Monter bram – zakres obowiązków, wymagania, wynagrodzenie

Monter bram to pracownik odpowiedzialny za składanie bram garażowych i przemysłowych. Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków tego specjalisty? Kto może zostać monterem bram? Czego oczekuje się od kandydatów na to stanowisko?

Monter bram – charakterystyka

Monter bram (nazywany także instalatorem bram lub bramiarzem) jest to zawód mający charakter usługowy. Specjalista ten zajmuje się składaniem bram wjazdowych, garażowych i przemysłowych. Wytwarza on między innymi bramy podwieszane, roletowe, rozwierane, przesuwne, uchylne, segmentowe. Do szczegółowych obowiązków montera bram zaliczamy przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, higieny i bezpieczeństwa, transport komponentów bram do miejsca, w którym mają one zostać zamontowane. Pracownik kompletuje, składa, montuje, przeprowadza regulacje i mocuje bramę. W zakres jego kompetencji wchodzi również przeprowadzanie regulacji i montowanie systemu automatycznego ruchu bramy, wykonywanie przeglądu technicznego i niezbędnych czynności związanych z konserwacją. Od montera bram oczekuje się również zdiagnozowania przyczyn awarii i dokonania napraw. Monter bram musi ocenić prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej bramę. Istotnym elementem jego pracy jest sporządzanie dokumentacji technicznej bram.

Monterzy bram mogą liczyć na zatrudnienie w firmach specjalizujących się w usługach w zakresie montowania, naprawy i konserwacji bram ogrodzeniowych, garażowych i przemysłowych. Część specjalistów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Jak zostać monterem bram?

Żeby móc wykonywać zawód montera bram należy posiadać co najmniej zawodowe wykształcenie. W Polsce nie istnieją placówki edukacyjne przygotowujące do wykonywania tego zawodu. Potrzebne kompetencje można nabyć kształcąc się w zawodzie ślusarza lub ucząc się od doświadczonego montera bram. Szkolenia i kursy doskonalące organizują niekiedy producenci i dystrybutorzy bram, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu montażu bram.

Pracownik zajmujący się montażem bram często odpowiada za transport produktów, dlatego oczekuje się od niego posiadania prawa jazdy kategorii C+E.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na montera?

Od kandydatów na monterów bram oczekuje się dobrego zdrowia i kondycji fizycznej. Bardzo ważna jest również znakomita koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna. Kandydat powinien wyróżniać się zainteresowaniami technicznymi, posiadać zdolność logicznego myślenia, być osobą samodzielną, nastawioną na rozwiązywanie problemów. Choć głównym zadaniem pracownika jest montowanie bram, ma on również kontakt z klientem (tym większy jeżeli zdecyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej). Z tego względu wymaga się od niego kultury osobistej i wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych.

Monter bram – środowisko pracy

Monter bram wykonuje swoje obowiązki zawodowe w pomieszczeniach i w zależności od zlecenia – także na otwartej przestrzeni. Jego praca odbywa się zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych. Weekendy i święta są zazwyczaj wolne, chyba, że monter prowadzi własną działalność gospodarczą i zdecyduje się pracować w takich terminach.

Ile zarabia monter bram?

Zarobki monterów bram nie należą do najwyższych. Początkujący pracownicy zarabiają niewiele powyżej najniższej krajowej. Doświadczeni specjaliści mogą liczyć na pensję oscylującą w okolicach średniej krajowej. Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby prowadzące własne firmy. Wysokość pensji montera jest uzależniona między innymi od miejsca zatrudnienia, lokalizacji (pracownicy z wielkich miast zarabiają więcej niż osoby pracujące na wsi). Monterzy bram zatrudnieni w takich krajach jak Niemcy czy Wielka Brytania mogą liczyć na kilkukrotnie wyższe wynagrodzenie.

Monterzy pracujący na etacie mogą otrzymać benefity pozapłacowe w postaci służbowego auta, dodatkowego ubezpieczenia, możliwości korzystania z prywatnej opieki medycznej czy darmowych zajęć sportowych.

Monter bram – jak otrzymać pracę?

Jeżeli mamy kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie montera bram, powinniśmy skupić się na napisaniu dobrego CV i listu motywacyjnego. Nasze dokumenty muszą być przejrzyste i czytelne. Ważne jest, żeby pisać CV pod konkretną ofertę pracy, a nie wysyłać jeden dokument do wszystkich potencjalnych pracodawców. Zajmie nam to nieco więcej czasu, jednak w efekcie proces szukania pracy będzie bardziej efektywny. Pracy możemy szukać na popularnych portalach ogłoszeniowych. Jednak ta metoda nie jest bez wad – na ogłoszenia odpowiada ogromna ilość osób, dlatego musimy liczyć się z dużą konkurencją. Specjaliści od rekrutacji radzą, żeby wysyłać swoje CV do firm, w których chcielibyśmy pracować, nawet wtedy, gdy nie prowadzą one w danym momencie rekrutacji. Możemy pomyśleć również o założeniu własnej działalności gospodarczej, jednak pamiętajmy, że jest to dobre rozwiązanie tylko wówczas, gdy jesteśmy pracownikami doświadczonymi, mamy niezbędny kapitał i możemy liczyć na stałych klientów.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox