Doradca ds. leasingu – charakterystyka zawodu, wymagania stawiane kandydatom

Doradca ds. leasingu to specjalista, który jest przygotowany do kompleksowej obsługi klienta w procesie sprzedaży leasingowej, jak również w okresie posprzedażowym. Jakie są szczegółowe obowiązki tego pracownika? Jakie cechy powinien posiadać kandydat na to stanowisko?

Doradca ds. leasingu – zakres obowiązków

Doradcy do spraw leasingu zatrudnieni są w instytucjach finansowych. Specjalizują się oni w usłudze leasingu pośredniego. Od pracowników tych oczekuje się pozyskiwania klientów i dostawców usług leasingowych, a także nawiązywania z nimi długoterminowych relacji. Pracownik musi zbadać zarówno potrzeby klienta, jak i jego możliwości finansowe, zbadać jakie są najkorzystniejsze formy ubezpieczenia (z punktu widzenia firmy leasingowej i klienta). Doradca przygotowuje kompletny wniosek leasingowy, gromadzi dokumentacje, przygotowuje umowy, odpowiada za prowadzenie korespondencji, prowadzi działania promocyjne, przygotowuje i prowadzi szkolenia i prezentacje związane z usługami leasingowymi, udziela klientowi wsparcia w sprawach dotyczących leasingu przez cały czas trwania umowy.

Jak zostać doradcą leasingowym?

Żeby podjąć pracę jako doradca ds. leasingu nie jest potrzebne konkretne wykształcenie (możliwe jest podjęcie pracy nawet przez osoby posiadające wykształcenie średnie), choć wielu pracodawców preferuje kandydatów, którzy ukończyli studia ekonomiczne (a zwłaszcza specjalizację finanse i rachunkowość). Wyższe wykształcenie jest wskazane, gdy zakres obowiązków doradcy jest szeroki. Kandydaci mogą uzupełnić swoje wykształcenie na specjalistycznych kursach i studiach podyplomowych.

Pracodawcy oczekują od kandydatów znajomości języków obcych, a szczególnie języka angielskiego. Jest to konieczne, gdyż zdarza się, że doradca współpracuje z klientami zagranicznymi. Jeżeli firma oferuje pracownikom samochód służbowy, może oczekiwać od kandydatów posiadania prawa jazdy kategorii B.

Zdecydowanie mile widziane jest posiadanie certyfikatów, które potwierdzają kompetencje w dziedzinie bankowości.

Doradca do spraw leasingu – rozwój zawodowy

Doradca do spraw leasingu to stanowisko dające wiele możliwości rozwoju zawodowego. Doświadczony pracownik może otrzymać stanowisko kierownicze związane z nadzorowaniem osób zatrudnionych w firmie. Ma on możliwość nabywanie nowych kompetencji (pod okiem przełożonego), które w przyszłości pozwolą na rozszerzenie zakresu jego obowiązków.

Część doradców decyduje się na specjalizację związaną z analizą ryzyka klientów leasingu. Inna możliwość to specjalizacja związana z obsługą grup kapitałowych (w tym również klientów korporacyjnych).

Doradcy do spraw leasingu mogą liczyć na zatrudnienie w bankach, funduszach pożyczkowych, funduszach poręczeń kredytowych, firmach leasingowych, u dealerów samochodów, w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na doradcę?

Doradca do spraw leasingu powinien posiadać nie tylko umiejętności twarde. W zawodzie tym równie ważne są kompetencje miękkie. Kandydat musi posiadać wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, lubić pracę z ludźmi. Ważna jest również umiejętność obsługi komputera, umiejętność pisania, umiejętność czytania ze zrozumieniem, myślenie analityczne, dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, ale też umiejętność pracy zespołowej, nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Dzień pracy doradcy do spraw leasingu

Zawód doradcy do spraw leasingu wymaga stałych kontaktów z klientem. Mogą się one odbywać w biurze, jak i poza nim. Praca odbywa się zazwyczaj w stałych godzinach – od poniedziałku do piątku. Doradcy do spraw leasingu mogą liczyć na wolne weekendy i święta.

Oprócz kontaktów z klientami doradca ds. leasingu zajmuje się czynnościami typowo biurowymi – przygotowuje między innymi umowy, raporty i sprawozdania.

Doradca ds. leasingu – przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Doradca do spraw leasingu zaliczany jest do zawodów lekkich, dlatego od kandydatów nie wymaga się dużej sprawności fizycznej. Przeciwwskazaniem do wykonywania tej pracy mogą być niektóre choroby układu nerwowego, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna, choroby zakaźne (na przykład choroby skóry – doradca ma bezpośredni kontakt z klientami i partnerami biznesowymi).

Ile zarabia doradca do spraw leasingu?

Zarobki doradcy do spraw leasingu mogą być bardzo zróżnicowane – wynoszą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W wielu firmach pracownicy otrzymują wynagrodzenie podstawowe, a także prowizje od wartości umów leasingowych. Zarobki doradcy mogą być uzależnione również od doświadczenia i stażu pracy, posiadanego wykształcenia, regionu kraju (na najwyższe zarobki mogą liczyć pracownicy z województwa mazowieckiego), sytuacji na rynku lokalnym, wielkości miejscowości, gdzie znajduje się siedziba firmy.

Doradcy do spraw leasingu mogą liczyć również na dodatki pozapłacowe – na przykład samochody, telefony, laptopy służbowe, zwroty kosztów dokształcania, liczne kursy i szkolenia, dostęp do niepublicznej opieki zdrowotnej, dodatkowe ubezpieczenia.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox