Korektor tekstu – charakterystyka zawodu, wymagania, zarobki

Korektor tekstu to pracownik, którego zadaniem jest wyszukiwanie i poprawianie różnego typu błędów w tekstach przed ich publikacją. Co warto wiedzieć o pracy korektora tekstów? Jakie wymagania musi spełnić kandydat do tego zawodu? Ile zarabia korektor tekstów?

Korektor tekstu – podstawowe informacje

Osoba zatrudniona na stanowisku korektora tekstu jest odpowiedzialna za przygotowanie tekstu do publikacji. Poprawia ona błędy ortograficzne, stylistyczne, interpunkcyjne, gramatyczne, logiczno-językowe, typograficzne. Korektor weryfikuje również poprawność wzorów matematycznych, uzupełnia przypisy, sprawdza czy bibliografia jest sporządzona poprawnie. W zależności od umiejętności korektor może zajmować się tekstami zarówno w języku polskim, jak i językach obcych. Szczegółowe obowiązki korektora tekstu są uzależnione od charakteru projektu, a także ilości osób biorących w nim udział.

Praca korektora zaczyna się pierwszym czytaniem tekstu, w trakcie którego poprawiane są błędy typograficzne, językowe i błędy zapisu. Pracownik zaznacza błędy znakami korektorskimi w tekście, a także na marginesach. Musi on powtarzać czytane tekstu – korekty są powtarzane aż do wyeliminowania wszystkich dostrzeżonych błędów. Ważnym etapem pracy jest sprawdzanie zgodności podpisów z ilustracjami występującymi w tekście, sprawdzanie treści stron tytułowych i redakcyjnych, a także okładek, wykonywanie adiustacji tekstu. Korektor kieruje tekst do druku, a następnie przechodzi do wyszukiwania błędów po jego wydrukowaniu.

Jak zostać korektorem tekstu?

Jeżeli chodzi o zawód korektora tekstów – nie istnieją formalne kryteria dotyczące jego wykonywania. Praca korektora jest dostępna dla każdego. Praktyka pokazuje jednak, że pracodawcy decydują się powierzyć to zadanie osobom z wyższym wykształceniem. Preferowanym kierunkiem jest w tym przypadku filologia polska ze specjalnością edytorstwo. Zdarza się jednak, że właściciele wydawnictw o wąskiej specjalizacji (na przykład wydawnictw technicznych) szukają korektorów posiadających wykształcenie kierunkowe.

Korektorzy pracujący przy tekstach obcojęzycznych powinni biegle posługiwać się językami obcymi – wskazane są studia filologiczne lub stosowne certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych.

Korektor tekstu – jakie wymagania musi spełnić kandydat?

Badania pokazują, że osoby, które najlepiej radzą sobie na stanowisku korektora tekstów są bardzo dobrze zorganizowane, posiadają łatwość wyrażania myśli w piśmie, są cierpliwe, dokładne, dociekliwe, potrafią przez dłuższy czas skupić się na jednym zagadnieniu. W zawodzie korektora liczy się samodzielność, choć niektóre projekty wymagają umiejętności pracy zespołowej.

Korektor tekstu – środowisko pracy

Praca korektora tekstu odbywa się w pomieszczeniach. Pracownik ten może pracować w biurze, a także w każdym innym miejscu (w zawodzie tym popularna jest praca zdalna). Część korektorów teksów pracuje w biurach na podstawie umowy o pracę. Pracują oni zazwyczaj w stałych godzinach, od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy korektorów wykonujących swoje obowiązki zdalnie nie są regulowane.

W zawodzie korektora tekstu możliwości awansu są raczej niewielkie (wyjątkiem są pracownicy zatrudnieni w dużych firmach). Awansem dla korektora jest zdobycie uznania w oczach klientów. Dzięki niemu może on liczyć na atrakcyjne stawki i stałe zlecenia.

Korektor tekstu znajdzie zatrudnienie w wydawnictwach zajmujących się publikacją książek o różnorodnej tematyce, w agencjach reklamowych, w biurach tłumaczeń przy korekcie tekstów obcojęzycznych, w czasopismach. Duża część korektorów tekstu decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Korektor tekstu – zarobki

Zarobki korektora tekstu nie należą do najwyższych. Znaczna część pracowników zatrudnionych na etacie zarabia poniżej średniej krajowej. Wyższe zarobki osiągają zdolni korektorzy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Z oczywistych względów lepsze wynagrodzenie otrzymują pracownicy zajmujący się tekstami obcojęzycznymi (im rzadszy język tym wyższe zarobki oferuje pracodawca).

Wysokość wynagrodzenia w przypadku korektora tekstów uzależniona jest od jakości jego pracy, wykształcenia, doświadczenia, wielkości firmy. Korektorzy tekstu zatrudnieni na etacie mogą liczyć na benefity pozapłacowe.

Korektor tekstu – jak dostać pracę?

Jeżeli posiadamy kwalifikacje do wykonywania zawodu korektora tekstu powinniśmy napisać profesjonalne CV i list motywacyjny. Postarajmy się, żeby nasze dokumenty różniły się od dokumentów składanych przez innych kandydatów. Zdecydowanie warto jest pisać CV pod konkretną ofertę pracy. Dzięki temu łatwiej będzie nam pokazać, że jesteśmy najlepszymi możliwymi kandydatami na dane stanowisko. Pracy możemy szukać odpowiadając na ogłoszenia znalezione w internecie. Bardzo dobrym sposobem jest również aplikowanie do firm, które mogą potrzebować korektorów tekstu, jednak nie prowadzą w danym momencie rekrutacji (istnieje duże prawdopodobieństwo, że odezwą się do nas, kiedy będą potrzebować nowego pracownika).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox