Meteorolog – co trzeba wiedzieć o tym zawodzie?

Meteorolog to osoba, która kojarzy się nam z przygotowywaniem prognozy pogody. W rzeczywistości zakres jego obowiązków jest znacznie szerszy. Czym dokładnie zajmuje się ten specjalista? Jakie wykształcenie i kompetencje są niezbędne, żeby rozpocząć karierę w zawodzie meteorologa?

Meteorolog – charakterystyka

Meteorolog (nazywany również synoptykiem) to specjalista, którego zadaniem jest opracowywanie prognoz i komunikatów dotyczących warunków atmosferycznych. Synoptyk pracuje w oparciu o wyniki pomiarów i obserwacji, których dokonują osoby zatrudnione na stanowisku technika meteorologa. Specjalista ten otrzymuje dane w postaci pluwiografów i limnigrafów (można z nich odczytać informacje o opadach), barografów (informacje o ciśnieniu atmosferycznym) czy heliografów (informujących o stopni nasłonecznienia).

Do meteorologa należy zweryfikowanie otrzymanych danych (co pozwala na wykrycie ewentualnych błędów). Następnie wyniki są wprowadzane do systemu komputerowego, a synoptyk opracowuje zestawienie dla wszystkich punktów pomiarowych.

W zakres obowiązków meteorologa wchodzi opracowywanie komunikatów dotyczących aktualnej sytuacji meteorologicznej. Może on również starać się przygotowywać prognozy pogody na przyszłość.

Do kompetencji meteorologów należy określanie poziomu zanieczyszczenia powietrza. Mogą oni prognozować zagrożenie powodziowe, smogowe. Zajmują się także badaniem stężenia pyłków roślin w powietrzu (co jest szczególnie cenną informacją dla osób cierpiących na alergie).

Od osób zatrudnionych na stanowisku meteorologa wymaga się niekiedy opieki i szkolenia personelu stacji meteorologicznych.

Z komunikatów meteorologów korzysta lotnictwo, branża rolnicza, radio, prasa, telewizja.

Meteorolog – jak nim zostać?

Żeby podjąć pracę na stanowisku meteorologa konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia. Największe szanse na zatrudnienie mają absolwenci kierunku meteorologia i klimatologia.

Od kandydatów wymagana jest biegła obsługa komputera. Część pracodawców oczekuje też znajomości języków obcych.

Meteorolog – jakie cechy musi posiadać kandydat na to stanowisko?

Osoby, które sprawdzają się w zawodzie meteorologa mają zainteresowania techniczne, a także potrzebę stałego poszerzania swojej wiedzy. Ich mocną stroną jest znajomość geografii, fizyki, matematyki i informatyki.

Idealny kandydat na stanowisko meteorologa jest osobą samodzielną, niezależną, a jednocześnie kiedy trzeba, potrafi pracować w grupie. W zawodzie tym przydatne będą również umiejętności zarządzania personelem.

Praca meteorologa polega w dużej mierze na opracowywaniu danych. Z tego względu ważnymi cechami tego specjalisty jest cierpliwość, umiejętność dłuższego skupienia się na jednym zagadnieniu, dokładność. Bardzo ważna jest także zdolność logicznego myślenia, zdolność dostrzegania przyczyn i skutków konkretnych zmian atmosferycznych, zdolności rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna, umiejętność jasnego formułowania swoich myśli, a także podzielność uwagi.

Meteorolodzy muszą być zdolni do podejmowania szybkich i trafnych decyzji, a także działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

Warto podkreślić, że pracę meteorologa mogą podjąć osoby w każdym wieku. Niezbędne jest jedynie posiadanie odpowiedniego wykształcenia.

Praca meteorologa zaliczana jest do bardzo lekkich zajęć. Od kandydatów oczekuje się jedynie sprawnego zmysłu wzroku i słuchu.

Jak wygląda środowisko pracy meteorologa?

Praca meteorologów odbywa się w budynkach IMGW. Warunki pracy są zazwyczaj komfortowe. Meteorolog ma do dyspozycji niezbędny sprzęt. Każdy pracownik ma dużą swobodę działania, a jednocześnie jest częścią większego zespołu i musi stale pozostawać w kontakcie ze współpracownikami.

Dzień pracy meteorologa ma zazwyczaj 8 godzin. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pracownik ten musi pracować znacznie dłużej (zazwyczaj dotyczy to sytuacji kryzysowych takich jak na przykład alarmy powodziowe).

Większość meteorologów zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę.

Meteorolog – przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu meteorologa jest poważna wada wzroku, która uniemożliwia rozróżnianie barw. Kandydata dyskwalifikują zaburzenia ze strony układu nerwowego, nawet lekka niepełnosprawność umysłowa.

Jak wyglądają zarobki meteorologów?

Wysokość zarobków meteorologa jest uzależniona od miejsca zatrudnienia, a także zakresu obowiązków konkretnego pracownika. Zdecydowanie najwięcej zarabiają specjaliści zatrudnieni w prywatnych firmach. Sektor publiczny oferuje dużo niższe zarobki. Zazwyczaj wynagrodzenie meteorologa nie przekracza średniej krajowej.

Jakie są zalety i wady pracy meteorologa?

Osoby wykonujące zawód meteorologa przyznają, że wielką zaletą ich zawodu jest możliwość połączenia pasji z zarabianiem pieniędzy. Zawód ten daje dużo niezależności, pozwala również cały czas się rozwijać. Praca meteorologa zaliczana jest do lekkich, co oznacza, że choroby zawodowe występują w tej grupie pracowników dość rzadko.

Minusem zawodu meteorologa są niskie zarobki (nieproporcjonalne w stosunku do czasu poświęconego na naukę).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox