Logopeda – czym zajmuje się ten specjalista, jak zostać logopedą

Logopedzi pracują w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ich klientami są dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe. Czym zajmuje się logopeda? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zatrudnienie w tym zawodzie? Jakie cechy powinien posiadać kandydat na logopedę?

Logopeda – kto to taki?

Logopedą nazywamy absolwenta studiów logopedycznych. Pracownik ten prowadzi diagnozę, a następnie terapię osób mających problemy z zaburzeniami mowy. Jego celem jest osiągnięcie takiego poziomu mowy u pacjenta, który umożliwi bezproblemowe komunikowanie się z otoczeniem.

Jakie są obowiązki logopedy?

Logopeda prowadzi terapię zaburzeń mowy, które mogą być spowodowane uszkodzeniem słuchu, wadami zgryzu, opóźnieniem umysłowym, rozszczepem podniebienia, różnego rodzaju urazami. Należy podkreślić, że szczegółowy zakres obowiązków tego pracownika zależy od jego specjalizacji. Przykładowo surdologopeda pracuje z osobami cierpiącymi na zaburzenia słuchu, neurologopeda zajmuje się pacjentami mającymi zaburzenia mowy spowodowane schorzeniami neurologicznymi. Oligofrenologopeda pracuje z osobami opóźnionymi umysłowo. Otroepik jest natomiast specjalistą od kultury słowa, emisji głosu, technik wyrazistego mówienia.

Podstawowym obowiązkiem każdego logopedy (niezależnie od specjalizacji) jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z klientem. Następnym krokiem jest przeprowadzenie specjalistycznych badan pozwalających na postawienie diagnozy. Po postawieniu diagnozy logopeda opracowuje indywidualny plan terapii.

Terapia logopedyczna może obejmować ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające pracę języka, ćwiczenia słuchowe czy ćwiczenia artykulacyjne.

Logopeda nie działa sam – współpracuje on najczęściej z psychologiem, neurologiem, pediatrą, psychiatrą. W przypadku małych dzieci również z rodzicami i nauczycielami.

Jak zostać logopedą?

Logopedą może zostać osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku logopedia. W trakcie studiów należy zaliczyć takie przedmioty jak zaburzenia mowy i języka, neurologia, psychologia, anatomia, neuropsychologia, wstęp do psychologii rozwojowej i klinicznej, fonetyka i fonologia, emisja głosu, nauka o języku, nauka o literaturze, metodyka nauczania, filozofia, czy gramatyka opisowa języka polskiego. Konieczne jest również odbycie praktyki zawodowej.

Jakie wymagania musi spełniać kandydat na logopedę?

Logopeda uczy ludzi mówić poprawnie, dlatego sam powinien wyróżniać się poprawną dykcją. Specjalista ten na co dzień pracuje z ludźmi, dlatego wymaga się od niego wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Bardzo ważne jest, żeby potrafił nawiązać kontakt z osobami niepełnosprawnymi, małymi dziećmi czy też osobami, które nie mówią wcale.

Jako, że terapia logopedyczna jest często długotrwała, a jej efekty nie są widoczne od razu – kandydat na logopedę musi być osobą cierpliwą, wytrwałą, systematyczną, empatyczną (a jednocześnie bardzo odporną psychicznie). Ważna jest umiejętność długotrwałego powtarzania tych samych czynności.

Idealny kandydat na logopedę czuje potrzebę samorozwoju i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Kandydat na logopedę nie może mieć widocznych oszpeceń twarzy. Defekt fizyczny mógłby dekoncentrować pacjenta w czasie terapii.

Logopedzi są bardziej niż inni pracownicy narażeni na choroby narządu głosu. Z tego względu przed podjęciem studiów muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Gdzie pracują logopedzi?

Logopedzi pracują w placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przychodniach foniatrycznych, na oddziałach szpitalnych. Część absolwentów logopedii decyduje się na otworzenie swojej własnej działalności gospodarczej.

Większość logopedów pracuje w ciągu dnia, w nieregularnych godzinach. 

Możliwości awansu w zawodzie logopedy są niewielkie. Jednak logopeda zatrudniony w danej placówce może czasem awansować na jej dyrektora.

Ile zarabia logopeda?

Zarobki logopedów nie należą do najwyższych, jednak wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości się to zmieni. Świadomość społeczna dotycząca konieczności prawidłowego wysławiania się jest coraz większa, przez co absolwenci logopedii stają się bardziej potrzebni niż jeszcze kilkanaście lat temu.

Statystyki pokazują, że większość logopedów zarabia poniżej średniej krajowej. Jedynie 25% specjalistów z tej branży może liczyć na wyższe pensje.

Warto mieć świadomość, że zarobki logopedów są uzależnione od miejsca zatrudnienia. Zarobki osób zatrudnionych w instytucjach publicznych nie są najwyższe. Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć logopedzi posiadający własne gabinety i stałych pacjentów.

Logopeda – jak dostać pracę?

Znalezienie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy w zawodzie logopedy nie jest najłatwiejsze, co nie oznacza, że jest niemożliwe. Rzeczą, od której należy zacząć jest stworzenie wyróżniającego się CV i listu motywacyjnego. Najlepiej jeżeli dokumenty te będą pisane pod konkretną ofertę pracy.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox