Instruktor hipoterapii – czym się zajmuje, wymagania stawiane kandydatom

Instruktor hipoterapii to wciąż jeszcze mało znany, jednak bardzo ciekawy zawód. Specjalista ten zajmuje się prowadzeniem terapii z udziałem koni. Z jego usług bardzo często korzystają osoby niepełnosprawne. Dobry instruktor pomaga swoim pacjentom pokonywać lęki, uczy budowania więzi, a także wyrażania swoich emocji. Co jeszcze warto wiedzieć o zawodzie hipoterapeuty?

Instruktor hipoterapii – charakterystyka

Instruktor hipoterapii to specjalista przygotowany do prowadzenia terapii z udziałem konia. Celem jego pracy jest szeroko rozumiana poprawa funkcjonowania pacjenta. Instruktor hipoterapii pracuje w duecie z osobą prowadzącą konia (jest to specjalny koń szkolony do zajęć terapeutycznych – musi spełnić wymogi dotyczące temperamentu, charakteru i budowy). Do zadań instruktora hipoterapii należy sporządzenie planu terapii dla konkretnego pacjenta. Wymaga to kontaktów z innymi specjalistami, którzy zajmują się leczeniem danej osoby (na przykład z lekarzem psychiatrą), a także z opiekunami (na przykład rodzicami). Instruktor każdorazowo musi dobrać odpowiedniego dla pacjenta konia. Zajęcia przez niego prowadzone to między innymi fizjoterapia na koniu, terapia kontaktem z koniem (pacjent może głaskać zwierzę, wykonywać przy nim podstawowe zabiegi pielęgnacyjne), psychopedagogiczna jazda konna. W celu uzyskania pozytywnych wyników instruktor musi nawiązać kontakt terapeutyczny z pacjentem, a następnie ułatwić pacjentowi nawiązanie bliskiej relacji ze zwierzęciem. Instruktor stale monitoruje postępy terapii, prowadzi bieżącą dokumentację przebiegu terapii, dba o konia terapeutycznego, a także zapewnia jego szkolenie. Ważnym zadaniem jest również dobór i konserwacja sprzętu jeździeckiego i hipoterapeutycznego.

Instruktor hipoterapii musi prowadzić zajęcia zgodnie z zasadami BHP, etyką zawodową, a także kanonami opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Hipoterapii.

Jak zostać instruktorem hipoterapii?

Żeby móc pracować na stanowisku instruktora hipoterapii należy legitymować się co najmniej średnim wykształceniem. Konieczne jest także posiadanie odpowiednich kursów i szkoleń, które przygotowują do pracy terapeutycznej z udziałem koni.

W wykonywaniu zawodu instruktora hipoterapii zdecydowanie pomocne będzie wykształcenie medyczne, psychologiczne, pedagogiczne czy fizjoterapeutyczne.

Uprawnienia do wykonywania zawodu gwarantuje również świadectwo szkoły policealnej na kierunku instruktor hipoterapii.

Każdy instruktor powinien wyróżniać się bardzo dobrymi umiejętnościami jeździeckimi. Potwierdzeniem kompetencji w tym zakresie będzie posiadanie uprawnień instruktora jazdy konnej, zdanie wstępnego egzaminu jeździeckiego na kurs instruktora hipoterapii, posiadanie Srebrnej Odznaki Jeździeckiej. Każdy kandydat na instruktora powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Zaświadczenie takie wydaje lekarz medycyny sportowej lub lekarz medycyny pracy.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na instruktora hipoterapii?

Osoba zainteresowana wykonywaniem zawodu instruktora hipoterapii musi wyróżniać się świetnym zdrowiem i kondycją fizyczną. Bardzo ważna na tym stanowisku jest miłość do koni i umiejętność nawiązania relacji z tymi zwierzętami. Instruktor pracuje z ludźmi, dlatego ważne jest, żeby posiadał wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne. Potrzebne jest mu empatia, stanowczość i wielka cierpliwość, gdyż na co dzień będzie miał do czynienia z osobami niepełnosprawnymi. Kandydat musi być odporny na stres, dobrze organizować własną pracę, być osobą odpowiedzialną i dojrzałą. Musi być samodzielny, a równocześnie potrafić pracować w zespole.

Instruktor hipoterapii – rozwój zawodowy

Osoba wykonująca zawód instruktora hipoterapii ma wiele możliwości doskonalenia zawodowego. Żeby doskonalić swoje umiejętności może brać udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach, a także warsztatach organizowanych przez branżowe instytucje. Doskonałym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego jest praca pod okiem instruktora hipoterapii z wieloletnim stażem.

Instruktorzy hipoterapii mogą znaleźć pracę w ośrodkach hipoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach jeździeckich, jednostkach resocjalizacyjnych, ośrodkach agroturystycznych, jednostkach opiekuńczo-wychowawczych. Dla części z nich hipoterapia jest jedną z kilku specjalizacji.

Ile zarabia instruktor hipoterapii?

Zarobki instruktora hipoterapii są uzależnione od wielu czynników. Duży wpływ na wynagrodzenie ma forma zatrudnienia, doświadczenie, a także popularność danego instruktora. Część specjalistów pracuje na podstawie umowy zlecenie lub umowy o pracę. Wielu hipoterapeutów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej – te osoby, jeżeli tylko cieszą się uznaniem klientów – zarabiają najwięcej. Hipoterapeuci często pracują w oparciu o stawkę godzinową (im więcej godzin pracy, tym wyższe zarobki). Badania pokazują, że zarobki instruktorów hipoterapii oscylują w okolicach średniej krajowej.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox