Dealer aktywów finansowych – charakterystyka, kluczowe obowiązki, wynagrodzenie

Dealer aktywów finansowych to specjalista, którego możemy spotkać w bankach i różnego typu instytucjach finansowych. Jego zadaniem jest zawieranie transakcji na rynku finansowym w taki sposób, żeby zapewnić swojej firmie jak najwyższe zyski. Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków dealera aktywów finansowych? Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zostać zatrudnionym na tym stanowisku? Ile zarabiają dealerzy finansowi?

Dealer aktywów finansowych – czym dokładnie zajmuje się ten specjalista

Dealer aktywów finansowych (inne nazwy tego stanowiska to dealer do spraw kwotowych, dealer bankowy, dealer pieniężny, dealer walutowy) to pracownik, który odpowiada za dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, walutami, a także innymi instrumentami finansowymi. Zazwyczaj pracuje on w zespołach dealerskich podzielonych na sekcje zajmujące się obsługą różnych instrumentów finansowych. Do szczegółowych obowiązków dealera aktywów finansowych zaliczamy między innymi: przygotowanie dziennego planu działania, zarządzanie powierzonymi aktywami i pasywami, monitorowanie ryzyka i dywersyfikacji zawieranych transakcji przeprowadzanie transakcji finansowych na rynku walutowym, pieniężnym i kapitałowym. Ważnym etapem pracy dealera aktywów finansowych jest przeprowadzanie analizy i prognozowanie zmian na rynkach finansowych, bieżące śledzenie informacji gospodarczych, społecznych i politycznych. Specjalista ten musi obserwować notowania na rynku krajowym i giełdach światowych, a także dokonywać korekcji strategii w przypadku zmian wskaźników.

Każdy dealer współpracuje z innymi specjalistami na analogicznych stanowiskach celem wymiany kluczowych dla podejmowania decyzji informacji. Jest on także zobowiązany do kontaktowania się ze swoimi kontrahentami, żeby uzyskać zgodę na dokonanie transakcji kupna-sprzedaży.

Jak zostać dealerem aktywów finansowych?

Żeby móc podjąć pracę na stanowisku dealera aktywów finansowych należy posiadać co najmniej średnie wykształcenie i doświadczenie zawodowe związane z finansami. Większość pracodawców preferuje jednak kandydatów z wykształceniem wyższym na takich kierunkach jak na przykład finanse i rachunkowość, ekonomia, bankowość, finanse, matematyka.

Dużym atutem kandydatów jest posiadanie certyfikatów poświadczających odbycie szkoleń w zakresie rynków finansowych, a także negocjacji biznesowych. Niezbędna do wykonywania tego zawodu jest również biegła znajomość języka angielskiego (inne języki obce są mile widziane).

Część pracodawców oczekuje od kandydatów posiadania prawa jazdy kategorii B.

Zawód dealera aktywów finansowych pozwala na szybkie uzyskanie awansu, jeżeli pracownik może pochwalić się ponadprzeciętnymi wynikami.

Dealer aktywów finansowych – środowisko pracy

Praca dealera aktywów finansowych zazwyczaj odbywa się w biurze. Jednocześnie niektórzy pracownicy regularnie dojeżdżają do swoich klientów. Dealer aktywów finansowych wykonuje swoje obowiązki zawodowe od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach dziennych. Atutem tego zawodu jest fakt, że pracownik może liczyć na wolne weekendy i święta.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na dealera aktywów finansowych?

Idealny kandydat na dealera aktywów finansowych posiada uzdolnienia matematyczne i umiejętność logicznego myślenia. W zawodzie tym bardzo istotna jest dobra organizacja pracy własnej, umiejętność dłuższej koncentracji na jednym zagadnieniu i nastawienie na rozwiązywanie problemów. Dealer musi być osobą samodzielną i niezależną, ale też potrafiącą pracować zespołowo. Jako, że jego praca w części wiąże się z kontaktami międzyludzkimi, ważne jest posiadanie wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych.

Dealer aktywów finansowych – wynagrodzenie

Zarobki dealerów aktywów finansowych są uważane za dość dobre, ale mocno zróżnicowane. Najniższe wynagrodzenie w tym zawodzie jest zazwyczaj wyższe od średniej krajowej. Najlepiej zarabiający dealerzy mogą liczyć na pensję przekraczającą 50 tysięcy złotych miesięcznie. Trzeba pamiętać, że poziom wynagrodzenia na tym stanowisku jest uzależniony od szczegółowego zakresu zadań, rodzaju i wielkości instytucji finansowej, w której dealer jest zatrudniony, a także koniunktury na rynku branżowym.

Osoba posiadająca umowę o pracę może liczyć na świadczenia pozapłacowe, które obejmują najczęściej dostęp do prywatnej opieki medycznej, karnety na zajęcia sportowe, dodatkowe ubezpieczenia, możliwości sfinansowania przez pracodawcę szkoleń, staży, a nawet studiów.

Dealer aktywów finansowych – jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy?

Jeżeli posiadamy uprawnienia do wykonywania zawodu dealera aktywów finansowych możemy liczyć na zatrudnienie w bankach, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych czy biurach maklerskich. Warto zdawać sobie sprawę, że większość miejsc pracy na tym stanowisku zlokalizowana jest w Warszawie.

Poszukiwania pracy należy rozpocząć od napisania listu motywacyjnego i CV. Zadbajmy o to, żeby nasze dokumenty były przejrzyste i unikalne. Specjaliści zajmujący się rekrutacją radzą, żeby pisać CV pod konkretną ofertę pracy. Chociaż zajmie nam to więcej czasu, pozwoli zaprezentować się jako najlepszy możliwy kandydat na stanowisko, o które się ubiegamy.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox