Broker ubezpieczeniowy – najważniejsze informacje o zawodzie

Broker ubezpieczeniowy to specjalista, który pośredniczy w zawieraniu umowy pomiędzy swoim klientem a zakładem ubezpieczeń. Jaki jest szczegółowy zakres zadań brokera ubezpieczeniowego? Jakie wymaganie trzeba spełnić, żeby móc pracować w tym zawodzie? Jakie cechy posiadają pracownicy, którzy najlepiej radzą sobie na tym stanowisku? Ile może zarobić broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy – charakterystyka

Broker ubezpieczeniowy (nazywany jest także pośrednikiem ubezpieczeniowym) to pracownik występujący w interesie klienta, który szuka dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia. Broker kontaktuje się z zakładem ubezpieczeń i negocjuje najlepsze warunki umowy. Z usług brokerów ubezpieczeniowych korzystają przede wszystkim osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a także różnego rodzaju stowarzyszenia, jednostki administracji państwowej i samorządowej. Szczegółowe zadania brokera ubezpieczeniowego to między innymi: szukaniu i zachęcaniu do współpracy klientów zainteresowanych zakupem ubezpieczeń, poznawanie specyfiki działalności prowadzonej przez klienta, dokonywanie analizy zagrożeń i ich optymalizacja, przedstawianie klientowi analizy i porównania ofert ubezpieczeń, a także wydawanie własnej rekomendacji dotyczącej konkretnej oferty (wraz z jej uzasadnieniem). Codzienna praca brokera polega na przyjmowaniu od klientów wniosków i zapytań o ubezpieczenie, zawieranie umów, szacowanie wysokości składek dla konkretnych zapytań. Pracownik ten musi przygotowywać i dostarczać firmie ubezpieczeniowej wymaganych przez nią informacji, a także sprawozdań i innych dokumentów. W przypadku wystąpienia zdarzenia, które objęte jest ubezpieczeniem broker zobowiązany jest do pomocy swoim klientom w egzekwowaniu świadczeń od zakładu ubezpieczeniowego. Może on również przypominać swoim klientom o płaceniu składek.

Każda osoba zainteresowana pracą w zawodzie brokera ubezpieczeniowego musi wykupić polisę OC.

Broker ubezpieczeniowy – warunki pracy 

Broker ubezpieczeniowy wykonuje przede wszystkim pracę biurową. Jego dzień pracy mogą wypełniać także dojazdy do klientów i firm ubezpieczeniowych. Większość brokerów pracuje na jedną zmianę, od poniedziałku do piątku. W zawodzie tym święta i weekendy są najczęściej wolne.

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Niezbędnym minimum jeśli chodzi o podjęcie pracy jako broker ubezpieczeniowy jest posiadanie wykształcenia średniego. Jednocześnie większość pracodawców chętniej zatrudnia kandydatów z wykształceniem wyższym. Preferowane kierunki to zwłaszcza ekonomia i prawo.

Od brokera ubezpieczeniowego wymaga się znajomości języków obcych (płynny angielski to w tej branży podstawa). Zazwyczaj konieczne jest także posiadanie prawa jazdy kategorii B (część pracowników regularnie dojeżdża do swoich klientów).

Konieczne jest ponadto posiadanie licencji brokerskiej i wpis do rejestru brokerów. Warunki te mogą być spełnione jeżeli kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany za przestępstwa umyślne, posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w branży ubezpieczeń, jest w stanie dać rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na brokera ubezpieczeniowego?

Cechy, które bardzo przydają się w pracy brokera ubezpieczeniowego to znajomość matematyki, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność czytania ze zrozumieniem. Osoby, które dobrze radzą sobie na tym stanowisku brokera ubezpieczeniowego są samodzielne, odpowiedzialne, cierpliwe, nastawione na rozwiązywanie problemów. Jako, że praca ta w dużej mierze polega na spotkaniach z klientami – niezwykle ważne są wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne.

Broker ubezpieczeniowy – wynagrodzenie

Zarobki brokera ubezpieczeniowego są w dużej mierze zależne od liczby i wartości zawartych umów ubezpieczeniowych. To z kolei jest w znacznej części uzależnione od zaangażowania pracownika w wykonywanie zawodowych obowiązków. Dane statystyczne pokazują, że zarobi brokerów ubezpieczeniowych często przekraczają średnią krajową.

Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć brokerzy ubezpieczeniowi prowadzący własne działalności gospodarcze.

Jak zdobyć pracę na stanowisku brokera ubezpieczeniowego?

Żeby móc starać się o pracę brokera ubezpieczeniowego musimy posiadać licencję brokerską i wpis do rejestru brokerów. Jeżeli spełniamy te warunki, możemy przystąpić do pisania CV i listu motywacyjnego (jeśli nasz potencjalny pracodawca tego wymaga). Bardzo ważne jest, żeby nasze dokumenty były możliwie jak najbardziej przejrzyste i unikalne. Specjaliści od rekrutacji odradzają korzystanie z gotowych szablonów. Nasze CV ma większe szanse na zwrócenie uwagi osoby prowadzącej rekrutację, jeżeli napiszemy je pod konkretną ofertę pracy. Koniecznie pamiętajmy o tym, żeby zamieścić w CV krótkie podsumowanie zawodowe (w 4 zdaniach napiszmy o naszym doświadczeniu, sukcesach, wykształceniu, sukcesach zawodowych i planach na przyszłość). Dokumenty możemy wysyłać w odpowiedzi na konkretne oferty pracy. Dobrą praktyką jest również aplikowanie do firm brokerskich które nas interesują, nawet jeżeli nie prowadzą one w danym momencie rekrutacji.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox