Jakie cechy powinien posiadać dobry handlowiec?

Praca w sprzedaży jest bardzo wymagająca. Choć próg wejścia do zawodu handlowca jest stosunkowo niski, nie każdy poradzi sobie w tej pracy. Jakie cechy posiadają handlowcy, którzy odnoszą największe sukcesy?

Nastawienie na realizację celu 

Jedną z ważniejszych cech handlowców jest nastawienie na realizację celu. Pracownik, któremu zależy na dobrych efektach sprzedaży będzie planował swoje działania tak, żeby odnosić jak największe sukcesy w dłuższej perspektywie czasu. Dobrzy handlowcy doskonale zdają sobie sprawę, że nie jest sztuką przekonanie klienta do zakupu produktu, którego ten nie potrzebuje (jest to sukces jednorazowy, którego nie można powtórzyć – taki klient prawdopodobnie do nas nie wróci), a zaskarbienie sobie jego lojalności.

Sprzedawca nastawiony na realizację celu posiada entuzjazm, który pomaga mu zaskarbić sympatię klientów, a dodatkowo sprawia, że nawet mozolna praca staje się przyjemna.

Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne

Osoba zatrudniona na stanowisku handlowca musi wyróżniać się wysoko rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi. Ważne jest, żeby posiadała łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów z nowo poznanymi osobami. Handlowiec musi umieć porozumieć się z klientami pochodzącymi z różnych grup społecznych, mającymi zróżnicowane wykształcenie.

Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne sprawiają, że praca w sprzedaży jest dla takiej osoby przyjemna i rozwijająca (dla ludzi mających problemy z relacjami społecznymi praca w sprzedaży będzie prawdziwą męczarnią, dodatkowo prawdopodobnie będzie mało efektywna).

Umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta

Dobry handlowiec potrafi nie tylko mówić, ale również słuchać. Jednym z warunków sukcesu w tym zawodzie jest umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta. Profesjonalista zanim rozpocznie opowiadanie o walorach produktów i usług, które ma do zaoferowania, będzie starał się zadać klientowi jak najwięcej pytań, żeby trafnie określić jego preferencje.

Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Praca z ludźmi niemal zawsze jest bardzo stresująca. Nawet jeśli większość klientów będzie sympatyczna i uprzejma, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie starał się wyprowadzić nas z równowagi. Profesjonalny handlowiec potrafi lepiej niż przeciętny człowiek radzić sobie ze stresem. Jest to możliwe, gdyż nie odbiera on ewentualnych pretensji klientów personalnie. Co więcej zna techniki umożliwiające rozwiązywanie konfliktowych sytuacji. Dobre radzenie sobie ze stresogennymi sytuacjami to także wynik doświadczenia zawodowego. Gdy ktoś pracuje z ludźmi przez wiele lat, widział już prawie wszystko i nie reaguje emocjonalnie, gdy w relacjach pojawia się kryzys.

Sprawność w negocjacjach

Zdolność negocjacyjne należą do zestawu obowiązkowych cech dobrego sprzedawcy. Warto zdawać sobie sprawę, że negocjacji można się nauczyć. Na rynku dostępne są kursy i szkolenia, które pomagają poprawić swoje kompetencje w tym zakresie. Przypominamy, że zdolność negocjacyjne nie polegają na tym, żeby używać ich w celu sprzedania klientowi towaru po jak najniższej cenie. Takie działanie może być skuteczne jedynie na krótką metę. Jeżeli skłonimy klienta do transakcji, która będzie dla niego niekorzystna, możemy mieć pewność, że nie skorzysta on ponownie z naszych usług. Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne polegają na znajdowaniu rozwiązań satysfakcjonujących dla obydwu stron.

Dobra organizacja pracy własnej

Odnoszący sukcesy handlowiec to osoba, która umie doskonale organizować własną pracę. Jest to trudne, gdyż dzień sprzedawcy często wiąże się z koniecznością dojazdu do wielu klientów. Musi on skoordynować swoje działania w taki sposób, żeby zrobić w danym dniu jak najwięcej. Na sukces w tej dziedzinie składa się planowanie, ustalanie priorytetów, delegowanie zadań, których nie musimy wykonać osobiście.

Wiedza na temat sprzedawanego produktu i swojej firmy

Cechą charakterystyczną dobrego sprzedawcy jest posiadanie dużej wiedzy zarówno na temat firmy, dla której pracuje, jak i na temat produktów, jakie sprzedaje. Ważne jest, żeby sprzedawca utożsamiał się ze swoją firmą i lubił produkty, które oferuje swoim klientom. Tylko wówczas będzie w stanie skutecznie przekonać do ich zakupu.

Nienaganny wizerunek

Bardzo ważną cechą w zawodzie handlowca jest wizerunek. Sprzedawca nie musi być osobą piękną, ale powinien być zadbany. Klienci zwracają uwagę na elegancki ubiór, akcesoria, ale też takie szczegóły jak zadbane dłonie, zdrowe zęby, czy zdrowo wyglądająca cera. Należy mieć świadomość, że na wizerunek sprzedawcy składa się nie tylko jego wygląd, ale też sposób wysławiania się (ważna jest poprawna dykcja, przyjemna barwa głosu, szeroki zasób słownictwa).

Chęć ciągłego doskonalenia zawodowego

Handlowcy osiągający największe sukcesy wiedzą, że nie mogą stać w miejscu, muszą stale podnosić swoje kwalifikacje. Regularnie odbywają oni szkolenia, uczą się języków obcych, zdobywają wiedzę dotyczącą branży, w której działa ich firma. Wiedzą, że w ich pracy ważna jest także wiedza ogólna (dzięki niej można nawiązać relacje z wieloma klientami).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox