Hałas w pracy? Co na to prawo?

Hałas w pracy to dla wielu pracowników norma. Musimy zdawać sobie sprawę, że zbyt duże natężenie hałasu sprawia, że zaczynamy mieć kłopoty z koncentracją, ciężko jest się nam skupić na zleconych zadaniach. W dłuższej perspektywie czasu częsta ekspozycja na hałas może przyczynić się do poważnych problemów zdrowotnych. Co powinniśmy wiedzieć o natężeniu hałasu w pracy? W jaki sposób możemy się przed nim chronić?

Hałas w miejscu pracy

W większości firm hałas towarzyszy wszystkim pracownikom. Nawet kiedy wykonujemy pracę biurową nie jesteśmy od niego wolni. W statystycznym biurze źródłem hałasu są sprzęty biurowe, różnego rodzaju maszyny, klimatyzacja, muzyka, a także rozmawiający współpracownicy.

W miejscu, gdzie panuje zbyt duże natężenie hałasu bardzo trudno jest wykonywać pracę, która wymaga od nas skupienia i kreatywnego myślenia. Jeżeli hałas przez dłuższy czas przekracza dopuszczalne normy może doprowadzić do obniżenia precyzji naszych ruchów i pogorszyć sprawność fizyczną. Może być on odpowiedzialny za problemy ze wzrokiem i zakłócenia w odbiorze barw, znaczne obniżenie zdolności intelektualnych pracownika. Hałas powoduje problemy ze skupieniem, migreny, a także uczucie ciągłego rozdrażnienia.

W skrajnych sytuacjach nadmierny i długotrwały hałas może doprowadzić do uszkodzenia układu nerwowego i trwałego uszkodzenia słuchu.

Jakie są dopuszczalne limity hałasu w pracy?

W przypadku pracy biurowej najwyższy dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach biurowych i administracyjnych nie może przekroczyć 55 dB. Jeżeli chodzi o biura obsługi klienta i sekretariaty dopuszczalny poziom hałasu to 65 dB. Maksymalne natężenie hałasu w pomieszczeniach ze źródłem hałasu nie może być wyższe niż 75 dB.

Dodatkowo w pomieszczeniach, gdzie przebywają pracownicy umysłowi, którzy muszą się skupić natężenie dźwięku nie może przekraczać 35 dB. W pomieszczeniach administracyjnych, które nie posiadają wewnętrznych źródeł hałasu jest to 40 dB. Z kolei w pomieszczeniach administracyjnych z wewnętrznymi źródłami hałasu natężenie dźwięki nie może być wyższe niż 45 dB.

Nadmierny hałas w pracy – co robić?

Nadmierny hałas w pracy może mieć tragiczne skutki, dlatego bardzo ważne jest, żeby regularnie mierzyć jego stężenie. Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu w miejscu pracy wynosi 85dB. Zgodnie z kodeksem pracy – jeżeli poziom natężenia hałasu w miejscu pracy przekracza 80 dB, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom niezbędną ochronę (pracownicy mogą jednak sami zadecydować, czy będą ją stosowali). Ochrona słuchu jest obowiązkowa dla każdego w sytuacji, gdy natężenie hałasu wynosi 85 dB.

Pracodawca jest zobowiązany zrobić wszystko, żeby wyeliminować strefy nadmiernego hałasu w swojej firmie. Miejsca takie powinny być dokładnie oznaczone. Dostęp do nich powinien być ograniczony,

Wybierając środki ochrony słuchu dla pracowników należy zwrócić uwagę na poziom tłumienia, jaki oferują.

Pracownicy, którzy pracują w warunkach natężonego hałasu nie mogą przebywać na stanowisku pracy dłużej niż 8 godzin (w ich przypadku nadgodziny są wykluczone). Maksymalne natężenie hałasu na stanowisku, gdzie pracuje kobieta w ciąży nie może przekroczyć 65 dB (kobieta nie może pracować w większym hałasie nawet gdy stosuje środki ochrony słuchu).

Dźwięki, których nie słyszymy

Musimy mieć świadomość, że na naszym stanowisku pracy występują dźwięki, których nie słyszymy, a które mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Jest to między innymi hałas infradźwiękowy, który emitują takie urządzenia jak na przykład wentylatory, silniki wysokoprężne, sprężarki. Charakterystyczne dla fal infradźwiękowych jest fakt, że mogą one rozchodzić się nawet na setki kilometrów.

Problemem dla człowieka może być również hałas ultradźwiękowy, czyli dźwięki posiadające bardzo wysoką częstotliwość. Ultradźwięki wykorzystuje się współcześnie w diagnostyce medycznej, procesach technologicznych. Urządzenia, które mogą emitować taki hałas to lutownice ultradźwiękowe, zgrzewarki, czy płuczki ultradźwiękowe.

Hałas w pracy – co robić, gdy normy zostają naruszone

Przepisy związane z natężeniem hałasu w pracy są jasne, pomimo to zdarza się, że niektórzy pracodawcy się do nich nie stosują. Bardzo ważne jest, żeby wszelkie wątpliwości dotyczące naruszania przepisów BHP zgłaszać swoim przełożonym (być może nasz pracodawca nie narusza prawa celowo, a po prostu nie jest świadomy zaistniałej sytuacji). W momencie, gdy sygnały zaniepokojonych pracowników są ignorowane, należy zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Następstwem zgłoszenia będzie szczegółowa kontrola miejsca pracy. Jeżeli obawy pracowników się potwierdzą, na pracodawcę zostanie nałożona grzywna.

Nadmierny hałas na stanowisku pracy może mieć zgubny wpływ na zdrowie pracowników. Z tego względu bardzo ważne jest, żeby kandydaci ubiegający się o stanowisko, gdzie ekspozycja na hałas jest znacząca przeszli dokładne badania lekarskie. Wykonywanie regularnych badań lekarskich jest konieczne również w przypadku zatrudnionych już pracowników. Dzięki nim można możliwie jak najwcześniej wykryć ewentualne nieprawidłowości.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox