Broker informacji – co powinieneś wiedzieć o tym zawodzie?

Broker informacji jest zawodem o charakterze usługowym. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się wyszukiwaniem na zlecenie różnego rodzaju informacji. Jakie są szczegółowe obowiązki brokera informacyjnego? Jak wygląda typowy dzień pracy tego pracownika? Jakie cechy musi posiadać kandydat na to stanowisko?

Broker informacji – charakterystyka

Broker informacji (inne nazwy tego zawodu to specjalista do spraw informacji, researcher, infobroker) to specjalista, który zawodowo zajmuje się wyszukiwaniem, weryfikacją, analizą i dostarczaniem zleceniodawcom zamówionych informacji. Z usług brokera informacji korzystają różnej wielkości przedsiębiorstwa, osoby prywatne, instytucje publiczne i inne organizacje. Do najważniejszych obowiązków tego pracownika zaliczamy: przeprowadzanie wywiadów ze zleceniodawcami w celu ustalenia zapotrzebowania na informacje, planowanie słów kluczowych, wyszukiwanie informacji w wyszukiwarkach wertykalnych, a także w zasobach deep web. Jeżeli jest taka potrzeba broker informacji podejmuje współpracę ze specjalistami z wybranych dziedzin celem uzyskania odpowiedzi na interesujące go pytania. Bardzo ważnym etapem jego pracy jest weryfikacja uzyskanych wiadomości pod kątem wiarygodności, selekcja i ocenianie przydatności znalezionych informacji, analizowanie i wnioskowanie na podstawie pozyskanych informacji. Researcher dostarcza zleceniodawcy informacje w postaci raportów, zestawienia bibliograficznego, bazy danych, zestawienia tematycznego.

Brokerzy informacji w swojej pracy muszą kierować się zasadami etyki zawodowej. Część z nich specjalizuje się w dostarczaniu informacji z konkretnych dziedzin. Brokerzy muszą korzystać z legalnych źródeł informacji.

Jak zostać brokerem informacji?

Do wykonywania zawodu brokera informacji potrzebne jest wykształcenie wyższe II stopnia. Wielu pracodawców preferuje kandydatów, którzy ukończyli takie kierunki studiów jak informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, architektura informacji, zarządzanie informacją. Istnieje możliwość ukończenia studiów podyplomowych na kierunku broker informacji.

Od kandydatów oczekuje się znajomości urządzeń biurowych, podstaw programowania, umiejętności korzystania ze specjalistycznych baz danych i narzędzi wyszukiwawczych. 

W zawodzie brokera informacji niezmiernie ważna jest znajomość języków obcych. Minimum w tej branży to biegła znajomość języka angielskiego.

Brokerzy, którzy chcą pracować w administracji publicznej muszą posiadać certyfikat, który daje uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.

Broker informacji – środowisko pracy

Broker informacji wykonuje swoje obowiązki zawodowe w pomieszczeniu. Najczęściej jest to biuro, choć część pracowników wykonuje pracę zdalną. Brokerzy zatrudnieni na etacie pracują najczęściej w ciągu dnia, od poniedziałku do piątku. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mają nieregulowany czas pracy (mogą pracować o dowolnej porze dnia lub nocy).

Praca brokera wymaga samodzielności, dłuższego skupienia na jednym zagadnieniu, przebywania w samotności, dlatego wydaje się odpowiednia dla introwertyków.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na brokera informacji?

Osoba pragnąca rozpocząć karierę zawodową w zawodzie brokera informacji powinna charakteryzować się dociekliwością, cierpliwością, umiejętnością logicznego myślenia, umiejętnościami analitycznymi. Przyszły broker informacji musi posiadać umiejętność czytania ze zrozumieniem, płynnego wysławiania się (w mowie i w piśmie). Bardzo ważne w tym zawodzie jest nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Broker informacji – wynagrodzenie

Tak jak w wielu innych zawodach zarobki infobrokerów są bardzo zróżnicowane. Początkujący pracownicy często nie zarabiają wiele powyżej najniższej krajowej. Z kolei wynagrodzenie doświadczonych brokerów informacji przekracza średnią krajową. Zarobki są uzależnione między innymi od umiejętności, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, rodzaju pracodawcy, sytuacji na rynku pracy, regionu kraju. Infobrokerzy posiadający umowę o pracę oprócz podstawowego wynagrodzenia mogą liczyć na świadczenia pozapłacowe.

Broker informacji – jak dostać pracę?

Kandydaci posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu brokera informacji mogą szukać pracy między innymi w bibliotekach i centrach informacji przedsiębiorstw, firmach badających rynek, biurach detektywistycznych, administracji publicznej, firmach konsultingowych, wywiadowniach gospodarczych, firmach zajmujących się rekrutacją pracowników, przedsiębiorstwach tworzących i sprzedających bazy firm, działach strategii lub marketingu firm przemysłowych, firmach infobrokerskich, centrach innowacji i transferu technologii. 

Pierwszym krokiem do znalezienia atrakcyjnej pracy w zawodzie brokera informacji jest przygotowanie CV i listu motywacyjnego. Idealnie byłoby, gdyby kandydat posiadał pozytywne referencje od poprzednich pracodawców. Ważne jest, żeby dokumenty były przejrzyste i czytelne, W CV dobrze jest zamieścić krótkie podsumowanie zawodowe (napiszmy w nim 4 zdania o naszym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, sukcesach i celach).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox