Instruktor sztuk walki – charakterystyka zawodu, wymagania, zarobki

Instruktor sztuk walki to specjalista, którego zadaniem jest zarówno praktyczne, jak i teoretyczne nauczanie o danej sztuce walki. Jakie są szczegółowe obowiązki instruktora sztuk walki? Jakich cech oczekuje się od kandydatów do tego zawodu? Ile można zarobić ucząc sztuk walki?

Instruktor sztuk walki – podstawowe informacje

Instruktor sztuk walki odpowiada za nauczanie wybranej sztuki walki. Może on uczyć sztuk walki w zakresie rekreacji ruchowej, sportu dla wszystkich, sportu wyczynowego, sportu dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych. Pracownik ten zajmuje się organizowaniem, planowaniem i prowadzeniem szkolenia. Szczegółowy zakres obowiązków instruktora zależy od specyfiki konkretnej sztuki walki, ale też stopnia sprawności fizycznej, płci i wieku osób biorących udział w szkoleniu. Instruktor samodzielnie wybiera metody pracy, może prowadzić zarówno treningi indywidualne, jak i grupowe. Niezmiernie ważnym elementem jego pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim podopiecznym. Musi on zadbać o to, żeby każdy uczestnik zajęć miał zapewnione warunki do bezpiecznego wykonywania zadań treningowych. W wielu wypadkach instruktor musi współpracować z rodzicami i rodzinami zawodników, lekarzami, naukowcami, fizjoterapeutami, a także ewentualnymi sponsorami.

Jak zostać instruktorem sztuk walki?

Żeby móc pracować w zawodzie instruktora sztuk walki należy być osobą pełnoletnią, a także posiadać co najmniej wykształcenie średnie. Instruktor musi posiadać umiejętności, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia zajęć (dobrze, żeby były one udokumentowane).

Pracodawcy oczekują od kandydatów zaświadczenia o niekaralności (osoba na stanowisku instruktora nie może być karana prawomocnym wyrokiem).

Zdecydowanie największe szanse na zatrudnienie w zawodzie instruktora sztuk walki mają kandydaci posiadający wykształcenie wyższe. Preferowane są takie kierunki jak wychowanie fizyczne lub sport. Żeby móc prowadzić zajęcia potrzebne są również kwalifikacje pedagogiczne.

Dużym atutem kandydata będzie certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia dotyczącego udzielania pierwszej pomocy.

Instruktorzy planujący pracować z klientami zagranicznymi muszą posługiwać się językami obcymi (wskazana jest co najmniej znajomość języka angielskiego).

Instruktor sztuk walki – cechy pożądane u kandydatów

Od kandydatów na stanowisko instruktora sztuk walki oczekuje się doskonałego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Kandydat musi perfekcyjne opanować sztukę walki, której zamierza uczyć. Jako, że jego praca opiera się przede wszystkim na kontaktach z ludźmi, konieczne jest posiadanie wysokiej kultury osobistej i rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Przyszły instruktor musi być osobą cierpliwą, opanowaną, odpowiedzialną, odporną na stres, nastawioną na rozwiązywanie problemów. W zawodzie tym ważna jest umiejętność przekonywania, charyzma,  doskonała organizacja własnej pracy, zdolność pracy z ludźmi w różnym wieku.

Współcześnie konkurencja w zawodzie instruktora sztuk walki jest znaczna, dlatego od kandydatów oczekuje się nastawienia na konieczność stałego doskonalenie swoich kompetencji zawodowych.

Instruktor sztuk walki – środowisko pracy

Instruktorzy sztuk walki mogą szukać zatrudnienia w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, federacjach sportowych, związkach sportowych, firmach specjalizujących się w nauczaniu sztuk walki. Wielu instruktorów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Praca instruktora sztuk walki może odbywać się w pomieszczeniach (zazwyczaj są to hale sportowe), a także w plenerze. Pracownik ten może wykonywać swoje obowiązki zawodowe zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy i święta. Godziny pracy nie są stałe – zależą od ustaleń z grupą ćwiczących. Zazwyczaj jednak praca odbywa się w dzień.

Część instruktorów sztuk walki wyjeżdża w delegacje.

Ile zarabia instruktor sztuk walki?

Wynagrodzenie instruktora sztuki walki jest zróżnicowane. Wysokość pensji zależy między innymi od popularności danego instruktora (najlepsi mogą zarobić miesięcznie nawet kilkanaście tysięcy złotych), czasu pracy, wykształcenia i kwalifikacji, tego czy pracownik jest samozatrudniony czy też pracuje na etacie. Wielu instruktorów pracuje w oparciu o stawkę godzinową.

Instruktor sztuk walki – jak znaleźć pracę?

Osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu instruktora sztuk walki powinny zadbać o stworzenie atrakcyjnego dla pracodawcy CV i listu motywacyjnego. Dobrą praktyką jest dostosowanie dokumentów aplikacyjnych do konkretnej oferty pracy. Dzięki temu będziemy w stanie wyróżnić te z naszych cech i umiejętności, które sprawiają, że wydajemy się idealnymi kandydatami na dane stanowisko. W każdym CV należy umieścić zawierające od 3 do 4 zdań podsumowanie zawodowe. W zawodzie tym bardzo pomocne jest posiadanie własnej strony internetowej i mediów społecznościowych – dzięki temu staniemy się rozpoznawalnymi specjalistami. Nie obawiajmy się wysyłać CV do firm, w których chcielibyśmy pracować, nawet jeśli w danym momencie nie prowadzą one rekrutacji.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox