Doradca emerytalny – charakterystyka zawodu, jak zostać doradcą emerytalnym

Doradca emerytalny to zawód, na który jest obecnie duże zapotrzebowanie. Specjalista ten zajmuje się przygotowaniem planu emerytalnego w oparciu o potrzeby i możliwości finansowe konkretnego klienta. Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków doradcy emerytalnego? Jak zdobyć pracę w tym zawodzie?

Doradca emerytalny – podstawowe informacje

Doradca emerytalny to zawód usługowo-analityczny. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się analizą potrzeb i możliwości finansowych klienta, a następnie w oparciu o nie przygotowuje długoterminowy program finansowy. Istotne jest, żeby produkty oferowane przez doradcę finansowego stanowiły ofertę firm kontrolowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od doradcy oczekuje się nawiązywania pozytywnych relacji z klientami i utrzymywania z nimi długoterminowych kontaktów.

Szczegółowe obowiązki doradcy emerytalnego to rozpoznawanie potrzeb klienta w zakresie zabezpieczeń emerytalnych, analizowanie informacji dotyczących rynku ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, a także wszystkich produktów dostępnych na tych rynkach. Ważny elementem pracy doradcy emerytalnego jest organizowanie spotkań z klientami, prezentowanie im produktów ubezpieczeniowych, kontrola inwestycji posprzedażowej, budowanie bazy klientów (sukces doradcy emerytalnego opiera się na pozytywnych rekomendacjach), zdobywanie i aktualizowanie wiedzy dotyczącej sposobów funkcjonowania rynków finansowych. W pracy tej niezwykle ważne jest przestrzeganie etyki zawodowej.

Jak zostać doradcą emerytalnym?

Żeby rozpocząć karierę w zawodzie doradcy emerytalnego trzeba legitymować się wykształceniem wyższym ekonomicznym (minimum to ukończenie studiów pierwszego stopnia). Preferowane przez pracodawców kierunki to ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo. Zdarza się, że pracodawcy zatrudniają osobę z wykształceniem średnim. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy posiada ona udokumentowane doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych.

Zdobycie pracy w zawodzie zdecydowanie ułatwia ukończenie studiów podyplomowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi lub doradztwem finansowym.

Dla pracodawców szukających doradców emerytalnych dużym atutem jest posiadanie przez kandydata wpisu na listę brokerów ubezpieczeniowych, doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych, która prowadzona jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Atutem kandydata będzie również ukończenie kursów i szkoleń o tematyce sprzedażowej, emerytalnej, finansowej czy ubezpieczeniowej.

Doradcy emerytalni często dojeżdżają do swoich klientów, dlatego wymaga się od nich posiadania prawa jazdy kategorii B. 

Ważne jest też, żeby kandydat posiadał udokumentowaną znajomość języka angielskiego (inne języki obce są również mile widziane).

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na doradcę emerytalnego?

Doradca emerytalny przez większość swojego czasu pracuje z klientami, dlatego od kandydatów na to stanowisko wymaga się wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych i wysokiej kultury osobistej. Ważne jest, żeby kandydat potrafił nawiązać pozytywne relacje z klientami w różnym (w tym także podeszłym) wieku.

Inne ważne kompetencje to zdolności matematyczne, umiejętność czytania ze zrozumieniem, umiejętność obsługi komputera, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, nastawienie na rozwiązywanie problemów, życzliwość, empatia, cierpliwość, zdolności negocjacyjne.

Dzień pracy doradcy emerytalnego

Doradcy emerytalni mogą liczyć na zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, kancelariach prawnych, bankach, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, instytucjach brokerskich. Część specjalistów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. To jak wygląda dzień pracy doradcy emerytalnego zależy w dużej mierze od firmy, w której jest on zatrudniony. Duża część pracowników wykonuje swoje obowiązki zawodowe w stałych godzinach, od poniedziałku do piątku. Niektórzy pracują także wieczorem i w weekendy, gdyż wówczas łatwiej jest się umówić na spotkanie z klientami.

Ile zarabiają doradcy emerytalni?

Zarobki doradców emerytalnych są bardzo zróżnicowane i wahają się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pracownicy ci często mogą liczyć na wynagrodzenie podstawowe i prowizje od zawartych umów. Wysokość wypłaty jest uzależniona także od wykształcenia, doświadczenia zawodowego, osiąganych efektów, firmy, w której pracuje doradca, regionu, wielkości miejscowości.

Doradca emerytalny – jak zdobyć pracę?

Niezależnie od tego jak wysokie kwalifikacje posiadamy, zdecydowanie zwiększymy swoje szanse na znalezienie pracy, jeżeli napiszemy profesjonalne CV i list motywacyjny. Specjaliści do spraw rekrutacji radzą, żeby przygotowywać dokumenty pod konkretne stanowisko pracy (nie wysyłajmy jednego CV hurtowo do wszystkich potencjalnych pracodawców). Pracy możemy szukać odpowiadając na ogłoszenia w internecie. Jeszcze bardziej efektywną metodą jest wysyłanie swoich dokumentów do firm, w których chcielibyśmy robić karierę, nawet jeżeli w danym momencie nie prowadzą one rekrutacji.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox