Lakiernik samochodowy – co warto wiedzieć o tym zawodzie, jak zostać lakiernikiem samochodowym

Lakiernik samochodowy to zawód, który często wykonywany jest przez pasjonatów motoryzacji. Jego praca nie należy do lekkich, jednak jej efekty są widoczne niemal natychmiast, co daje wiele satysfakcji. Jakie są obowiązki lakiernika samochodowego? Kto może wykonywać ten zawód?

Lakiernik samochodowy – jakie są obowiązki tego pracownika?

Zadaniem lakiernika samochodowego jest zadbanie o estetyczny wygląd pojazdu. Pracownik ten musi polakierować karoserię samochodu w taki sposób, żeby zabezpieczyć ją przed korozją. Do lakiernika zgłaszane są również pojazdy, które wymagają napraw lakierniczych (gdyż mają różnego rodzaju ubytki czy zarysowania).

Zakres zadań lakierników zatrudnionych w fabryce samochodów może być bardzo zróżnicowany, gdyż pracownicy ci zazwyczaj wykonują swoje obowiązki w zespołach. Jeden lakiernik może zajmować się wygładzaniem nadwozia, inny malowaniem pokładowym. Pracownicy o najwyższych kwalifikacjach odpowiadają za lakierowanie właściwe przy użyciu pistoletu pneumatycznego (zabiegi takie są wykonywane w specjalnych kabinach lakierniczych).

Lakiernicy samochodowi bardzo często pracują z samochodami używanymi, które przed sprzedażą wymagają licznych napraw.

Pracownik zatrudniony na stanowisku lakiernika samochodowego musi mieć dużą wiedzę dotyczącą nowych technologii, lakierów i wykorzystywanych w branży materiałów pomocniczych. Powinien on umieć posługiwać się takimi narzędziami jak polerki, szlifierki, mierniki, pistolety pneumatyczne.

Jakie wykształcenie musi mieć lakiernik samochodowy?

Od kandydatów na stanowisko lakiernika samochodowego wymaga się najczęściej wykształcenia zawodowego (najlepiej, jeżeli ma on ukończoną szkołę zawodową o profilu samochodowym). Zdarza się jednak, że do pracy przyjmowani są również kandydaci z wykształceniem podstawowym. Dużo ważniejsze od wykształcenie jest w tej branży doświadczenie.

Sposobem na zdobycie uprawnień lakiernika samochodowego są również kursy zawodowe (aktualnie są one organizowane na terenie całego kraju).

Najwyższym stopniem w karierze lakiernika samochodowego jest zdobycie tytułu mistrza (wymaga to co najmniej ośmiu lat regularnej praktyki). Od osoby starającej się o tytuł mistrza wymaga się także przeszkolenia pedagogicznego. Pracownik zatrudniony w fabryce samochodów, który uzyska tytuł mistrza lakiernictwa ma możliwość awansu na kierownika lub brygadzistę.

Lakiernik samochodowy – cechy pożądane u pracowników

Jednymi z najważniejszych cech, które powinien posiadać lakiernik samochodowy są cierpliwość i dokładność. Praca osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest żmudna i długotrwała. Lakierowanie musi być wykonane bardzo precyzyjnie. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zacieki i chropowatości. Osoby zatrudnione w fabrykach samochodowych muszą posiadać umiejętność pracy zespołowej.

Żeby pracować jako lakiernik samochodowy należy cieszyć się dobrym zdrowiem. Od kandydatów na to stanowisko wymaga się całkowitej sprawności fizycznej (szczególnie ważny jest sprawny układ mięśniowy i kostno-stawowy). Jako, że lakiernicy wdychają dużo chemicznych oparów muszą mieć w pełni sprawny układ oddechowy (niedopuszczalne są jakiekolwiek alergie czy astma).

Przeciwwskazania do pracy w zawodzie lakiernika samochodowego

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu lakiernika samochodowego są alergie (zarówno alergie kontaktowe, jak i alergie układu oddechowego), a także choroby, które mają negatywny wpływ na sprawność manualną.

Ile zarabiają lakiernicy samochodowi?

Zarobki lakierników samochodowych są w dużej mierze uzależnione od umiejętności, wykształcenia, a także miejsca zatrudnienia. Najlepsi pracownicy mogą liczyć na pensję, która przekracza średnią krajową, jednak większość zarabia znacznie mniej. 

Sposobem na zwiększenie swoich dochodów jest założenie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie zatrudnienia za granicą (lakiernicy samochodowi są poszukiwanymi pracownikami między innymi w Niemczech czy Wielkiej Brytanii).

Jak wygląda dzień pracy lakiernika samochodowego?

Dzień pracy lakiernika samochodowego jest uzależniony od miejsca, w którym zatrudniony jest dany pracownik. Fabryki często zatrudniają lakierników w systemie zmianowym. Przed rozpoczęciem pracy lakiernik przebiera się w ubranie robocze. W fabrykach poszczególni pracownicy wykonują tylko niektóre obowiązki związane z lakierowaniem samochodów (nigdy nie przeprowadzają tego procesu samodzielnie od podstaw do końca). Mogą oni przygotowywać samochód do lakierowania, wykonywać lakierowanie wstępne lub zajmować się lakierowaniem właściwym. W fabrykach wszyscy lakiernicy samochodowi mają nad sobą zwierzchnika, którego polecenia wykonują.

Lakiernik samochodowy – jak szukać pracy?

Szukanie pracy w zawodzie lakiernika samochodowego należy rozpocząć od przygotowania profesjonalnego CV. Nie należy skupiać się jedynie na odpowiadaniu na oferty zamieszczone w popularnych serwisach pracy (tak robi większość osób). Zwiększymy swoją skuteczność, jeśli wyszukamy firmy, które mogą potrzebować lakierników samochodowych i prześlemy im swoje dokumenty nawet wówczas, gdy nie prowadzą w określonym momencie rekrutacji.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox