Doradca do spraw rynku nieruchomości – charakterystyka zawodu, wymagania, obowiązki

Doradca do spraw rynku nieruchomości to specjalista, którego możemy spotkać między innymi w firmach deweloperskich, bankach czy agencjach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jego zawód ma charakter usługowy. Co warto wiedzieć o szczegółowych obowiązkach doradcy do spraw rynku nieruchomości? Jakie wykształcenie jest niezbędne, żeby móc wykonywać ten zawód? Ile zarabiają doradcy do spraw rynku nieruchomości?

Doradca do spraw rynku nieruchomości – podstawowe informacje

Doradca do spraw rynku nieruchomości (nazywany również doradcą do spraw obrotu nieruchomościami) zajmuje się między innymi przygotowywaniem analiz związanych z różnymi segmentami rynku nieruchomości, a także wspiera swoich klientów w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji w nieruchomości. Do szczegółowych obowiązków tego pracownika należy analizowanie opłacalności inwestycji, a także prognozowanie trendów na rynku nieruchomości. Doradca posiada kompetencje do opracowywania strategii inwestycyjnych na rynku nieruchomości (uwzględnia przy tym indywidualne potrzeby i oczekiwania swoich klientów). Pomaga on w realizacji inwestycji swoich klientów, a także obsługuje ich w zakresie racjonalnego zarządzania posiadanymi już nieruchomościami.

Jak zostać doradcą do spraw rynku nieruchomości?

Do wykonywania zawodu doradcy do spraw rynku nieruchomości niezbędne jest posiadanie wykształcenia wyższego (minimum to wykształcenie wyższe licencjackie). Pracodawcy preferują absolwentów takich kierunków jak zarządzanie, prawo i administracja, ekonomia, architektura, budownictwo, urbanistyka. Pożądane jest ponadto posiadanie świadectw i certyfikatów poświadczających ukończenie szkoleń z zakresu wyceny nieruchomości lub obrotu nieruchomościami. Kandydat powinien posiadać licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami (ewentualnie licencję zarządcy nieruchomości).

Większość pracodawców szuka osób mających udokumentowane doświadczenie zawodowe na analogicznym lub podobnym stanowisku.

Doradca do spraw rynku nieruchomości ma na co dzień do czynienia z klientami zagranicznymi, dlatego musi posługiwać się płynnie językami obcymi. Zaawansowana znajomość języka angielskiego to w tej branży podstawa (inne języki obce są dużym atutem kandydata).

Charakterystyczna dla zawodu doradcy do spraw obrotu nieruchomościami jest konieczność dojeżdżania do swoich klientów. Będzie to najszybsze i najprostsze, jeżeli pracownik będzie posiadał prawo jazdy kategorii B (część pracodawców oferuje swoim pracownikom auta służbowe, część oczekuje też posiadania własnego samochodu).

Doradca do spraw rynku nieruchomości – jak wygląda jego środowisko pracy?

Doradca do spraw rynku nieruchomości może wykonywać swoje zawodowe obowiązki w biurze. Jego praca może odbywać się w domu klienta lub w plenerze. Większość pracowników pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych (weekendy i święta są w tym zawodzie wolne). Osoba na stanowisku doradcy do spraw rynku nieruchomości ma wiele możliwości awansu. Może awansować na przykład na menadżera zespołu doradców do spraw rynku nieruchomości. Inną możliwością jest dalsze kształcenie i zdobycie kompetencji do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami, a także rzeczoznawcy majątkowego. Niektórzy pracownicy (szczególnie ci posiadający liczne kontakty i mogący liczyć na stałych klientów) decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Jakie cechy musi posiadać kandydat na doradcę do spraw rynku nieruchomości?

Od kandydatów na doradców do spraw rynku nieruchomości oczekuje się znajomości obsługi komputera, umiejętności logicznego myślenia, zdolności matematycznych, samodzielności, ale i umiejętności pracy zespołowej. Kandydat powinien posiadać wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i wyróżniać się kulturą osobistą. Potrzebna mu będzie płynność wypowiedzi (zarówno w mowie, jak i na piśmie), bardzo dobra organizacja własnej pracy i nastawienie na rozwiązywanie problemów. Jako, że doradca na co dzień pracuje z ludźmi musi być osobą cierpliwą i odporną na stres.

Doradca do spraw rynku nieruchomości – wynagrodzenie

Zarobki na stanowisku doradcy do spraw rynku nieruchomości nie są jednorodne. Początkujący pracownicy zarabiają poniżej średniej krajowej, natomiast doświadczeni specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenie przekraczające 7000 zł miesięcznie. Czynnikami, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia są zajmowane stanowisko, szczegółowy zakres obowiązków, umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wielkość i rodzaj firmy, dla której pracujemy. Liczy się również lokalizacja, ilość i jakość konkurencyjnych firm, koniunktura na rynku nieruchomości.

Doradca do spraw rynku nieruchomości – jak wyglądają poszukiwania pracy?

Doradcy do spraw rynku nieruchomości znajdą pracę w wielu bankach, firmach doradczo-konsultingowych, firmach deweloperskich, urzędach, różnego rodzaju instytucjach publicznych, itp.

Możemy zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, jeżeli poświęcimy czas na napisanie ciekawego i unikalnego CV, a także listu motywacyjnego. Pamiętajmy, że dokumenty te mogą się znacząco różnić w zależności od tego czy ubiegamy się o pracę u polskiego czy też zagranicznego pracodawcy.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox