Glazurnik – charakterystyka, zakres obowiązków, jak zostać glazurnikiem

Glazurnik jest to specjalista prowadzący działalność usługową związaną z budownictwem. Pracuje on przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych. Jego głównym zadaniem jest okładanie ścian płytkami. Jakie warunki należy spełnić, żeby móc wykonywać pracę glazurnika?

Glazurnik – jakie są jego obowiązki?

Glazurnik to pracownik, który specjalizuje się przede wszystkim w okładaniu ścian płytkami glazurowymi. W swojej pracy wykorzystuje on między innymi płytki ceramiczne pokryte szkliwem (które ma zabezpieczać przed przenikaniem wody), terakotą, płytkami szklanymi, płytkami drewnianymi, a także płytkami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Glazurnik może pracować indywidualnie (część specjalistów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej) lub być częścią ekipy budowlanej (współpracuje wówczas z murarzem, posadzkarzem i tynkarzem).

Pierwszym etapem pracy glazurnika jest sprawdzenie, czy powierzchnia, na której będą układane płytki jest równa. Jeżeli nie – do jego obowiązków należy usunięcie nierówności (na przykład przy pomocy cienkiej warstwy zaprawy cementowej, ewentualnie specjalnego kleju do płytek).

Bardzo ważną czynnością ułatwiającą pracę glazurnika jest sortowanie płytek pod kątem kolorystycznym, szkliwa, jakości powierzchni. Glazurnik odpowiada za szlifowanie krawędzi płytek, wycinanie w nich ewentualnych otworów (jeżeli konstrukcja tego wymaga). Płytki dociskane są do ściany ręcznie. Kiedy klej lub zaprawa wyschną, w przestrzeń pomiędzy płytkami wprowadza on fugę. Kolejnym etapem jest czyszczenie i polerowanie powierzchni ściany.

Zadania glazurnika są monotonne, a jednocześnie praca musi zostać wykonana niezwykle dokładnie.

Jeżeli glazurnik ma ułożyć płytki na ścianie obłożonej już glazurą, do jego zadań należy również usunięcie starych płytek.

Glazurnik w swojej pracy używa licznych narzędzi. Zaliczamy do nich między innymi dłuto, pędzle, miarki, młotek, packi, kielnie, poziomicę, nóż, narzędzia do szlifowania i przycinania płytek.

Należy podkreślić, że praca glazurnika jest indywidualna i samodzielna. Specjalista ten odpowiada za jakość wykonanych przez siebie zadań.

Glazurnik – jakie wymagania są stawiane kandydatom na to stanowisko?

Żeby wykonywać zawód glazurnika niezbędne jest wykształcenie co najmniej gimnazjalne (nie dotyczy to osób prowadzących własną działalność gospodarczą). Dla pracodawców dużym atutem jest ukończenie przez kandydata specjalnego kursu przyuczającego do pracy w tym zawodzie. Kursy tego typu oferuje między innymi Izba Rzemieślnicza (kandydat rozpoczyna naukę u mistrza mającego uprawnienia do nauczania tego zawodu).

Innym sposobem na zdobycie uprawnień do wykonywania tego zawodu jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej.

Praca glazurnika zaliczana jest do bardzo ciężkich, dlatego nie zatrudnia się w tym zawodzie kobiet. Mężczyźni w wieku powyżej 50 lat mogą uczyć się zawodu glazurnika, pod warunkiem, że ich stan zdrowia i kondycja fizyczna pozwalają na wykonywanie tego typu prac.

Jakie cechy powinien posiadać glazurnik?

Osoby myślące o zawodzie glazurnika muszą zdawać sobie sprawę, że zajęcie to zaliczane jest do bardzo ciężkich. Niezwykle ważne jest więc, żeby kandydat cieszył się dobrym zdrowiem i sprawnością fizyczną. Szczególnie istotna jest tu duża sprawność układu mięśniowego i kostno-stawowego. Glazurnik musi mieć też dobrą koordynację wzrokowo-ruchową i sprawny wzrok.

Inne warunki niezbędne, żeby wykonywać zawód glazurnika to zręczność rąk, poczucie estetyki, rozróżnianie barw, zmysł równowagi, zdolność do pracy na wysokości, zdolność do prawidłowej oceny odległości, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, cierpliwość, umiejętność długotrwałej koncentracji uwagi na jednym zagadnieniu.

Jakie są przeciwwskazania do wykonywania zawodu glazurnika?

Jak już wspominaliśmy pracy glazurnika nie mogą wykonywać kobiety. Inne bezwzględne przeciwwskazania to lęk wysokości, wady wzroku, które nie nadają się do korekcji, choroby układu oddechowego i układu sercowo-naczyniowego, choroby skóry, alergie (glazurnik na co dzień ma kontakt ze szkodliwymi związkami chemicznymi).

Jak wygląda dzień pracy glazurnika?

Glazurnicy pracują zazwyczaj w stałych godzinach od poniedziałku do piątku. Mogą pracować samodzielnie lub jako członkowie ekip budowlanych. Specjaliści prowadzący własne firmy mają częste kontakty z ludźmi ze względu na konieczność pozyskiwania klientów. Praca odbywa się zazwyczaj w pomieszczeniach zamkniętych. Mogą być to mieszkania prywatne, pomieszczenia biurowe. Zdarza się, że glazurnicy układają elewacje zewnętrzne (wówczas narażeni są na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych).

Poważnym zagrożeniem w pracy glazurnika jest ekspozycja na hałas czy wibracje. Pracownicy ci przebywają przez wiele godzin w zapylonych pomieszczeniach, co zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego. Zagrożeniem mogą być dla nich także używane w branży budowlanej maszyny i poruszające się narzędzia.

Praca glazurnika wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na przewlekłe choroby układu nerwowego, reumatyzm i żylaki.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox