Change Management Foundation – zarządzanie zmianą dla początkujących

Change Management Foundation jest szkoleniem dotyczącym zarządzania zmianą w organizacji. Można je uznać za źródło dodatkowych kompetencji dla każdego Project Managera wykorzystującego w swojej pracy metodyki PRINCE2® lub AgilePM®.

Nowoczesne zarządzanie zmianą jako jeden z warunków osiągnięcia sukcesu organizacji

Szkolenia z zakresu zarządzania zmianą, które są dostępne w subskrypcji Inprogress Plus, skupiają się przede wszystkim na czterech kluczowych obszarach związanych z szeroko rozumianą transformacją w ramach organizacji. Są to:

  • Ludzie tworzący organizację.
  • Organizacja sama w sobie.
  • Zarządzanie komunikacją w organizacji oraz poza nią, np. z interesariuszami.
  • Dobre praktyki dotyczące zmiany.

Z tego względu kursy Change Management Foundation oraz Change Management Practitioner są uznawane za świetne uzupełnienie metodyk AgilePM® czy PRINCE2® o elementy psychologii osobowości. Oczywiście to nie jest tak, że zwinne lub kaskadowe zarządzanie projektem w swoich założeniach całkowicie pomija kwestię ludzkiej psychiki. Jest wręcz przeciwnie. Tym niemniej nowoczesne zarządzanie zmianą kładzie jeszcze większy nacisk na relację z jednostką, grupą, czy organizacją.

Dzieje się tak z dość prostego powodu. Otóż transformacja, na przykład działalności operacyjnej danej organizacji, będzie miała realny wpływ na dotychczasową pracę osób tam zatrudnionych. Pamiętajmy, że w dobrze zarządzanej organizacji ludzie nie tworzą wartości, tylko są wartością. Jeżeli przeprowadzimy ich przez proces zmiany zgodnie z dobrymi praktykami Change Management, zdecydowanie lepiej odnajdą się w nowej sytuacji.

Gdzie jednak znaleźć zrozumiały opis dobrych praktyk zarządzania zmianą? Odpowiedzią jest szkolenie Change Management Foundation.

Change Management Foundation – elementarna wiedza o zarządzaniu zmianami w organizacji

Jak sama nazwa wskazuje, szkolenie Change Management Foundation dotyczy podstaw zarządzania zmianą. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas tego kursu są wyżej wspomniane dobre praktyki zarządzania transformacją. W dużym skrócie polegają one na uwzględnieniu wpływu zmiany zarówno na jednostki, na przykład pracowników, jak i na działy czy całą organizację. Osoby, które nadzorują zarządzanie zmianą i jednocześnie znają dobre praktyki związane z tego typu działaniami, potrafią stworzyć otoczenie, które będzie przyjazne tak dla zespołu, jak i samej zmiany.

blank

Rzecz jasna kurs Change Management Foundation obejmuje swoim zakresem również inne zagadnienia dotyczące zarządzania zmianą. Począwszy od podstawowych definicji, poprzez przygotowanie teoretyczne do realizowania zmiany, aż po różne podejścia i techniki przeprowadzania niniejszych operacji.

Nie należy przy tym zapominać, że szkolenie Change Management Foundation uczy również podstaw trudnej sztuki bycia liderem na czas transformacji. Pamiętajmy, że nie każda zmiana jest równoznaczna z rozwojem czy wzrostem zatrudnienia. Niekiedy przywódca jest zmuszony do podejmowania niełatwych decyzji, na przykład redukcji etatów czy likwidacji całego działu. Tym samym kurs Change Management Foundation może być traktowany jako przygotowanie dla lidera, na którego w nieodległej przeszłości czekają zadania wymagające stanowczości oraz odporności na stres.

Szkolenie Change Management Foundation może być realizowane w ramach modelu subskrypcyjnego Inprogress Plus.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox