Malarz budowlany – zakres obowiązków, wymagania, wynagrodzenie

Malarz budowlany pracuje zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków. Pracownik ten jest częścią ekipy budowlanej? Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków malarz budowlanego? Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zdobyć pracę w tym zawodzie? Ile zarabiają malarze budowlani?

Malarz budowlany – podstawowe informacje

Pracownik zatrudniony na stanowisku malarza budowlanego zajmuje się przygotowywaniem różnego typu podłoży i malowaniem powłok malarskich. Jego praca może odbywać się w pomieszczeniu lub na zewnątrz. Może on malować dachy, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, elementy małej architektury, elementy drewniane i metalowe. Do szczegółowych obowiązków malarza budowlanego zaliczamy ocenę podłoża przed położeniem farby, sporządzanie zestawień zapotrzebowania materiałowego do prowadzonych prac, usuwanie starych powłok malarskich, przygotowywanie podłoża, zabezpieczenie otoczenia przed zabrudzeniem i zalaniem farbą. Malarz budowlany musi również zabezpieczyć wykonywane prace malarskie przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Przed przystąpieniem do właściwej pracy przygotowuje on farby i narzędzia malarskie, montuje poste rusztowania. Po właściwym przygotowaniu stanowiska pracy nanosi on poszczególne powłoki malarskie, ocenia jakość wykonanych prac, a także szacuje dokładne koszty wykonanych robót malarskich.

Pracownik wykonuje swoje zadania ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich sprzętów, urządzeń i narzędzi. Zakres jego obowiązków obejmuje także czyszczenie i konserwację używanego sprzętu. Niektórzy malarze budowlani mogą specjalizować się też w malowaniu napisów i tworzeniu elementów ozdobnych.

Jak zostać malarzem budowlanym?

Osoby pragnące wykonywać zawód malarza budowlanego powinny legitymować się wykształceniem zawodowym związanych z pracami budowlanymi. Szansę na pracę mają również inni kandydaci, gdyż w zawodzie tym najważniejsze są umiejętności i doświadczenie.

Sposobem na zdobycie zawodu może być odbycie szkolenia w ośrodku szkoleniowym lub w firmie specjalizującej się w pracach malarskich.

Pracodawcy biorą pod uwagę również kandydatów, którzy zostali przyuczeni do zawodu przez doświadczonego malarze budowlanego.

Od kandydatów oczekuje się posiadania uprawnień do obsługi urządzeń i maszyn do robót malarskich, uprawnień do montażu rusztowań, a także uprawnień do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.

W wielu firmach niezbędnym warunkiem jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Malarz budowlany – środowisko pracy

Malarz budowlany pracuje w pomieszczeniach, a także na świeżym powietrzu. Jego zawód zaliczany jest do ciężkich prac fizycznych. Malarze wykonują swoje obowiązki zawodowe zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych. Osoby, które zdecydowały się na założenie własnej działalności gospodarczej mogą pracować również w weekendy.

Malarz na co dzień jest narażony na wdychanie toksycznych oparów, upadek z wysokości, a także niekorzystne działanie czynników atmosferycznych (gdy praca odbywa się na zewnątrz budynków).

Pracownik ten wykonuje swoje zadania samodzielnie, niektóre zlecenia wymagają od niego przystosowania się do pracy zespołowej.

Ze względu na charakter pracy zawód malarza budowlanego wykonują najczęściej młodzi (do 50 roku życia) mężczyźni.

Osoby posiadające kompetencje do wykonywania zawodu malarza budowlanego mogą szukać pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, spółdzielniach mieszkaniowych, firmach usługowo budowlanych. Doświadczeni pracownicy mogą zdecydować się na prowadzenie własnej firmy związanej z wykonywaniem prac malarskich i wykończeniowych.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na malarza budowlanego?

Osoba pragnąca wykonywać zawód malarza budowlanego musi wyróżniać się dobrym zdrowiem i świetną kondycją fizyczną. Musi być zdolna do pracy na wysokościach (kandydaci z lękiem wysokości są zdyskwalifikowani na starcie). Kandydat powinien mieć dobry wzrok (niezbędna jest zwłaszcza umiejętność rozróżniania barw) i słuch. Niezbędna jest mu sprawność manualna i znakomita koordynacja wzrokowo-ruchowa. Malarz budowlany musi być cierpliwy, wytrzymały na długotrwały wysiłek, zdolny do pracy w różnych warunkach atmosferycznych.

Malarz budowlany – wynagrodzenie

Zarobki malarzy budowlanych nie należą do wysokich. Zarobki początkujących pracowników wynoszą niewiele ponad średnią krajową. Wynagrodzenie wzrasta wraz z doświadczeniem i nabywaniem nowych kompetencji. Szansą na zwiększenie zarobków jest dla malarza budowlanego założenie własnej działalności gospodarczej. Na taki krok mogą zdecydować się jedynie pracownicy doświadczeni, którzy mogą liczyć na stałych klientów. Zarobki malarzy budowlanych w takich krajach jak Wielka Brytania czy Niemcy kilkakrotnie przekraczają pensje osiągane przez pracowników w Polsce.

Część pracodawców oprócz podstawowego wynagrodzenia oferuje swoim pracownikom benefity pozapłacowe (na przykład możliwość korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, ubezpieczenia, karnety na zajęcia sportowe).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox