Introligator poligraficzny – co warto wiedzieć o tym zawodzie

Introligator jest specjalistą, który zajmuje się nadawaniem formy materiałom poligraficznym. Znajdzie on zatrudnienie w introligatorniach, zakładach poligraficznych, a także punktach tak zwanej małej poligrafii. Jakie są szczegółowe obowiązki tego pracownika? Jakie cechy musi posiadać kandydat na introligatora?

Introligator poligraficzny – jakie są jego obowiązki?

Praca introligatora polega na wykonywaniu druków łączonych, druków luźnych, a także opraw. Drukami luźnymi są na przykład plakaty, ulotki czy wizytówki. Introligator może się zajmować ich krojeniem, składaniem druku lub uszlachetnianiem. Drukami łączonymi są na przykład bloczki i kalendarze – od pracownika wymagają one spiralowania, oklejania czy listwowania. Najbardziej skomplikowaną częścią pracy introligatora jest wykonywanie opraw (zależnie od rodzaju oprawy używa on innych operacji technologicznych).

Introligator każdorazowo musi wybrać materiały, które zostaną wykorzystane do prac introligatorskich, wykonuje on druki łączone, zajmuje się obróbką druków luźnych, wykonuje okładki, a następnie zajmuje się łączeniem ich z wkładami. Jego praca wymaga obsługi urządzeń introligatorskich, zdobienia okładek i druków, wykonywania prostych czynności introligatorskich na liniach potokowych. Introligator musi ocenić jakość wykonanego produktu, jeżeli jest to konieczne – naprawić uszkodzone oprawy, a także zapakować wyroby introligatorskie.

Introligatorzy posiadający najwyższe kwalifikacje często specjalizują się w wykonywaniu okładek i  oprawianiu zabytkowych książek (często znajdują oni zatrudnienie w muzeach lub bibliotekach).

Jak zostać introligatorem?

Osoby pragnące wykonywać zawód introligatora poligraficznego powinny legitymować się wykształceniem zawodowym (preferowane jest wykształcenie kierunkowe). Inną możliwością jest zdobycie wykształcenia rzemieślniczego w zawodzie introligatora. Jest to możliwe podczas przyuczenia u doświadczonego introligatora. Kształcenie rzemieślnicze pozwala uzyskać tytuł czeladnika, a następnie mistrza (nauka praktyczna jest w tym przypadku zakończona egzaminem zawodowym, który organizowany jest przez Izby Rzemieślnicze).

Dużym atutem w oczach pracodawcy jest posiadanie certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń w zakresie obsługi maszyn introligatorskich – na przykład złamywarek i niciarek, oklejarek, laminówek, krajarek jednorożnych lub trójnożnych.

Osoba pracująca jako introligator ma możliwości awansu i rozwoju zawodowego. Pracownicy bez doświadczenia mogą zacząć pracę na stanowisku pomocnika introligatora, a w miarę zdobywania nowych umiejętności – awansować na samodzielne stanowisko. Inną możliwością jest awansowanie na stanowisko brygadzisty. Osoby posiadające średnie wykształcenie mogą zdecydować się na studia wyższe na kierunku papiernictwo i poligrafia. Ukończenie ich daje możliwość objęcia stanowiska kierowniczego w firmie poligraficznej.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na introligatora?

Od kandydata na introligatora wymaga się między innymi sprawności motorycznej, umiejętności czytania ze zrozumieniem, biegłej obsługi komputera i internetu, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności rozwiązywania problemów. Ważne jest, żeby przyszły pracownik był samodzielny, a jednocześnie potrafił pracować w grupie.

Idealny kandydat na introligatora posiada zmysł artystyczny, jest osobą wytrwałą, cierpliwą, potrafiącą przez dłuższy czas skoncentrować się na wykonywaniu jednej czynności.

Introligator – przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Poważnymi przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu introligatora poligraficznego są zaburzenia wzroku, których nie da się skorygować przy pomocy soczewek kontaktowych lub okularów (na przykład niezdolność do rozróżniania barw). Problemem są również zaburzenia pracy dłoni i palców (są one głównymi narzędziami pracy introligatora).

Problemem w pracy introligatora może być także niska wydolność fizyczna, choroby skóry, choroby układu oddechowego (nawet lekkie schorzenia układu oddechowego eliminują kandydatów, gdyż w zawodzie tym istnieje zagrożenie pylicą) i nerwowego, skłonności do alergii.

Dzień pracy introligatora

Introligatorzy znajdują zatrudnienie w warsztatach poligraficznych, drukarniach, wytwórniach papierów wartościowych, firmach specjalizujących się w tworzeniu druków artystycznych. Mogą pracować także jako konserwatorzy zabytkowych ksiąg w muzeach czy bibliotekach. Duża część introligatorów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Introligatorzy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę wykonują swoje obowiązki zawodowe najczęściej przez osiem godzin (ich godziny pracy są stałe), od poniedziałku do piątku. Weekendy i święta są natomiast wolne.

Choć w dobie e-booków i audiobooków zawód introligatora może wydawać się przestarzały, w rzeczywistości zapotrzebowanie na jego przedstawicieli jest duże. Współcześnie nic nie zapowiada, żeby materiały elektroniczne były w stanie całkowicie zastąpić papierowe książki.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox