Listonosz – zarys zawodu, obowiązki, zarobki, jak zostać listonoszem

Listonosz to pracownik, z którym każdy z nas ma od czasu do czasu do czynienia. Zajmuje się on dostarczaniem listów i paczek. Zawód listonosza jest odpowiedni dla osób, które nie lubią siedzieć przy biurku i preferują pracę w terenie. Jakie są najważniejsze zadania listonosza? Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby rozpocząć pracę na tym stanowisku?

Listonosz – kto to taki?

Listonosz (nazywany również doręczycielem pocztowym) jest to pracownik Poczty Polskiej, który odpowiada za doręczanie adresatom różnego rodzaju przesyłek (listów, paczek, a także przekazów pieniężnych. Zawód ten cieszy się dość dużą sympatią społeczeństwa. Osoba zatrudniona na stanowisku listonosza pracuje 8 godzin dziennie. Jej praca ma charakter samodzielny i wymaga dużej odpowiedzialności. Listonoszami są zazwyczaj osoby młode, cieszące się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną. Zazwyczaj zawód ten wykonują mężczyźni.

Jakie są obowiązki listonosza?

Obowiązkiem listonosza jest doręczanie przesyłek. Pracownik ten doręcza do domów adresatów listy, paczki, a także pieniądze (zazwyczaj renty i emerytury). Musi on przygotować przesyłki do doręczenia. Ważnym etapem jego pracy jest segregacja listów i paczek według adresów. W przypadku przekazów pieniężnych listonosz pobiera zaplanowaną kwotę z kasy głównej. Kolejnym krokiem jest poukładanie przesyłek w samochodzie dostawczym. W niektórych miejscowościach listonosze sprzedają koperty, znaczki i inne produkty z oferty Poczty Polskiej. W zależności od ilości korespondencji (torba listonosza nie może być cięższa niż 10 kilogramów), a także trasy jaka jest do pokonania listonosz może poruszać się pieszo, na rowerze, motorowerze, korzystać z komunikacji miejskiej lub dojeżdżać do odbiorców samochodem. W sytuacji, gdy adresat przesyłki jest nieobecny, zadaniem listonosza jest sporządzenie awizo (czyli zawiadomienie o nadejściu przesyłki).

Następnym etapem pracy listonosza jest rozliczenie się z doręczonych i niedoręczonych przesyłek. Osoba zatrudniona na stanowisku listonosza musi przestrzegać przepisów prawa pocztowego (zobowiązany jest między innymi do ochrony danych osobowych). Jest również zobowiązana do noszenia uniformu służbowego.

Warto zdawać sobie sprawę, że listonosz ponosi odpowiedzialność finansową.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na listonosza?

W przypadku pracy listonosza wykształcenie nie jest tak ważne, jak kompetencje miękkie. Pracownik ten ma bezpośredni kontakt z klientami Poczty, dlatego niezmiernie ważne jest, żeby był osobą komunikatywną. Listonosz ma na co dzień kontakt z ludźmi starszymi i schorowanymi, dlatego powinien odznaczać się cierpliwością, empatią i taktem.

Kandydat na listonosza musi być osobą zrównoważoną emocjonalnie i odpowiedzialną. W zawodzie tym duże znaczenie ma odporność na stres i odwaga (listonosz dostarczający przekazy pieniężne może stać się ofiarą kradzieży), dokładność, uczciwość, koncentracja na wykonywanych zadaniach. Szalenie ważna w pracy listonosza jest doskonała orientacja w terenie.

Listonosz jest w ciągłym ruchu, codziennie dostarcza ciężkie przesyłki. Z tego względu musi cechować się dobrym zdrowiem i sprawnością fizyczną. Ważnymi cechami jakie powinien posiadać kandydat na listonosza jest równowaga, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, dobry wzrok (a w szczególności widzenie po zmroku i umiejętność odróżniania barw).

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu listonosza

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu listonosza są dysfunkcje narządu ruchu, skrzywienia kręgosłupa, niska sprawność fizyczna, choroby układu oddechowego, nerwowego i układu krążenia.

Warto zdawać sobie sprawę, że listonosz codziennie narażony jest na negatywny wpływ czynników atmosferycznych, hałas, zanieczyszczenie powietrza. Listonosze częściej niż przedstawiciele innych zawodów narażeni są na choroby układu oddechowego i narządów ruchu.

Jak zostać listonoszem?

Pracodawcy wymagają od kandydatów na listonosza wykształcenia przynajmniej zawodowego. W przypadku doręczycieli paczek ważne jest także posiadanie prawa jazdy kategorii B. Listonoszem może zostać osoba w każdym wieku, pod warunkiem, że charakteryzuje się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną

Ile zarabia listonosz?

Zarobki listonosza nie należą do wysokich. Przedstawiciele tego zawodu zarabiają poniżej średniej krajowej. Mogą natomiast liczyć na benefity pozapłacowe i stabilne warunki zatrudnienia.

Jak zostać listonoszem?

Osoby, które czują, że sprostają pracy listonosza powinny napisać profesjonalne CV. W dokumencie powinno znaleźć się podsumowanie zawodowe. W zawodzie tym bardzo ważna jest odpowiedzialność i dobra kondycja fizyczna. Z tego względu warto jest szczegółowo opisać poprzednie stanowiska pracy, gdzie cechy te również miały znaczenie.

Pracy listonosza można szukać w popularnych portalach ogłoszeniowych. Znacznie lepszym pomysłem jest jednak samodzielne zgłoszenie się do placówki Poczty Polskiej, w której chcielibyśmy pracować. Zgłoszenie osobiste daje nam przewagę nad innymi kandydatami, gdyż mamy szansę zrobić dobre wrażenie na potencjalnym pracodawcy.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox