Inspektor hotelowy – czym się zajmuje, ile zarabia, jak zostać inspektorem hotelowym

Inspektor hotelowy to pracownik, który znajdzie zatrudnienie w wysokiej jakości hotelach. Jakie są szczegółowe obowiązki inspektora hotelowego? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc rozpocząć pracę w tym zawodzie? Jakie cechy przydadzą się na stanowisku inspektora hotelowego? Ile zarabiają inspektorzy hotelowi?

Inspektor hotelowy – podstawowe informacje

Inspektorzy hotelowi zatrudniani są w celu organizacji i nadzoru nad personelem hotelowym, który zajmuje się przygotowaniem pokoi, a także obsługą gości hotelowych. Do szczegółowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku zaliczamy przeprowadzanie inspekcji pięter w hotelu i nadzorowanie pracy wykonywanej przez pokojowe. Inspektor sprawdza czystość w pokojach, upewnia się, że znajduje się w nich odpowiednie umeblowanie i sprzęt, nadzoruje eksploatację urządzeń i maszyn, które stanowią wyposażenie pięter hotelowych. Od inspektora hotelowego oczekuje się współpracy z recepcją jeżeli chodzi o zarządzanie dostępnością pokoi hotelowych, a także przygotowane części mieszkalnej na przybycie gości. Zajmuje się on również ewidencjonowaniem majątku hotelowego (protokołuje ewentualne zniszczenia), ewidencjonowaniem przedmiotów pozostawionych przez gości hotelowych, a następnie przekazywaniem ich do recepcji.

Zakres obowiązków inspektora obejmuje prowadzenie monitoringu, modernizację wystroju pokoi hotelowych, uzupełnianie brakującego wyposażenia, zgłaszanie do służb technicznych konieczności wykonania napraw, a także remontów. Inspektor kontroluje zapasy środków czystości, urządzeń do sprzątania, prowadzi dokumentację, a także raportuje wykonaną pracę przełożonym.

W niektórych hotelach inspektor hotelowy jest jednocześnie wewnętrznym konsultantem, którego zadaniem jest kontrolowanie standardów i procedur wyznaczonych przez daną firmę.

Jak zostać inspektorem hotelowym?

Osoby, które chcą pracować na stanowisku inspektora hotelowego powinny legitymować się co najmniej średnim wykształceniem. Pracodawcy preferują absolwentów techników hotelarskich (szkoły tego typu umożliwiają uzyskanie tytułu technika hotelarstwa, technika turystyki wiejskiej czy technika obsługi turystycznej). 

Przewagę nad innymi kandydatami mają osoby z wykształceniem wyższym, w szczególności absolwenci turystyki i hotelarstwa, zarządzania i marketingu lub turystyki i rekreacji.

Pracodawcy wymagają, żeby inspektor hotelowy posługiwał się językami obcymi. Język angielski jest w tej branży podstawą. Atutem jest znajomość większej ilości języków.

Wymogiem stawianym inspektorom hotelowym jest posiadanie umiejętności obsługi komputera, a także urządzeń, które są wykorzystywane przez służbę pięter.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na inspektora hotelowego?

Od kandydatów na stanowisko inspektora hotelowego wymaga się wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych (duża część pracy tego specjalisty opiera się na kontaktach z ludźmi). Inspektor musi być osobą dokładną, doskonale zorganizowaną, posiadającą umiejętność logicznego myślenia, nastawioną na rozwiązywanie problemów. Stanowisko to wymaga z jednej strony samodzielności, z drugiej natomiast pracy zespołowej. Bardzo przydatne w tej pracy są zdolności przywódcze, charyzma, umiejętności negocjacyjne.

Kandydat na inspektora hotelowego musi wyróżniać się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną, a także odpornością na stres i umiejętnością pracy pod presją czasu.

Inspektor hotelowy – środowisko pracy

Inspektorzy hotelowi znajdują pracę w dużych hotelach zarówno w kraju, jak i za granicą. Ich praca odbywa się w pomieszczeniach. Inspektor pracuje w różne dni, w różnych godzinach, gdyż hotele przyjmują gości także w święta i weekendy.

Ile zarabiają inspektorzy hotelowi?

Zarobki inspektorów hotelowych często przekraczają średnią krajową. Są jednak uzależnione od kilku czynników. Pracownicy zatrudnieni w hotelach znajdujących się w małych miejscowościach zazwyczaj zarabiają mniej niż osoby zatrudnione w wielkich miastach lub miejscowościach turystycznych.

Wpływ na wynagrodzenie ma rodzaj pracodawcy – hotele sieciowe z kapitałem zagranicznym często płacą więcej niż hotele z kapitałem polskim. Wysokość wynagrodzenia może zależeć od sytuacji na lokalnym rynku pracy, doświadczenia zawodowego, umiejętności, stażu pracy, wykształcenia, szczegółowego zakresu obowiązków.

Inspektor hotelowy – jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie?

Jeżeli chcemy znaleźć atrakcyjną pracę na stanowisku inspektora hotelowego powinniśmy poświęcić czas na przygotowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego. Pamiętajmy, że zasady pisania CV mogą się bardzo różnić w zależności od tego czy dokument ten jest przeznaczony dla polskiego czy zagranicznego pracodawcy. Ważne jest również, żeby napisać CV pod konkretną ofertę pracy. Unikajmy korzystania z gotowych szablonów (możemy mieć pewność, że większość kandydatów będzie się na nich opierać, co nie pomoże nam wyróżnić się w tłumie). W CV dobrze jest zawrzeć krótkie podsumowanie zawodowe.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox