Księgowy – charakterystyka zawodu, obowiązki, zarobki, jak zostać księgowym

Księgowy to bardzo popularny i potrzebny zawód. Jednocześnie sprawdzą się w nim tylko osoby posiadające określone cechy charakteru. Jakie są obowiązki księgowego? Jaki kierunek trzeba skończyć, żeby móc zacząć pracować w księgowości. Na jakie zarobki mogą liczyć księgowi?

Praca w księgowości – charakterystyka

Ofert pracy w księgowości nie brakuje, dlatego wiele osób zastanawia się nad nauką zawodu księgowego. Mianem księgowego określamy pracownika zatrudnionego w dziale księgowości, specjalizującego się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych. Żeby zostać księgowym certyfikowanym należy mieć pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów czy przestępstwo skarbowe. Księgowi muszą również posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Warto mieć świadomość, że praca współczesnego księgowego nie polega na liczeniu pieniędzy. Znacznie ważniejsza jest w niej biegła znajomość prawa podatkowego, a także programów kasowo-księgowych.

Czy zawód księgowego ma przyszłość?

Nauka zawodu księgowego może się nam opłacić z wielu powodów. Przede wszystkim każdego roku otwierane są nowe firmy, które potrzebują obsługi księgowej. Biura rachunkowe zlokalizowane na terenie Polski mogą dziś świadczyć usługi klientom z całego świata (są bardzo konkurencyjne i cieszą się dobrymi opiniami). Błyskawiczny rozwój nowych technologii sprawił, że współczesny księgowy może świadczyć swoje usługi wielu firmom w tym samym czasie (czasochłonny dojazd do klienta nie jest już konieczny).

Stopnie i obowiązki w zawodzie księgowego?

Osoba, która dopiero zaczyna swoją pracę w księgowości jest zazwyczaj zatrudniona na stanowisku młodszego księgowego. Do najważniejszych obowiązków tego pracownika należy sporządzanie bilansu i rachunków wyników na koniec każdego miesiąca, pomaganie w przygotowywaniu raportów na potrzeby korporacyjne, bieżąca weryfikacja i księgowanie faktur, nadzór nad obiegiem firmowych dokumentów, przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych. Młodszy księgowy współpracuje z innymi członkami zespołu finansowego, może również współpracować z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Pracownik mający kilka lat doświadczenia w księgowości, posiadający certyfikat uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych pełni funkcję samodzielnego księgowego. Zakres obowiązków tego specjalisty jest znacznie szerszy niż w przypadku młodszego księgowego. Odpowiada on za dekretowanie i księgowanie dokumentów,  przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych, księgowanie i wyliczenia rezerw, podatku odroczonego, wycen walutowych, rozliczeń międzyokresowych. Samodzielny księgowy współpracuje z instytucjami zewnętrznymi, przygotowuje raporty, sprawozdania i deklaracje podatkowe (zarówno dla firmy, w której pracuje, jak i dla instytucji zewnętrznych).

Samodzielny księgowy może otrzymać awans na głównego księgowego. Pracownik taki odpowiedzialny jest za składanie sprawozdań z wszystkich przeprowadzonych w danej firmie operacji finansowych. Specjalista ten musi posiadać wiedzę z polskiego prawa podatkowego, rachunkowości zarządczej, międzynarodowych standardów rachunkowości.

Jeszcze wyższym stanowiskiem jest dyrektor finansowy, który ma uprawnienia do zarządzania finansami danej organizacji, odpowiada także za fuzje i przejęcia.

Jak zostać księgowym?

Dróg do zawodu księgowego jest wiele. Osoby, które zadowolą się stanowiskiem młodszego księgowego mogą po prostu ukończyć certyfikowane szkolenia z zakresu księgowości. Od kandydatów na młodszego księgowego oczekuje się zazwyczaj jedynie wykształcenia średniego (najlepiej, jeżeli jest to liceum lub technikum o profilu ekonomicznym).

Osoby, które chcą robić karierę w tym zawodzie powinny zdecydować się na ukończenie studiów wyższych. Kierunki, które przygotowują do zawodu księgowego to między innymi: finanse i rachunkowość, ekonomia czy zarządzanie ze specjalizacją rachunkową. Doświadczenie zawodowe możemy zdobyć dzięki praktykom w księgowości. Mile widziany jest również certyfikat księgowego.  Wielu pracodawców wymaga od kandydatów na księgowego znajomości co najmniej jednego języka obcego (język angielski to w tej branży podstawa).

Księgowy – gdzie szukać ofert pracy?

Zapotrzebowanie na usługi księgowych jest obecnie duże, dlatego przedstawiciele tego zawodu nie powinni mieć problemów ze zdobyciem zatrudnienia. Ofert pracy można szukać na specjalistycznych portalach dedykowanych księgowym, ogólnych portalach pracy. Skutecznym rozwiązaniem może być szukanie firm, w których chcielibyśmy pracować i wysyłanie do nich CV i listu motywacyjnego. Księgowi posiadający doświadczenie w swojej branży mogą zdecydować się na założenie własnego biura rachunkowego (co jednak wiąże się z pewnymi inwestycjami).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox