Elektryk – co warto wiedzieć o tym zawodzie, jak zostać elektrykiem

Elektryków można spotkać w wielu miejscach. Pracują oni między innymi w zakładach energetycznych, w utrzymaniu ruchu i dozorze technicznym, w serwisach zajmujących się naprawą urządzeń elektrycznych. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc rozpocząć karierę w zawodzie elektryka? Jakie są obowiązki tego specjalisty?

Elektryk – najważniejsze obowiązki

Zakres obowiązków elektryka jest bardzo szeroki i zależy między innymi od zajmowanego stanowiska, a także wykształcenia. Technik elektryk specjalizuje się w montażu, instalacji, naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych. Oczekuje się od niego między innymi diagnozowania i regulowania parametrów pracy urządzeń elektrycznych. Może on projektować i konstruować instalację elektryczną.

Elektryk w swojej pracy wykorzystuje takie urządzenia jak mierniki elektryczne, śrubokręty, wiertarki, kombinerki, wkrętarki, zaciskarki, młot pneumatyczny, lutownice, urządzenia, które służą do obrabiania końcówek przewodów.

Jak zostać elektrykiem?

Żeby móc podjąć pracę w zawodzie elektryka należy ukończyć technikum elektryczne lub elektroenergetyczne. Osoby, które ukończyły inne szkoły średnie mogą zdecydować się na podjęcie nauki w szkole policealnej, która trwa dwa lata.

Wszystkie osoby, które chcą wykonywać pracę przy urządzeniach znajdujących się pod napięciem muszą uzyskać stosowne kwalifikacje w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. W tym celu jest ukończenie szkolenia, które zakończone jest egzaminem.

Pracodawcy zatrudniający elektryków często wymagają od kandydatów posiadania uprawnień spawalniczych, uprawnień do wycinki drzew, uprawnień do obsługi podnośników i dźwigów.

Osoby wykonujące zawód elektryka mają wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Mogą oni zacząć od stanowiska montera, elektromontera, montera-brygadzistę, następnie majstra robót elektrycznych, pracownika laboratorium pomiarów elektrycznych. Najwyższe stanowisko, o które może ubiegać się technik elektryk to stanowisko głównego energetyka.

Ambitne osoby mogą zdecydować się na ukończenie politechniki na wydziale elektrycznym.

Pracę w zawodzie elektryka mogą podjąć osoby w każdym wieku, jednak im jesteśmy starsi, tym jest to trudniejsze. Większość pracodawców najchętniej zatrudnia osoby pomiędzy 31 a 40 rokiem życia.

Jakie cechy musi mieć kandydat na elektryka?

Od kandydata na elektryka wymaga się dobrego wzroku. Osoba taka musi rozróżniać barwy, ważne jest także widzenie stereoskopowe i widzenie po zmroku. Niezbędna jest też dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, zmysł równowagi, zręczność rąk. Kandydat musi być osobą spostrzegawczą, posiadającą szybki refleks, nie obawiającą się pracy na wysokościach.

Niezmiernie ważna w zawodzie elektryka jest zdolność koncentracji na jednym zagadnieniu, umiejętność logicznego rozumowania, uzdolnienia techniczne, wyobraźnia przestrzenna, bardzo dobra pamięć, dokładność.

Elektryk musi być rygorystycznie stosować się do przepisów BHP i dokładnie wykonywać polecenia swoich przełożonych. W przypadku niektórych stanowisk niezbędna jest zdolność do wykonywania pracy monotonnej.

Część elektryków pracuje samodzielnie, inni wykonują pracę zespołową. Pracodawcy mogą wymagać od kandydatów zdolności pracy w szybkim tempie, sprawnej komunikacji ze współpracownikami, umiejętności szybkiego podejmowania trafnych decyzji, odporności na długotrwały wysiłek, a także umiejętności obsługi komputera i znajomości języka angielskiego.

Przyszły elektryk powinien interesować się fizyką, matematyką, naukami technicznymi, informatyką.

Praca elektryka, w szczególności tego, który zatrudniony jest na stanowisku kierowniczym wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu elektryka

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu elektryka są zaburzenia funkcjonowania kończyn górnych i dolnych, kłopoty ze wzrokiem i słuchem, zaburzenia równowagi, choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. W zawodzie elektryka nie sprawdzą się również osoby z upośledzeniem umysłowym i chorobami układu nerwowego.

W przypadku elektryków nie mówi się o chorobach zawodowych, jednak pracownicy ci mają do czynienia z czynnikami niebezpiecznymi. Zagrożeniem są dla nich poruszające się narzędzia i ruchome części maszyn, ostre elementy, spadające przedmioty. Elektrycy pracujący na budowach mogą być zagrożeni upadkiem z wysokości.

Dzień pracy elektryka

Elektrycy wykonują swoje obowiązki zawodowe w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu. Często pracują na wysokościach . Część z nich pracuje na wodzie – na platformach wiertniczych lub na statkach.

Praca wykonywana jest w ubraniu roboczym lub w specjalnym uniformie ochronnym.

Elektrycy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych mają częste kontakty z ludźmi.

Technicy elektrycy zazwyczaj pracują w dzień, w stałych godzinach. Typowy czas pracy w tym zawodzie waha się najczęściej od 6 do 9 godzin. Są jednak stanowiska wymagające od pracowników pracy w systemie dyżurowym. Przykładowo elektrycy zatrudnieni w zakładach energetycznych mogą być zmuszeni do pracy w weekendy i święta, jeżeli na takie dni będzie przypadał ich dyżur.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox