Doradca personalny – kluczowe informacje o zawodzie, wymagania, środowisko pracy

Doradca personalny jest to specjalista odpowiedzialny za realizowanie polityki personalnej firmy, w której jest zatrudniony. Jakie są szczegółowe obowiązki doradcy personalnego? Jakie wykształcenie i inne kompetencje są niezbędne, żeby rozpocząć karierę w tym zawodzie? Jakie cechy powinien posiadać kandydat na doradcę personalnego?

Doradca personalny – podstawowe informacje

Doradca personalny (inne nazwy tego stanowiska to konsultant personalny, konsultant HR, specjalista do spraw kadrowych) to osoba zajmująca się współtworzeniem i realizacją polityki personalnej danej organizacji. Konsultant może prowadzić procesy rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, analizować dane kadrowe, doradzać przełożonym w zakresie doboru pracowników, projektować narzędzia kadrowe, tworzyć opisy stanowisk pracy. Do szczegółowych obowiązków doradcy personalnego zaliczamy między innymi: gromadzenie, opracowywanie, a także aktualizowanie danych o potrzebach kadrowych organizacji, analizowanie potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń (z uwzględnieniem zasobów czasowych i finansowych firmy), przeprowadzanie cyklicznych badań satysfakcji pracowników, zarządzanie talentami, dokonywanie okresowych ocen pracowników. Konsultant personalny opracowuje katalogi kompetencji kluczowe dla danego stanowiska, wspiera wymianę wiedzy w obrębie organizacji przy pomocy platform online, narzędzi i systemów współtworzenia warunków do płynnego obiegu kluczowej wiedzy w organizacji. Bardzo ważną funkcją doradcy jest także utrzymywanie i promowanie pozytywnego wizerunku swojego pracodawcy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

Jak zostać doradcą personalnym?

Żeby móc starać się o posadę doradcy personalnego potrzebujemy wykształcenia wyższego. Większość pracodawców preferuje takie kierunki jak psychologia, socjologia, organizacja i zarządzanie, pedagogika, ekonomia lub marketing. Jeżeli ukończyliśmy inny kierunek studiów możemy zdecydować się na studia podyplomowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Dużym atutem każdego kandydata jest doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

W zawodzie tym duże znaczenie ma znajomość języków obcych. Kandydat powinien posługiwać się biegle co najmniej językiem angielskim (inne języki obce są mile widziane). Od kandydatów oczekuje się często posiadania prawa jazdy kategorii B.

Dla pracodawcy duże znaczenie ma znajomość prawa pracy, technik rekrutacyjnych, narzędzi z zakresu analityki HR, trendów panujących obecnie na rynku pracy.

Doradca personalny – środowisko pracy

Osoba wykonująca zawód doradcy personalnego pracuje przede wszystkim w biurze. Praca odbywa się w stałych godzinach, od poniedziałku do piątku. Święta i weekendy są wolne. Zawód doradcy personalnego wiąże się z intensywnymi kontaktami z ludźmi. Praca jest samodzielna, choć mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy doradca personalny będzie musiał współpracować w grupie.

Jakich cech oczekuje się od kandydata na doradcę personalnego?

Jedną z najbardziej istotnych cech kandydata na doradcę personalnego jest łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Oprócz wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych bardzo ceniona jest kultura osobista, umiejętność logicznego myślenia, cierpliwość, zdolność koncentracji na jednym zagadnieniu. Przyszły doradca personalny musi posiadać płynność wypowiedzi zarówno w mowie jak i w piśmie. Oczekuje się od niego biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych. W zawodzie tym niesamowicie ważne są charyzma i nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Doradca personalny – zarobki

Zarobki na stanowisku doradcy personalnego mogą różnić się w zależności od wykształcenia i doświadczenia pracownika, rodzaju firmy, jej wielkości (zazwyczaj im większa organizacja tym wyższe zarobki), szczegółowego zakresu obowiązków, znajomości języków obcych, regionów (statystyki pokazują, że pracownicy zatrudnieni w województwie mazowieckim zarabiają najwięcej), stażu pracy, branży (najlepiej zarabiają osoby zatrudnione w branży IT). Najlepiej opłacani pracownicy zarabiają powyżej średniej krajowej.

Doradca personalny – jak zdobyć pracę w zawodzie?

Osoby posiadające kompetencje do wykonywania zawodu doradcy personalnego mogą szukać pracy w urzędach marszałkowskich, agencjach pracy tymczasowej, organizacjach pozarządowych, działach personalnych urzędów miast i gmin, agencjach doradztwa personalnego, firmach i korporacjach posiadających działy zarządzania zasobami ludzkimi.

Zdecydowanie zwiększymy swoje szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy, jeżeli poświęcimy czas na napisanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego. Pamiętajmy, żeby unikać korzystania z gotowych szablonów. Niezbyt dobrą praktyką jest również wysyłanie jednego CV do wszystkich potencjalnych pracodawców. Jeżeli chcemy przedstawić swoją osobę w jak najlepszym świetle, koniecznie napiszmy CV pod konkretną ofertę pracy. Jeżeli nie mamy dużego doświadczenia zawodowego i obawiamy się konkurencji, możemy wysłać swoje dokumenty do interesujących nas firm, które nie prowadzą obecnie rekrutacji. Często możemy liczyć na to, że potencjalny pracodawca odezwie się do nas w pierwszej kolejności, gdyż w ten sposób może zaoszczędzić na procesach rekrutacji.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox