Instruktor odnowy biologicznej – charakterystyka zawodu

Zadaniem instruktora odnowy biologicznej jest poprawa kondycji psychofizycznej pacjenta. Jakie są szczegółowe obowiązki pracownika zajmującego się odnową biologiczną? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc rozpocząć karierę w tym zawodzie? Jak wygląda dzień pracy instruktora odnowy biologicznej?

Instruktor odnowy biologicznej – zakres obowiązków

Zakres obowiązków instruktora odnowy biologicznej jest szeroki. Podejmowane działania są uzależnione od stanu zdrowia i wieku pacjenta. Instruktor może pracować ze sportowcami, osobami po przebytych urazach, pacjentami w podeszłym wieku, którzy chcą zachować sprawność na dłużej. Wielu instruktorów wykorzystuje w swojej pracy gimnastykę leczniczą, masaże, bicze wodne, zabiegi parafinowe. Mogą oni posługiwać się laseroterapią, elektroterapią, magnetoterapią, podczerwienią, ultradźwiękami.

Instruktor odnowy biologicznej za każdym razem ustala z pacjentem indywidualny plan działania. Wybór konkretnych technik wybierany jest na podstawie wywiadu z klientem. Instruktor kieruje się również zaleceniami lekarskimi.

Bardzo ważnym zadaniem instruktora odnowy biologicznej jest kontrola wykonywanych przez pacjenta ćwiczeń (musi on na bieżąco korygować ewentualne błędy). Może on także przygotować zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu.

Od instruktorów odnowy biologicznej oczekuje się promowania prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. Specjalista ten często współpracuje z lekarzem, psychologiem i trenerem.

Jak zostać instruktorem odnowy biologicznej?

Żeby móc myśleć o podjęciu pracy w zawodzie instruktora odnowy biologicznej należy posiadać co najmniej wykształcenie średnie zawodowe z zakresu fizjoterapii. Większość pracodawców preferuje absolwentów studiów wyższych – zwłaszcza kierunków związanych z fizjoterapią lub wychowaniem fizycznym.

Uprawnienia do wykonywania zawodu instruktora odnowy biologicznej można zdobyć zapisując się na specjalistyczny kurs zakończony egzaminem (kursy tego typu często oferują uczelnie wyższe).

Osoba marząca o karierze w zawodzie instruktora odnowy biologicznej musi pamiętać o stałym doskonaleniu swoich kompetencji zawodowych.

Warunkiem podjęcia pracy może być znajomość języków obcych (a zwłaszcza języka angielskiego).

Pracę instruktora odnowy biologicznej teoretycznie mogą podjąć osoby w każdym wieku. W praktyce jednak największe szanse na zatrudnienie mają pracownicy do 40 roku życia (najlepiej tacy, którzy posiadają duże doświadczenia zawodowe).

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na instruktora odnowy biologicznej?

Instruktor odnowy biologicznej to pracownik, który przez większość czasu ma kontakt z ludźmi. Z tego względu kandydat na to stanowisko musi być osobą komunikatywną. Osoby, które najlepiej sprawdzają się w tym zawodzie są empatyczne, pozytywnie nastawione do ludzi, opanowane. Na stanowisku tym liczy się umiejętność argumentowania, odporność psychiczna i równowaga emocjonalna, niezależność, samodzielność. Kandydat musi być osobą spostrzegawczą, mieć dobry refleks, podzielność uwagi. Równie ważna jest odporność na zwiększony wysiłek (instruktor odnowy biologicznej nie może przerwać pracy, kiedy poczuje się zmęczony).

Instruktor odnowy biologicznej to zawód, który zaliczany jest do średnio ciężkich. Z tego względu kandydat musi cieszyć się dobrym stanem zdrowia i kondycją fizyczną. Pracownik często wykonuje masaże, dlatego musi mieć sprawny zmysł dotyku, wydolny układ mięśniowy i kostno-stawowy.

Instruktor odnowy biologicznej – warunki pracy

Praca instruktora odnowy biologicznej odbywa się najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Pracownicy ci mogą wykonywać swoje obowiązki zawodowe w gabinetach, na siłowniach, basenach, w centrach rehabilitacji, w przychodniach. Zdecydowanie rzadziej pracują na świeżym powietrzu (na przykład podczas zawodów sportowych).

Czas pracy jest uzależniony od miejsca, w którym zatrudniony jest instruktor. Pracownicy zatrudnieni w sanatoriach lub przychodniach najczęściej pracują 8 godzin w ciągu dnia. Instruktorzy prowadzący własną działalność gospodarczą sami wyznaczają sobie ile czasu będą pracować. W wielu przypadkach praca instruktora odnowy biologicznej odbywa się w weekendy, święta i inne dni wolne. Specjaliści ci nierzadko pracują w godzinach wieczornych.

Instruktor odnowy biologicznej – przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu instruktora odnowy biologicznej są choroby zakaźne, niewydolność układu kostno-stawowego, układu krążenia, układu oddechowego czy nerwowego. W pracy tej nie sprawdzą się osoby z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami nerwicowymi, zmianami dermatologicznymi.

Osoby wykonujące zawód instruktora odnowy biologicznej narażone są na szkodliwe działanie pola elektromagnetycznego, promieniowania czy prądu. Niedogodnością w tej pracy może być również długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze. Kontakt ze skórą pacjentów sprawia, że instruktor jest narażony na różnego rodzaju schorzenia dermatologiczne.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox