Brukarz – obowiązki, wymagania, zarobki, zagrożenia i przeciwwskazania do wykonywania pracy brukarza

Brukarz to potrzebny, a jednocześnie ciężki i wymagający zawód. Osoba go wykonująca może pracować przez cały rok, o ile pozwalają na to warunki pogodowe? Jak zostać brukarzem? Jakie są obowiązki tego specjalisty? Z jakimi zagrożeniami wiąże się praca brukarza?

Brukarz – kto to taki?

Brukarz jest to pracownik budowlany specjalizujący się w drogownictwie. Jest potrzebny w każdym miejscu, gdzie prowadzi się roboty drogowe. Zawód brukarza odbywa się na świeżym powietrzu. Zazwyczaj prace drogowe wykonywane są przez brygady pracowników. Praca brukarza odbywa się o stałych porach, trwa zazwyczaj do 8 godzin dziennie. Osoby wykonujące pracę brukarza muszą odznaczać się dobrym zdrowiem i znakomitą kondycją fizyczną.

Jak zostać brukarzem?

Od kandydatów na stanowisko brukarza wymaga się posiadania wykształcenia zawodowego. Jako, że praca ta jest bardzo ciężka (konieczne jest w niej dźwiganie), wykonują ją wyłącznie mężczyźni. Zdarza się, że pracodawca decyduje się przyjąć osoby bez żadnych kwalifikacji i samodzielnie je wyszkolić. Kandydat na brukarza musi ukończyć szkolenie BHP.

Osoby ubiegające się o posadę brukarza muszą zdawać sobie sprawę, że praca wykonywana jest na świeżym powietrzu (może być szczególnie uciążliwa podczas bardzo gorących lub mroźnych dni, problemem jest także wilgotność powietrza). Brukarz musi często się schylać i pracować na kolanach.

Jakie są obowiązki brukarza?

Do zadań brukarza zaliczamy brukowanie, rozbieranie, a także naprawianie dróg, placów, przejazdów, chodników. Jego praca zaczyna się od analizy rysunków budowlanych, określania ilości i jakości materiałów mających zostać użytych przy danej pracy. Brukarz dba o prawidłowe składowanie materiałów budowlanych.

Jeżeli jest taka potrzeba brukarz wykonuje wykopy i nasypy, a następnie wykonuje podkład i utwardza podłoże. Po utwardzeniu podłoża następuje ręczne układanie warstwy wierzchniej. Do zadań brukarza należy zadbanie, żeby wszystkie elementy tworzące nawierzchnię były dokładnie dopasowane i ściśle do siebie przylegały. Gdy zajdzie taka konieczność brukarz przycina kostkę brukową. Osoba zatrudniona na stanowisku brukarza przygotowuje różnego rodzaju mieszanki betonowe.

Jakie cechy musi posiadać osoba pragnąca pracować jako brukarz?

Kandydat na brukarza powinien posiadać zdolności manualne (są one potrzebne do precyzyjnego układania kostki brukowej). Duże znaczenie w tym zawodzie ma koordynacja wzrokowo-ruchowa, ostrość wzroku, zdolność widzenia przestrzennego. Kandydat powinien być osobą dokładną, systematyczną, solidną, wytrwałą. Jako, że brukarze pracują w grupach – niezbędna jest umiejętność pracy grupowej i zdolność do podporządkowania się odgórnie narzuconym instrukcjom działania.

Jakie są zagrożenia w pracy brukarza, kto nie może wykonywać tego zawodu?

Praca brukarza się bardzo ciężka. Zagrożeniem dla tego pracownika są między innymi niesprzyjające warunki atmosferyczne, gdyż większość robót odbywa się pod gołym niebem. Brukarz może być więc narażony na odmrożenia i poparzenia.

Problemem może okazać się duże zanieczyszczenie powietrza w mieście, które przyczynia się do powstawania chorób układu oddechowego, a z czasem także poważniejszych chorób.

Brukarzowi podczas pracy towarzyszy nieustanny hałas, który może doprowadzić do uszkodzenia słuchu, zaburzeń układu nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego. Narażenie na długotrwały hałas może powodować rozdrażnienie i problemy z zasypianiem (z tego względu każdy pracownik wykonujący roboty drogowe powinien zadbać o zabezpieczenie narządu słuchu).

Brukarz dużą część czasu pracuje w niekomfortowej pozycji, przez co może być narażony na zwyrodnienia i dolegliwości reumatyczne.

Jako, że przy robotach drogowych znajduje się wiele pracujących maszyn budowlanych istnieje spore ryzyko wypadku (dodatkowo maszyny te generują ogromny hałas).

Ile zarabiają brukarze?

Niestety pomimo że brukarz to praca ciężka, przedstawiciele tego zawodu nie mogą liczyć na atrakcyjne zarobki. Większość brukarzy zarabia poniżej średniej krajowej. Jedynie wąska grupa najlepszych specjalistów zarabia więcej.

Sposobem na zwiększenie zarobków w zawodzie brukarza jest zatrudnienie za granicą. W krajach zachodnich brukarze należą do zawodów poszukiwanych, przez co ich wynagrodzenie wzrasta.

Brukarz – jak wyglądają poszukiwania pracy?

Poszukiwania pracy w zawodzie brukarza nie powinny być trudne, zwłaszcza że zapotrzebowanie na tego typu specjalistów jest spore. Zacznijmy od przygotowania CV. Dokument ten będzie o wiele bardziej czytelny, jeżeli umieścimy w nim podsumowanie zawodowe (maksymalnie 4 zdania). W podsumowaniu zawodowym należy umieścić najważniejsze informacje dotyczące naszego wykształcenia, doświadczenia i umiejętności. Osoby, które szukają pracy brukarza za granicą muszą przygotować CV w języku obcym. Pamiętajmy, że nie wystarczy jedynie przetłumaczenie polskiego dokumentu, ponieważ zasady pisania CV w innych krajach mogą się różnić.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox