Informator ruchu pasażerskiego – obowiązki, zarobki, wymagania stawiane kandydatom

Informator ruchu pasażerskiego to pracownik, który jest odpowiedzialny za udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania komunikacji kolejowej, autokarowej, autobusowej, lotniczej czy promowej. Jakie są szczegółowe obowiązki informatora ruchu pasażerskiego? Jakie wykształcenie jest potrzebne do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku? Ile zarabiają informatorzy?

Informator ruchu pasażerskiego – podstawowe informacje

Informator ruchu pasażerskiego to pracownik, który udziela informacji dotyczącej usług przedsiębiorstwa komunikacyjnego, w którym jest zatrudniony. Jest to zawód o charakterze usługowym. Do jego szczegółowych zadań należy między innymi udzielanie odpowiedzi na pytania pasażerów w punkcie obsługi, udzielanie informacji dotyczącej rozkładów jazdy zarówno w komunikacji krajowej, jak i międzynarodowej. Informator ruchu pasażerskiego może udzielać informacji o uprawnieniach do ulg, kosztach przewozu bagażu i zwierząt. Pracodawca może wymagać o niego wygłaszania komunikatów o odjazdach i przyjazdach za pomocą systemu audio, przyjmowania płatności za usługi transportowe (na przykład opłaty parkingowe, bilety za przejazd). Ważnym elementem jego pracy jest dbanie o aktualność prezentowanych informacji (zarówno stron internetowych, jak i rozkładów jazdy czy ulotek).

Kontakt informatora z klientami może odbywać się bezpośrednio, telefonicznie lub mailowo. Zdarza się, że zajmuje się on także opieką nad akcjami dla grup zorganizowanych (może być to na przykład zwiedzanie dworca kolejowego lub lotniska).

Jak zostać informatorem ruchu pasażerskiego?

Żeby móc rozpocząć pracę w zawodzie informatora ruchu pasażerskiego należy legitymować się co najmniej wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Pracodawcy preferują jednak kandydatów posiadających tytuł technika transportu drogowego, technika lotniskowych służb operacyjnych, technika eksploatacji portów i terminali, technika transportu kolejowego.

Zdecydowanie mile widziane są certyfikaty potwierdzające odbycie branżowych kursów i szkoleń.

Część pracodawców wymaga od kandydatów okazania zaświadczenia o niekaralności.

Bardzo pomocna w pracy informatora ruchu pasażerskiego będzie znajomość języków obcych (język angielski to w tej branży konieczność, gdyż często zdarza się, że informator musi udzielić informacji klientom zagranicznym).

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na informatora?

Praca informatora ruchu pasażerskiego to praca z ludźmi, dlatego od kandydatów wymaga się wysokiej kultury osobistej i rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Bardzo ważna jest cierpliwość, odporność na stres (sytuacje konfliktowe dotyczą wszystkich zawodów, w których koniecznością jest częsty kontakt z ludźmi), nastawienie na rozwiązywanie problemów, dobra organizacja własnej pracy. Informator powinien być osobą rzetelną, odpowiedzialną, potrafiącą wypowiadać się płynnie zarówno w mowie, jak i pisemnie. 

Kandydat powinien wyróżniać się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną.

W zawodzie tym ważna jest również przyjemna barwa głosu i dobra dykcja.

Informator ruchu pasażerskiego – środowisko pracy

Praca informatora ruchu pasażerskiego odbywa się najczęściej w pomieszczeniach. Pracownicy pracują zazwyczaj 8 godzin w ciągu dnia. Ich praca może mieć charakter zmianowy (usługi informatorów mogą być potrzebne także w nocy). Zdarza się, że pracownicy przychodzą do pracy w weekendy i święta.

 

Informatorzy ruchu pasażerskiego mogą liczyć na zatrudnienie u przewoźników autobusowych, u przewoźników kolejowych, w biurach obsługi telefonicznej, w portach lotniczych, a także w sektorze żeglugi.

Informator ruchu pasażerskiego – zarobki

Badania pokazują, że zarobki informatorów ruchu pasażerskiego wahają się od najniższej krajowej do średniej krajowej. Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Zdarza się, że pracują oni w oparciu o stawkę godzinową. Wysokość ich pensji zależy między innymi od wykształcenia, doświadczenia, szczegółowego zakresu obowiązków, regionu Polski, wielkości miasta, w którym znajduje się zatrudniająca ich firma. Duże, międzynarodowe firmy zazwyczaj są w stanie zapłacić pracownikom więcej niż drobni przewoźnicy.

Informatorzy ruchu pasażerskiego nierzadko mogą liczyć na benefity pozapłacowe. Do najpopularniejszych benefitów zaliczamy prywatne ubezpieczenie, możliwość korzystania z niepublicznej opieki medycznej, karnety na zajęcia sportowe.

Informator ruchu pasażerskiego – jak otrzymać pracę?

Jeżeli chcemy pracować na stanowisku informatora ruchu pasażerskiego i mamy ku temu stosowne kompetencje, powinniśmy poświęcić nieco czasu na przygotowanie unikalnego CV i listu motywacyjnego. Tworząc te dokumenty lepiej jest unikać korzystania z gotowych szablonów (możemy mieć pewność, że postąpi tak większość kandydatów). CV przygotujmy pod konkretną ofertę pracy. Dobrze jest również zamieścić w nim krótkie podsumowanie zawodowe (nie powinno być ono dłuższe niż trzy lub cztery zdania). Dzięki podsumowaniu zawodowemu nasze dokumenty będą bardziej czytelne dla osoby prowadzącej rekrutację.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox