ważne jest, żeby było uznawane przez pracodawców). Musi on ustalić nie tylko predyspozycje zawodowe swojego klienta, ale też predyspozycje psychofizyczne i ekonomiczne. Broker doradza takie uczelnie, kursy i szkolenia, które nie tylko spełnią oczekiwania klienta, ale i pracodawców poszukujących pracowników. Jest to istotne, gdyż edukacja ma pomóc jego klientom w rozwoju kariery zawodowej. Doradca edukacyjny może pośredniczyć pomiędzy firmą oferującą szkolenia, a klientem celem uzgodnienia najbardziej atrakcyjnych warunków finansowych i programowych. W swojej pracy pośrednik wykorzystuje nowoczesne technologie komunikacyjne i informacyjne.

Jak zostać brokerem edukacyjnym?

Żeby móc rozpocząć karierę w zawodzie brokera edukacyjnego należy posiadać wykształcenie wyższe (konieczne jest ukończenie studiów magisterskich). Większość pracodawców preferuje absolwentów takich kierunków jak andragogika, pedagogika, socjologia, psychologia, ekonomia, doradztwo zawodowe. Inną możliwością jest ukończenie studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego.

Inne wymagania stawiane kandydatom to znajomość języków obcych – minimum to biegła znajomość języka angielskiego (inne języki obce są mile widziane), posiadanie prawa jazdy kategorii B, znajomość języka migowego (broker edukacyjny doradza również klientom niepełnosprawnym).

Ogromnym atutem kandydata na brokera edukacyjnego jest posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.

Broker edukacyjny – jak wygląda jego środowisko pracy?

Praca brokera edukacyjnego jest samodzielna, choć musi on ściśle współpracować z innymi specjalistami. Pracownik ten może wykonywać całość lub większość swoich zawodowych obowiązków przez internet.

Brokerzy edukacyjni pracują zazwyczaj od poniedziałku do piątku w ciągu dnia. Pracownicy mogą liczyć na wolne weekendy i święta. Praca odbywa się przede wszystkim w biurze, choć może się wiązać także z częstymi wyjazdami służbowymi.

Jakie cechy musi posiadać kandydat na brokera edukacyjnego?

Od kandydata na brokera edukacyjnego oczekuje się ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych. Osoba taka powinna być świetnie zorganizowana, posiadać wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi. Niezbędna w tym zawodzie jest biegła obsługa komputera i innych urządzeń multimedialnych.

Jako, że broker edukacyjny pracuje z ludźmi, musi wyróżniać się wysoko rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi i kulturą osobistą.

Kandydat na brokera musi być odpowiedzialny, samodzielny, cierpliwy, potrafić nawiązać kontakt z osobami w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia. W zawodzie tym bardzo przydają się umiejętności negocjacyjne, umiejętność przekonywania, charyzma, empatia, nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Broker edukacyjny – wynagrodzenie

Przeciętne zarobki brokerów edukacyjnych nie należą do wysokich i zazwyczaj nie przekraczają średniej krajowej. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wysokość pensji brokera zależy od umiejętności, osiąganych efektów, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, rodzaju firmy, która go zatrudnia, regionu kraju, sytuacji na rynku pracy.

Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę często mogą liczyć na benefity pozapłacowe – na przykład dodatkowe ubezpieczenia, możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej.

Broker edukacyjny – jak zwiększyć szanse na otrzymanie pracy?

Żeby zwiększyć swoje szanse na zdobycie pracy w zawodzie brokera edukacyjnego, powinniśmy napisać profesjonalne CV, a także list motywacyjny, który zainteresuje potencjalnego pracodawcę. Osoby posiadające kompetencje do wykonywania zawodu brokera edukacyjnego doskonale zdają sobie sprawę, że poświęcenie czasu na napisanie unikalnego życiorysu szybko zaprocentuje. Koniecznie pamiętajmy, żeby uzupełnić CV o krótkie podsumowanie zawodowe. Choć nie jest to konieczne, do dokumentu dobrze jest dołączyć zdjęcie.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox