Dobra atmosfera w pracy – jak o nią zadbać?

Dobra atmosfera w miejscu pracy jest ważna dla pracowników, przełożonego, a także dla całej firmy. Nie wszyscy przełożeni zdają sobie sprawę, że osoby pracujące w przyjaznej atmosferze są nie tylko szczęśliwsze, ale również bardziej efektywne. Co zrobić, żeby poprawić atmosferę w miejscu pracy?

Dobra atmosfera w pracy – dlaczego jest ważna?

Duża część osób spędza w miejscu pracy znaczną część swojego dnia. Jeżeli w swojej pracy odczuwamy duży stres, z czasem może się on stać poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia (zarówno psychicznego, jak i fizycznego). Pracownicy żyjący w ciągłym napięciu są mało efektywni i dużą część czasu spędzają na urlopach, co naraża firmę na dodatkowe koszty. Zła atmosfera w pracy sprawia, że najlepsi specjaliści zaczynają szukać innych pracodawców. Dodatkowo przedsiębiorstwa, które nie dbają o dobre samopoczucie swoich pracowników zaczynają cieszyć się złą sławą, przez co mają kłopoty z rekrutacją kandydatów do pracy.

Dobra atmosfera w pracy – jakie czynniki na nią wpływają?

Duży wpływ na atmosferę w miejscu pracy mają relacje pomiędzy współpracownikami. W idealnej sytuacji wszyscy pracownicy darzą się szacunkiem i otwarcie mówią o swoich potrzebach. Pomiędzy współpracownikami nie ma współzawodnictwa, wszystkie osoby zatrudnione w firmie mają jeden wspólny cel. Pracownicy mogą liczyć na pomoc i wyrozumiałość.

Żeby poprawić relację pomiędzy pracownikami należy zadbać o ich integrację. Pracodawca powinien zadbać o liczne wyjścia i imprezy integracyjne. Ważne jest, żeby były to takie aktywności, które skłaniają pracowników do współpracy i pozwalają budować wzajemne zaufanie.

Sposobem na integrację pracowników mogą być również wspólne posiłki (podczas których można porozmawiać i bliżej się poznać). Świetnym rozwiązaniem wydaje się firmowa stołówka lub choćby korzystanie z oferty cateringowej. Niektóre firmy oferują swoim pracownikom nawet trzy posiłki dziennie, co pozwala na zaoszczędzenie dużej ilości czasu i redukuje stres. W efekcie osoby zatrudnione w tych przedsiębiorstwach mają lepszy nastrój i są bardziej efektywne.

Benefity pozapłacowe

Pracownikom zatrudnionym w naszej firmie zależy nie tylko na wypłacie. Każdy pracownik chce mieć poczucie, że przełożeni o niego dbają. Jednym ze sposobów na okazanie wsparcia są benefity pozapłacowe (najlepiej takie, które są dostosowane do potrzeb konkretnych pracowników). Benefity pracownicze mogą przybierać różne formy – na przykład dłuższych urlopów, stref relaksu, gdzie można odpocząć w trakcie pracy, przedszkoli firmowych, możliwości przychodzenia do pracy ze zwierzętami.

Wielu pracowników doceni wsparcie firmy w przypadku zakończenia współpracy z nimi. Wiele przedsiębiorstw jest zmuszonych do zwolnień spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. Pracownicy z pewnością będą czuli się bezpieczniej jeżeli firma zaoferuje im wsparcie w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia.

Przejrzyste warunki zatrudnienia

Nie mamy szans na dobrą atmosferę w pracy, jeżeli warunki zatrudnienia w naszej firmie nie są przejrzyste. Pracownicy muszą mieć świadomość jaki kompetencje są wymagane do zatrudnienia na konkretnym stanowisku, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać awans, jakie są widełki wynagrodzenia na poszczególnych posadach. Nie ma mowy o zatrudnianiu pracowników po znajomości, z pominięciem procesów rekrutacji. Niedopuszczalna jest dyskryminacja pracowników ze względu na płeć, wiek, wyznanie, kolor skóry, orientację seksualną, czy poglądy polityczne.

Dobry kontakt z pracodawcą

Żeby atmosfera w pracy była przyjazna ważny jest nie tylko zgrany zespół pracowników, ale również dobry kontakt z pracodawcą (lub bezpośrednim przełożonym). O właściwe kontakty powinni zadbać zarówno przełożeni, jak i sami pracownicy. Od pracowników oczekuje się lojalności i dbałości w wykonywaniu swoich obowiązków,  zadaniem pracodawców jest natomiast wspieranie osób zatrudnionych w ich firmach.

Atmosfera z pewnością będzie pozytywna, jeżeli pracodawcy będą mieli stały kontakt ze swoimi pracownikami. Dobrym pomysłem jest regularne organizowanie spotkań, podczas których każdy pracownik będzie mógł zadać przełożonemu pytania dotyczące nurtujących go tematów. Warto zadbać, żeby relacje pomiędzy przełożonymi a podwładnymi były partnerskie. Pracownicy nie powinni obawiać się przyznać pracodawcy, że nie radzą sobie z jakimś zadaniem. Wręcz przeciwnie – powinni móc liczyć na jego wsparcie. Duży dystans pomiędzy poszczególnymi osobami pracującymi w firmie nie sprzyja produktywności.

Wsparcie z zewnątrz

Zdarzają się sytuacje, że ani pracownicy, ani ich przełożeni nie są w stanie poradzić sobie z trudną sytuacją w firmie. Problemy, które nie są na bieżąco rozwiązywane zaczynają narastać, co sprawia, że atmosfera w miejscu pracy staje się trudna do wytrzymania. Wszyscy zaczynają mieć do siebie pretensje. W takich chwilach jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest skorzystanie z zewnętrznego wsparcia.

Pożytecznym rozwiązaniem wydaje się również organizowanie dla pracowników szkoleń z umiejętności miękkich.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox