Koordynator projektów unijnych – charakterystyka, wymagania, zarobki

Koordynator projektów unijnych to pracownik odpowiedzialny za zarządzanie projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej. Jakie są szczegółowe obowiązki koordynatora? Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc pracować w tym zawodzie? Jakich cech wymaga się od kandydatów na koordynatorów środków unijnych? Jak wyglądają zarobki w tym zawodzie?

Koordynator projektów unijnych – najważniejsze obowiązki

Koordynator do spraw projektów unijnych planuje i zarządza projektami, odpowiada za ich terminową realizację, a także rozlicza budżet zgodnie z założeniami projektu. Projekty unijne, nad którymi pracuje ten specjalista mogą należeć do różnych obszarów. Wyróżniamy między innymi projekty dotyczące działalności edukacyjnej, naukowej, usługowej, produkcyjnej, społecznej, kulturalnej. Zadania koordynatora polecają na planowaniu działań, zarządzaniu budżetem projektu i harmonogramem, organizowaniu prac zespołu projektowego, reprezentowaniu zespołu projektowego w kontaktach z instytucją finansującą projekt. Koordynator projektów unijnych zajmuje się opracowywaniem regulaminów, procedur, zasad postępowania i formularzy, które są konieczne do realizacji danego projektu. Pracownik musi motywować swój zespół, kontrolować wykonanie poszczególnych zadań, kontaktować się z instytucjami uczestniczącymi w realizacji działań projektowych. Elementem jego pracy jest też sporządzanie okresowych sprawozdań z działań projektowych.

Jak zostać koordynatorem projektów unijnych?

Żeby móc pracować na stanowisku koordynatora do spraw projektów unijnych należy legitymować się wyższym wykształceniem. Preferowani są kandydaci takich kierunków jak zarządzanie, socjologia, nauki ekonomiczne, europeistyka, prawo, integracja europejska.

Pracę mogą podjąć również absolwenci innych studiów wyższych. Wymaga się od nich jednak uzupełnienia wiedzy o zagadnienia związane z zarządzaniem projektami, pomocą publiczną, zamówieniami publicznymi, zarządzaniem zmianą, zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Praca koordynatora projektów unijnych wymaga nierzadko częstego przemieszczania się, dlatego jednym z wymogów stawianych kandydatom jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Koordynator do spraw projektów unijnych powinien posługiwać się językami obcymi (język angielski jest mu niezbędny, a inne języki obce są mile widziane).

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na koordynatora?

Od kandydatów na koordynatorów spraw unijnych oczekuje się umiejętności obsługi komputera i wykorzystywania internetu. Ważną cechą jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, zdolność logicznego myślenia, umiejętność płynnego wyrażania swoich myśli w mowie i w piśmie. Osoba zainteresowana tym zawodem powinna mieć wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, potrafić doskonale organizować zarówno pracę własną, jak i innych pracowników. Kandydat musi być samodzielny, a równocześnie potrafić pracować w zespole.

Koordynator projektów unijnych – środowisko pracy

Koordynatorzy do spraw projektów unijnych mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach, które realizują takie projekty. Znajdują oni zatrudnienie między innymi w jednostkach naukowo-badawczych, instytucjach otoczenia biznesu, instytucjach i urzędach administracji publicznej różnych szczebli, przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych dowolnej branży, instytucjach edukacji formalnej i nieformalnej, stowarzyszeniach i fundacjach.

Część pracy koordynatora odbywa się w pomieszczeniu (najczęściej jest to biuro), część natomiast w terenie. Praca trwa zazwyczaj 8 godzin od poniedziałku do piątku. Święta i weekendy są wolne.

Ile zarabia koordynator projektów unijnych?

Zarobki koordynatora do spraw projektów unijnych są bardzo zróżnicowane. Mogą wahać się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy. Tym, co decyduje o wysokości wynagrodzenia jest między innymi wielkość i wartość projektu, szczegółowy zakres obowiązków, doświadczenie, posiadane kompetencje, miejsce pracy (koordynatorzy z dużych miast zazwyczaj zarabiają więcej niż osoby pracujące w małych miejscowościach i na wsiach).

Koordynatorzy oprócz podstawowego wynagrodzenia często otrzymują dodatki pozapłacowe: ubezpieczenia, wejściówki na zajęcia sportowe, służbowe telefony, samochody i laptopy, możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej.

Koordynator projektów unijnych – jak dostać pracę?

Jeżeli jesteśmy zainteresowani pracą na stanowisku koordynatora do spraw projektów unijnych, koniecznie upewnijmy się czy posiadamy stosowne kwalifikacje. Jeżeli nie – zawsze możemy je uzupełnić. Gdy spełniamy wymagania formalne, powinniśmy zająć się przygotowywaniem profesjonalnego CV i listu motywacyjnego. Idealnie byłoby, gdybyśmy przygotowali dokument pod konkretną ofertę pracy. Raczej unikajmy hurtowego wysyłania jednego CV do wszystkich potencjalnych pracodawców (w ten sposób mamy małe szanse na wyróżnienie się w tłumie, a chętnych na nasze stanowisko prawdopodobnie nie będzie brakowało). W CV obowiązkowo zamieśćmy krótkie podsumowanie zawodowe.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox