Inżynier leśnictwa – co warto wiedzieć o tym zawodzie?

Inżynier leśnictwa to zawód idealny dla osób, które chciałyby połączyć miłość do przyrody z pracą zarobkową. Jakie są przykładowe obowiązki inżyniera leśnictwa? Jakie cechy powinien posiadać kandydat do tego zawodu?

Inżynier leśnictwa – charakterystyka

Szczegółowy zakres obowiązków inżyniera leśnictwa jest uzależniony od stanowiska, które piastuje ten pracownik. Inżynier leśnictwa sprawuje nadzór nad szeroko rozumianą gospodarką leśną. Może się od niego oczekiwać nadzorowania i kontrolowania pracy wszystkich pracowników nadleśnictwa, dokonywania oceny zagrożeń konkretnych kompleksów leśnych. Inżynier leśnictwa odpowiada za ochronę przeciwpożarową, kontroluje eksplorację lasów przez turystów. Do jego obowiązków może należeć zwalczanie szkodników zagrażających drzewom, przeprowadzanie inwentaryzacji, szacowanie majątku leśnego (dotyczy to osób zajmujących stanowisko nadleśniczego), przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP.

Inżynier leśnictwa może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Wówczas do jego zadań należy prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych ze studentami. 

Specjalista ten znajdzie również pracę w firmach specjalizujących się w wycince i wykorzystywaniu ściętych drzew. W przypadku tego stanowiska inżynier leśnictwa jest zwierzchnikiem pracowników fizycznych, odpowiada też za wszelkiego rodzaju prace administracyjne.

Praca inżyniera leśnictwa – jak ją zdobyć?

Żeby móc pracować jako inżynier leśnictwa należy ukończyć studia wyższe (trwają one zazwyczaj od 3,5 do 5 lat). Tytuł ten można zdobyć na jednej z wielu publicznych uczelni. Każdy absolwent leśnictwa jest zobowiązany do odbycia stażu w nadleśnictwie (czas trwania stażu to 4 lata).

Pracę w charakterze inżyniera leśnictwa można podjąć w każdym wieku, o ile pozwala nam na to stan zdrowia i kondycja fizyczna.

Niezbędnym warunkiem przyjęcia do pracy jest także posiadanie prawa jazdy.

Osoby posiadające tytuł inżyniera leśnictwa mają wiele możliwości awansu zawodowego.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na inżyniera leśnictwa?

Od kandydatów na inżynierów leśnictwa wymaga się zdolności koncentracji, doskonałej pamięci (stanowisko to wymaga między innymi przyswojenia sobie dużej ilości łacińskich nazw roślin i zwierząt). Przyszły inżynier leśnictwa musi posiadać wyobraźnię przestrzenną, zdolności techniczne. Kandydat musi być zdolny zarówno do pracy samodzielnej, jak i zespołowej. Osoby zajmujące wyższe stanowiska powinny posiadać kompetencje przywódcze i organizacyjne.

Choć praca leśnika może wydawać się bardzo spokojna, należy pamiętać, że w obliczu leśnych katastrof (na przykład pożarów) konieczne jest efektywne działanie pod presją czasu, pod wpływem stresu, podejmowanie szybkich, a jednocześnie trafnych decyzji.

Inżynier leśnictwa powinien być osobą komunikatywną. Ważne jest zainteresowanie takimi przedmiotami jak biologia, geografia, fizyka, ekonomia. Atutem w oczach pracodawcy będzie również znajomość języków obcych.

Kandydat na inżyniera leśnictwa musi wyróżniać się dobrym stanem zdrowia i kondycją fizyczną (zwłaszcza jeśli jego stanowisko będzie wymagało częstej pracy w terenie). Niezmiernie ważne w tym zawodzie są dobry słuch i wzrok, sprawny układ kostno-stawowy. Konieczna jest też odporność na zmienne warunki pogodowe.

Inżynier leśnictwa – środowisko pracy

Praca inżyniera leśnictwa odbywa się zarówno w biurze, jak i w terenie (pracownik ten regularnie odwiedza podległe mu obszary leśne). Czas pracy jest zróżnicowany i zależy od konkretnego stanowiska – może się wahać od 6 do nawet 12 godzin dziennie.

Inżynier leśnictwa może wykonywać swoje obowiązki zawodowe w mundurze lub (w zależności od potrzeb) w ubraniu ochronnym.

Należy zdawać sobie sprawę, że praca w terenie może oznaczać poruszenie się na obszarze nawet 200 kilometrów w ciągu dnia (niezależnie od pory roku i aktualnych warunków pogodowych).

Inżynier leśnictwa – przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu

Przeciwwskazaniem do pracy jako inżynier leśnictwa są alergie, które mogą bardzo utrudniać pracę w terenie. W zawodzie tym nie sprawdzą się osoby z upośledzeniem umysłowym czy chorobami psychicznymi. 

Osoby, które regularnie wyjeżdżają w teren są narażone na wystąpienie chorób reumatycznych, alergii. W pracy tej istnieje również duże zagrożenie ukąszenia przez kleszcze.

Ile zarabia inżynier leśnictwa?

Zarobki inżynierów leśnictwa są zróżnicowane. Wysokość pensji zależy między innymi od zajmowanego stanowiska, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zakresu obowiązków, a także miejsca, w którym pracujemy (zarobki znacznie różnią się w poszczególnych województwach). Statystyki pokazują, że większość inżynierów leśnictwa zarabia powyżej średniej krajowej. Najlepiej opłacana grupa pracowników (około 25%) może liczyć na pensję przekraczającą 10 tys. złotych brutto.

Na zdecydowanie wyższe zarobki mogą liczyć inżynierowie leśnictwa, którzy podejmą pracę za granicą (zwłaszcza w takich krajach jak Wielka Brytania, kraje skandynawskie i Niemcy).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox