Kontroler ruchu lotniczego – charakterystyka, obowiązki, zarobki, wymagania

Kontroler ruchu lotniczego to odpowiedzialny i wymagający zawód, na który często decydują się pasjonaci lotnictwa. Jakie są obowiązki pracownika zatrudnionego na tym stanowisku? Co trzeba zrobić, żeby dostać taką pracę? Jak wyglądają zarobki w tym zawodzie?

Kontroler lotniczy – kto to taki?

Kontrolerem ruchu lotniczego nazywamy pracownika, który zajmuje się obserwowaniem ruchu lotniczego mającego miejsce na lotnisku (a także w najbliższym jego otoczeniu). Kontroler komunikuje się z pilotami za pomocą radia i wydaje im ustne polecenia. Osoby zatrudnione na stanowisku kontrolera lotniczego wykonują swoje obowiązki w Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego lub w Wieży Kontroli Lotniska. Zawód kontrolera ruchu lotniczego jest bardzo odpowiedzialny, a osoby pragnące go wykonywać muszą przejść przez wieloetapowy proces rekrutacji.

Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego?

Żeby móc starać się o stanowisko kontrolera ruchu lotniczego należy mieć wykształcenie średnie maturalne (mile widziane są osoby po studiach wyższych, ale nie w ich trakcie, gdyż szkolenie kontrolera trudno jest połączyć ze studiowaniem), mieć maksymalnie 26 lat (w przypadku osób mających doświadczenie w lotnictwie górna granica wieku to 28 lat), wyróżniać się dobrym stanem zdrowia, być osobą niekaraną, znać język angielski, wykazywać zwiększoną odporność na stres i zrównoważenie emocjonalne.

Proces rekrutacji jest organizowany przez Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Wszyscy zgłaszający się kandydaci podchodzą do egzaminu konkursowego, który ma wyłonić najlepszych spośród nich.

Pierwszym etapem egzaminu jest test z języka angielskiego. Osoby, które go przejdą przystępują do testów psychologicznych i przydatnościowych. Podczas takich testów sprawdzana jest szybkość podejmowania decyzji, wyobraźnia przestrzenna, zdolności rachunkowe, pamięć.

Następnym etapem jest ustny egzamin z języka angielskiego i rozmowa kwalifikacyjna (którą prowadzi się zarówno w języku polskim, jak i angielskim). Kandydaci, którzy dotrwają do czwartego etapu przechodzą badania lekarskie w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie wszystkie etapy kwalifikacji zatrudniane są na czas określony. Podczas okresu próbnego weryfikowane są ich umiejętności.

Praktykanci, którzy sprawdzą się na swoich stanowiskach zatrudniani są w charakterze asystentów na czas nieokreślony. Pracownik na stanowisku praktykanta może awansować na na kontrolera radarowego lub proceduralnego. Kontroler ruchu lotniczego może w przyszłości zostać instruktorem lub egzaminatorem.

Jakie są obowiązki kontrolera ruchu lotniczego?

Do zadań kontrolera ruchu lotniczego należy między innymi zapewnienie bezpiecznych odległości pomiędzy samolotami. Pracownicy ci mają cały czas łączność z pilotami samolotów. Każdy kontroler jest odpowiedzialny za ruch lotniczy na przestrzeni powietrznej przydzielonej jego sektorom. Współpracuje on również z centralami kontroli sąsiednich krajów.

Kontrolerzy ruchu lotniczego monitorują i planują loty na podstawie zgłoszeń linii lotniczych, przekazują również informacje istotne dla bezpieczeństwa lotów.

Obowiązkiem kontrolera kontroli lotniska jest wydawanie zezwoleń na zapuszczanie silników. Natomiast kontroler kontrolo obszaru wydaje zezwolenie na lot.

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat na kontrolera ruchu lotniczego?

Idealny kandydat na kontrolera ruchu lotniczego powinien odznaczać się wysokim poziomem odpowiedzialności umiejętnością błyskawicznego analizowania informacji, zdolnością pracy samodzielnej i zespołowej, podzielnością uwagi, a jednocześnie umiejętnością koncentracji. Bardzo ważna na tym stanowisku jest zdolność do krytycznej oceny umiejętności swoich i współpracowników, niezależność, odwaga, ogromna odporność na stres (dla większości osób świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo i życie ogromnej ilości ludzi jest przytłaczająca).

Kandydat na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego musi cieszyć się dobrym zdrowiem (co jest sprawdzane przez specjalną komisję lekarską – badają ich lekarze kilkunastu specjalności).

Jak wygląda środowisko pracy kontrolera ruchu lotniczego?

Osoby zatrudnione w charakterze kontrolera ruchu lotniczego pracują w pomieszczeniach, które są częściowo lub całkowicie zacienione (jest to związane z koniecznością obserwowania wskaźników radarowych. Praca odbywa się w pozycji siedzącej. Kontroler przez cały czas ma na głowie słuchawki z mikrofonem. Pracownik nie ma kontaktu wzrokowego z samolotami.

Warto zdawać sobie sprawę, że kontrolerzy ruchu lotniczego mogą pracować na zmiany, również w godzinach nocnych, w weekendy i święta, co jest dużym obciążeniem dla organizmu i relacji społecznych.

Kontroler ruchu lotniczego – zarobki

Zawód kontrolera ruchu lotniczego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, jednak pracownicy go wykonujący mogą liczyć na rekompensatę w postaci wysokich zarobków. Statystyki pokazują, że najlepsi kontrolerzy ruchu lotniczego w Polsce zarabiają nawet 90 tys. zł brutto. Mogą ponadto liczyć na różnego rodzaju dodatki.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox