Hostessa – charakterystyka zawodu, wymagania, obowiązki hostessy

Hostessy możemy spotkać w domach towarowych, galeriach handlowych, hotelach i restauracjach, centrach kongresowych, na różnego rodzaju imprezach. Ich zadaniem jest reklamowanie produktów lub usług danej firmy. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zdobyć zawód hostessy? Jak wygląda dzień pracy osoby zatrudnionej na tym stanowisku?

Hostessa – jakie są jej obowiązki?

Do najważniejszych zadań hostessy zaliczamy zwiększanie sprzedaży, przywiązanie klienta do marki, zbieranie opinii o danym produkcie, wprowadzanie produktów na rynek. Hostessy są potrzebne w wielu miejscach. Często spotyka się je w galeriach handlowych, w domach towarowych, na festynach, targach, imprezach promocyjnych, na lotniskach, w restauracjach czy klubach.

Jeżeli chodzi o zakres obowiązków można podzielić hostessy na kilka grup. Przykładowo hostessy targowe specjalizują się w obsługach stoisk na wystawach, konferencjach, targach handlowych. Z kolei hostessy marketowe pracują w supermarketach i galeriach handlowych, gdzie są odpowiedzialne za promocję różnych produktów. Hostessy sprzedażowe odpowiedzialne są za promowanie określonego produktu w centrach handlowych. Mogą one zachęcać do degustacji, wskazywać klientom towar, którego szukają, rozdawać próbki.

Hostessy pracujące na imprezach promocyjnych nie tylko promują swoje produkty, ale również udzielają klientom wszystkich niezbędnych informacji.

Pracodawca może wymagać od hostessy witania gości, przygotowywania poczęstunku, zajmowania gości rozmową w językach obcych. Zdarza się, że hostessa pełni jednocześnie funkcję tłumacza, opiekuna gości zagranicznych, przewodnika po stoiskach targowych. Podczas różnego rodzaju pokazów, imprez i konkursów hostessy mogą być odpowiedzialne za wręczanie laureatom kwiatów i nagród.

Hostessy zatrudnione na imprezach tematycznych dla dzieci pełnią funkcję animatorek i opiekunek. Oczekuje się od nich wówczas organizowania zabaw dla dzieci, opieki nad nimi podczas zabawy lub nieobecności rodziców (w takim przypadku preferuje się hostessy posiadające przygotowani pedagogiczne).

Jakie cechy powinna posiadać osoba pragnąca pracować w zawodzie hostessy?

Jedną z najważniejszych cech hostessy jest umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi. Hostessa powinna lubić ludzi i chcieć często przebywać w ich towarzystwie. Z tego względu jest to zawód odpowiedni na ekstrawertyków. Kandydatka na hostessę musi wyróżniać się pogodnym usposobieniem, cierpliwością, wysoką kulturą osobistą. Pracodawcy często oczekują, żeby osoby te znały języki obce (język angielski jest w tej branży podstawą).

Jako, że zadaniem hostessy często jest zachęcenie klienta do zakupu jakiegoś produktu lub usługi, osoby te muszą posiadać zdolność przekonywania. Ważne jest, żeby hostessa była osobą taktowną, potrafiła komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur.

Inne cechy, które bardzo ułatwiają wykonywanie tego zawodu to spostrzegawczość, podzielność uwagi (hostessa często musi zajmować się kilkoma osobami jednocześnie), zrównoważenie emocjonalne, opanowanie (sytuacje konfliktowe nie są w tym zawodzie rzadkością), odporność na stres, szybki refleks, umiejętność płynnego wypowiadania się.

Osoby, które chcą podjąć się zawodu hostessy powinny być dynamiczne i odporne na długotrwały wysiłek (zdarza się, że praca wymaga stania lub chodzenia przez cały dzień).

W zawodzie hostessy bardzo ważna jest sprawność układu kostno-stawowego. Niestety pracodawcy często wymagają od pracownic chodzenia w obuwiu na wysokim obcasie, w reprezentacyjnym stroju (niezależnie od warunków klimatycznych).

Jakie warunki należy spełnić, żeby zacząć pracować jako hostessa?

Większość pracodawców oczekuje, że hostessa zatrudniona w ich firmie będzie młodą kobietą (najlepiej w wieku od 16 do 26 lat – jest to granica umowna, chodzi przede wszystkim o młody i atrakcyjny wygląd). Kandydatki poniżej 18 roku życia do podjęcia pracy potrzebują zgody rodziców. Hostessa powinna być osobą atrakcyjną, elegancką i pełną wdzięku. Swoim wizerunkiem ma zachęcać do nawiązania przez klientów współpracy z firmą, w której jest zatrudniona. Inne popularne wymogi to wysoki wzrost – powyżej 175 centymetrów, szczupła i proporcjonalna budowa ciała, zadbane dłonie.

Wielu pracodawców oczekuje od hostess co najmniej średniego wykształcenia, co nie oznacza, że osoby w trakcie nauki nie mają szans na zatrudnienie. Powszechnym wymogiem stawianym przez pracodawców jest także znajomość języków obcych (przynajmniej języka angielskiego).

W przypadku imprez dla dzieci warunkiem wstępnym jest posiadanie przez hostessę uprawnień pedagogicznych.

Jakie są przeciwwskazania do wykonywania zawodu hostessy?

Przeciwwskazań do wykonywania zawodu hostessy jest wiele. Do najważniejszych zaliczamy wad wymowy i wady słuchu. Praca ta nie jest odpowiednia dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, z chorobami skóry, chorobami reumatycznymi, schorzeniami układu nerwowego (choroby psychiczne i epilepsja). W zawodzie tym raczej nie sprawdzą się introwertycy, dla których intensywne kontakty z obcymi ludźmi są męczące.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox