Dekarz – charakterystyka zawodu, wymagania, obowiązki, zarobki

Dekarz jest niezbędnym specjalistą na każdej budowie, gdyż odpowiada za pokrycie dachu. Jakie są szczegóły pracy dekarza? Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc pracować na tym stanowisku? Na jakie zarobki może liczyć dekarz?

Dekarz – kto to taki?

Dekarzem nazywamy rzemieślnika, który specjalizuje się w pokrywaniu i naprawianiu dachów przy pomocy dachówek, strzechy, blachodachówek, a także kamienia. Pierwsi dekarze zaczęli wykonywać swój zawód w XIX wieku. W Polsce zawód dekarza jest zawodem sezonowym. Pracownik pokrywający dachy pracuje zazwyczaj do 9 godzin w ciągu dnia. Pracę tego rzemieślnika można podzielić na dwa etapy – pierwszy ma miejsce jeszcze na ziemi, drugi natomiast odbywa się na dachu budynku. Zawód dekarza wykonują przede wszystkim mężczyźni.

Jak zostać dekarzem?

Nie istnieją szkoły, które przygotowują do wykonywania zawodu dekarza. Osoba pragnąca pracować w tym zawodzie uczy się na specjalnych kursach przyuczających (zazwyczaj trwają one od trzech do czterech miesięcy). Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie wykształcenia gimnazjalnego i ukończenie osiemnastego roku życia.

Jako, że dekarz to zawód szczególnie niebezpieczny (część jego pracy odbywa się na wysokości) kandydat jest zobowiązany odbyć badania lekarskie (w tym również badania neurologiczne), które potwierdzą brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Kurs na dekarza to dopiero pierwszy krok do wykonywania tego zawodu. Osoba, która przejdzie go pomyślnie, przez trzy lata pracuje w charakterze pomocnika, a dopiero po upływie tego czasu może zgłosić się na egzamin czeladniczy, który potwierdzi jej kompetencje zawodowe.

Osoba, która zda egzamin czeladniczy i przepracuje 3 lata na stanowisku dekarza-blacharza może zapisać się na kurs przygotowujący do egzaminu na mistrza. Zdanie takiego egzaminu pozwala na pełnienie funkcji kierowniczych, nadzorowania prac innych dekarzy.

Jakie są obowiązki zawodowe dekarza?

Dekarz wykonuje pokrycie dachu. Jego praca polega na stworzeniu poszycia dachowego, czyli najważniejszej części dachu. Prawidłowo wykonane poszycie zabezpiecza budynek przed wilgocią, wiatrem, zmianami temperatur. W zakres obowiązków dekarza wchodzi również instalacja rynien i rur spustowych. 

 Żeby prawidłowo wykonać swoją pracę dekarz musi zapoznać się z budową dachu i dokonać niezbędnych pomiarów. Dużym wyzwaniem pracy dekarza jest konstruowanie poszycia z różnych typów blachy.

Ważnym elementem pracy dekarza jest przygotowanie stanowiska pracy, gdyż praca na wysokości wymaga szczególnego zabezpieczenia (zabezpieczenia muszą dawać bezpieczeństwo, a jednak nie mogą nadmiernie krępować ruchów pracownika).

Dekarz wykonuje rysunki robocze – od ich precyzji zależy, czy prace będą przebiegały prawidłowo.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat starający się o posadę dekarza?

Praca dekarza nie należy do łatwych, dlatego osoba pragnąca wykonywać ten zawód musi posiadać szczególne cechy. Pierwszym warunkiem jest doskonała znajomość rysunku technicznego. Dekarz musi wykazywać doskonałą wyobraźnię przestrzenną i zdolność manualne. Duże znaczenie w jego zawodzie ma zdolność rozróżniania barw, doskonała koordynacja wzrokowo-ruchowa, wytrwałość. Pracownik musi umieć podporządkować się z góry narzuconym regułom.

Cechy charakteru potrzebne w pracy dekarza to odpowiedzialność, cierpliwość, zdolność do przewidywania zagrożeń.

Zawód dekarza mogą wykonywać jedynie osoby sprawne fizycznie (szczególnie ważny w zawodzie dekarza jest sprawny układ kostno-stawowy). Pracownik musi być przygotowany na konieczność wykonywania wielu prac w niewygodnych pozycjach.

Kursy kwalifikacyjne na kandydatów do wykonywania tego zawodu przeznaczone są dla kandydatów do 50 roku życia. Jednocześnie dopuszcza się osoby starsze pod warunkiem, że cieszą się one dobrym zdrowiem i maja doświadczenie w tego typu pracy.

Dekarz – zagrożenia i choroby zawodowe

Praca dekarza jest ogromnym obciążeniem dla organizmu. Jako, że odbywa się na wysokościach, zawsze istnieje ryzyko wypadku. Długotrwałe przebywanie w niewygodnych pozycjach może doprowadzić do zwyrodnień kręgosłupa.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu dekarza jest lęk wysokości, ograniczona sprawność kończyn górnych i dolnych, zaburzenia wzroku, choroby układu sercowo-naczyniowego i układu kostno-stawowego.

Ile zarabiają dekarze?

Zarobki dekarza w Polsce nie należą do najwyższych. Specjalista ten (pomimo, że jego praca jest bardzo ciężka) zarabia poniżej średniej krajowej. Na zdecydowanie wyższe dochody mogą liczyć dekarze podejmujący pracę za granicą.

Wysokie dochody uzyskują również dekarze, którzy zdecydowali się na założenie własnej działalności gospodarczej, a ich usługi cieszą się uznaniem klientów (dobry dekarz to pracownik na wagę złota).

Dekarz – jak szukać pracy?

Jako, że praca dekarza jest zawodem sezonowym, jej poszukiwania należy zacząć przed sezonem. Przygotujmy profesjonalne CV, a następnie wyślijmy je do firm, które mogą potrzebować dekarzy. Możemy również odpowiadać na ogłoszenia pracodawców zagranicznych (w takich przypadkach należy przygotować CV w języku angielskim, niemieckim lub innych). Pamiętajmy, że zasady pisania CV w innych krajach mogą się znacząco różnić od zasad obowiązujących w Polsce (przykładowo w Niemczech opisujemy całą swoją historię zawodową, podczas gdy w Polsce wymieniamy jedynie stanowiska pracy z ostatnich 10 lat).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox