Egzaminator online – zakres obowiązków, wymagania, zarobki

Egzaminator online to zawód nowy, ale bardzo poszukiwany ze względu na wzrost popularności nauki zdalnej. Pracownik ten znajdzie zatrudnienie w instytucjach edukacyjnych różnych szczebli. Czym dokładnie zajmuje się egzaminator online? Jakie wymaganie musi spełnić kandydat na to stanowisko? Jakie są zarobki egzaminatorów online?

Egzaminator online – podstawowe informacje

Głównym zadaniem egzaminatora online jest ocena kompetencji osób biorących udział w egzaminie online. Specjalista ten jest zobowiązany do opracowania struktury egzaminu zgodnie z wytycznymi instytucji, która odpowiada za jego organizację i przeprowadzenie. Egzaminator może pracować nad formułowaniem zadań egzaminacyjnych i pytań (w tym przypadku często współpracuje on z ekspertami w danej dziedzinie, a także metodykiem edukacji na odległość). Egzaminator przeprowadza egzamin, a także nadzoruje jego prawidłowy przebieg. Po zakończeniu egzaminu jego obowiązkiem jest ocena prac egzaminacyjnych, a następnie opracowanie informacji zbiorczej o egzaminie. Pracownik publikuje wyniki egzaminów w wyznaczonym terminie. Na tym jego praca się nie kończy. Kolejnym obowiązkiem jest opracowanie protokołu egzaminacyjnego i archiwizowanie prac. Od egzaminatora oczekuje się ponadto sprawdzania czy narzędzia i rozwiązania multimedialne wykorzystywane podczas egzaminów działają prawidłowo, nadzorowania organizacji stanowiska pracy (musi on brać pod uwagę zasady BHP, ergonomię, zasady ochrony środowiska, a także przepisy dotyczące ochrony środowiska pracy). W przypadku gdy jest to konieczne egzaminator online modyfikuje formy egzaminu.

Jak zostać egzaminatorem online?

Żeby móc objąć stanowisko egzaminatora online należy posiadać co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Konieczne są również kwalifikacje pedagogiczne – można zdobyć je podczas studiów (przedmiot pedagogika) lub na podyplomowych studiach pedagogicznych.

Dla pracodawców dużym atutem będzie posiadanie certyfikatów, które potwierdzają udział w szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu zastosowań TIK, jak również narzędzi i aplikacji e-learningu w procesie egzaminowania on-line.

Osoba, która zdobędzie doświadczenie na stanowisku egzaminatora online ma szansę awansować na koordynatora egzaminów, a nawet kierownika ośrodka egzaminacyjnego.

Jakie cechy musi posiadać kandydat na egzaminatora?

Od kandydatów na stanowisko egzaminatora online wymaga się doskonałej znajomości technologii komunikacyjnych i informacyjnych, a także gotowości do ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych. Praca egzaminatora online zaliczana jest do lekkich, dlatego kandydaci nie są sprawdzani pod kątem stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Zdecydowanie ważniejsze są ich kompetencje intelektualne. Dobry egzaminator musi być osobą odpowiedzialną, cierpliwą, posiadającą zdolność logicznego myślenia, dokładną, dociekliwą. W zawodzie tym niezwykle ważne są wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, kultura osobista, nastawienie na rozwiązywanie problemów. Przyszły egzaminator musi doskonale organizować pracę własną, wypowiadać się płynnie zarówno w mowie, jak i w piśmie. W pracy tej liczy się samodzielność, choć kandydaci muszą również potrafić pracować w zespole.

Egzaminator online – środowisko pracy

Praca egzaminatorów online odbywa się w pomieszczeniach. Jako, że jest to praca zdalna, istnieje możliwość wykonywania jej nawet w domu. Egzaminatorzy pracują w różnych godzinach, niemal zawsze w ciągu dnia, od poniedziałku do piątku.

Z usług egzaminatorów online korzystają często szkoły wyższe, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły średnie, szkoły językowe, ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego, centra egzaminacyjne, firmy edukacyjno-szkoleniowe, instytucje naukowo-badawcze, które zajmują się szukaniem rozwiązań technologicznych w obszarze nauczania zdalnego.

Ile zarabiają egzaminatorzy online?

Zarobki egzaminatorów online mogą być bardzo zróżnicowane. Wahają się zazwyczaj od kilku do kilkunasty tysięcy złotych. To ile zarobi dany pracownik zależy między innymi od rodzaju pracodawcy, szczegółowego zakresu zadań, liczby sprawdzanych prac i ich stopnia trudności, wykształcenia, stażu pracy, regionu, w którym jest zatrudniony (na wyższe zarobki mogą liczyć egzaminatorzy pracujący w wielkich miastach).

Egzaminator online – jak znaleźć pracę?

Jeżeli spełniamy formalne kryteria, które umożliwiają nam podjęcie pracy jako egzaminatorzy online, powinniśmy napisać profesjonalne CV i list motywacyjny. Pamiętajmy, że nasze dokumenty powinny być dostosowane do konkretnej oferty pracy. Wysyłanie jednego CV do wielu pracodawców zmniejsza nasze szanse, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że rekruter otrzyma ogromną ilość bardzo podobnych dokumentów. Poświęćmy więc nieco więcej czasu i wyróżnijmy się na tle innych kandydatów. Szukając zatrudnienia możemy odpowiadać na oferty znalezione na portalach pracy. Bardzo dobrym pomysłem jest też wysyłanie swoich dokumentów do firm, w których chcielibyśmy pracować, choć w danym momencie nie prowadzą one rekrutacji.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox