Drwal – charakterystyka zawodu, obowiązki, wymagania, wynagrodzenie

Drwal to jeden z najstarszych zawodów. Obowiązkiem pracownika zatrudnionego na tym stanowisku jest pozyskiwanie drewna w wyniku ścinania drzew. Jakie są szczegółowe obowiązki drwala? Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc rozpocząć pracę na tym stanowisku? Na jakie wynagrodzenie może liczyć drwal?

Drwal – podstawowe informacje

Drwal (inne nazwy tego zawodu to operator pilarki lub pilarz drzew) jest to zawód o charakterze usługowym. Zadaniem pracownika zatrudnionego na tym stanowisku jest pozyskiwanie drewna w wyniku ścinki i obalenia różnego rodzaju drzewostanu. Do szczegółowych obowiązków pracownika zatrudnionego jako pilarz drzew należy przygotowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, BHP, zasad przeciwpożarowych. Kolejnym etapem pracy drwala jest przygotowanie pilarki spalinowej, która posiada piłę łańcuchową do drewna. Przy pomocy piły drwal ścina drzewa, a następnie je obala. Zajmuje się także ściąganiem drzew zawieszonych, przeprowadzaniem cięć pielęgnacyjnych. Następnie przystępuje do okrzesywania drewna, wykonywania przerzynki drewna, przeprowadzania manipulacji drewna na sortymenty, układania wyrobionych sortymentów.

Osoba zatrudniona na stanowisku drwala może ścinać drzewa w celu wykonania szlaków operacyjnych. Wielu drwali zajmuje się ścinaniem drzewek na plantacjach choinkowych. Wszystkie działania tego pracownika muszą być szczegółowo zaplanowane i zorganizowane.

Jak zostać drwalem?

Żeby móc wykonywać zawód drwala potrzebne jest co najmniej wykształcenie podstawowe. Pracodawcy często preferują kandydatów posiadających wykształcenie zawodowe o profilu mechanicznym lub leśnym.

Praktyka pokazuje, że zawód drwala można zdobyć w wyniku przyuczenia (praca pod okiem doświadczonego pilarza drzew), a także ukończenia szkolenia w firmie, która specjalizuje się w pracach cięcia i wyrębu drzew.

Od kandydatów na drwala wymaga się posiadania prawa jazdy kategorii B i C, a także uprawnień do pracy przy drzewach (mogą być to na przykład uprawnienia drwala wysokościowego).

Są pracodawcy, którzy współpracują jedynie z drwalami posiadającymi własną działalność gospodarczą.

Jeżeli chodzi o zawód drwala, nie ma możliwości potwierdzenia swoich zawodowych kompetencji na ścieżce edukacji formalnej.

Drwal – środowisko pracy

Praca drwala odbywa się na otwartej przestrzeni, przez co pracownicy są narażeni na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Większość drwali pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych (praca w nocy z oczywistych przyczyn jest w tym zawodzie niemożliwa). Pracownicy posiadający własne działalności gospodarcze czasem decydują się pracować również w weekendy.

Ze względu na fakt, ze praca drwala zaliczana jest do bardzo ciężkich, zawód ten wykonują przede wszystkim mężczyźni.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na drwala?

Niezbędnym wymogiem stawianym kandydatom na drwala jest doskonały stan zdrowia i kondycja fizyczna. Kandydat musi posiadać wysoką wydolność organizmu, żeby móc wykonywać ciężką fizyczną pracę na świeżym powietrzu. 

Niezbędna na tym stanowisku jest bardzo dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, dobry słuch i wzrok, zręczność, ogólnie rozumiana sprawność motoryczna. Drwal musi być osobą samodzielną, a równocześnie przygotowaną do pracy zespołowej. Inne cechy, które przydają się na tym stanowisku to cierpliwość, zdolność koncentracji, uważność, odpowiedzialność.

Od kandydatów oczekuje się planowania i bardzo dobrej organizacji pracy, a także nastawienia na rozwiązywanie problemów.

Drwal – wysokość zarobków w zawodzie

Pracownicy wykonujący zawód drwala zazwyczaj nie zarabiają wiele. Duża część z nich może liczyć na zaledwie najniższą krajową. Trzeba pamiętać, że wysokość wynagrodzenia w tym zawodzie jest uzależniona od regionu, stażu pracy, umiejętności, doświadczenia, posiadanych uprawnień. Pilarz drzew może zarabiać więcej lub mniej w zależności od ilości pozyskanego drewna, pory roku, ukształtowania terenu. W Polsce na wyższe zarobki mogą liczyć pracownicy posiadające własne działalności gospodarcze. W krajach zachodnich (takich jak na przykład Wielka Brytania, Francja czy Niemcy) drwale mogą zarobić nawet kilka razy więcej niż w Polsce, dlatego wielu przedstawicieli tego zawodu decyduje się na wyjazd za granicę.

Drwal – jak zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy?

Jeżeli posiadamy kompetencje do wykonywania pracy pilarza drzew, możemy szukać zatrudnienia w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w przedsiębiorstwach komunalnych, energetycznych, budowlanych i drogowych, w firmach, które świadczą usługi leśne i ogrodnicze, w lasach miejskich, gminnych, komunalnych i prywatnych.

Poszukiwania pracy należy zacząć od napisania CV. Dokument ten powinien zawierać krótkie podsumowanie zawodowe. CV możemy wysyłać w odpowiedzi na dostępne w internecie oferty pracy. Inną metodą jest kontaktowanie się z interesującymi nas firmami, nawet wtedy, kiedy nie prowadzą one rekrutacji w danym momencie. Pamiętajmy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba odpowiedzialna za procesy rekrutacyjne odezwie się do nas w pierwszej kolejności, gdy będzie poszukiwała pracownika.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox