Monter fasad – charakterystyka zawodu, zarobki, wymagania

Monter fasad to pracownik budowlany, który znajdzie zatrudnienie w firmach budowlanych, zakładach usługowych czy przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków montera fasad? Jakie wykształcenie jest potrzebne do wykonywania tego zawodu? Na jakie zarobki mogą liczyć ci pracownicy? Jakie cechy powinien posiadać kandydat na montera?

Monter fasad – podstawowe informacje

Monter fasad (nazywany również monterem elewacji lub monterem obudowy fasadowej) to pracownik, którego głównym zadaniem jest przygotowanie i montaż elementów zewnętrznych będących ochroną i dekoracją budynku. Do szczegółowych obowiązków tego pracownika zaliczamy organizacją robót montażowych zgodnie z przepisami BHP, przygotowanie do montażu elementów konstrukcji budowlanych, przygotowanie środków transportu, które umożliwią transport narzędzi, sprzętu i materiałów na stanowisko pracy, montaż elementów konstrukcji budynku zgodnie z załączoną dokumentacją. Monter fasad zajmuje się również pracami związanymi z rozbiórką i remontem konstrukcji fasad, zabezpieczaniem elementów konstrukcji budynku przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych, obliczaniem zapotrzebowania na konkretne materiały i rozliczaniem kosztów wykonywania prac.

Jak zostać monterem fasad? 

Osoby, które chciałyby wykonywać zawód montera fasad powinny posiadać wykształcenie zawodowe związane z budownictwem. Szansę maja także inne osoby, gdyż w wielu wypadkach możliwe jest przyuczenie do zawodu pod okiem doświadczonego montera fasad.

Pracodawcy cenią pracowników posiadających certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń z zakresu montażu fasad. Kompetencje zawodowe można nabyć również poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez pracodawców, organizacje branżowe czy różnego rodzaju stowarzyszenia. Szkolenia organizują także firmy zajmujące się produkcją systemów fasadowych.

Monter fasad – środowisko pracy

Monter fasad wykonuje większość swoich obowiązków zawodowych na zewnątrz budynków, przez co jest narażony na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych i stały kontakt z materiałami budowlanymi. Jego praca odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych. Wyjątkiem są pracownicy prowadzący własne działalności gospodarcze – zdarza się, że pracują oni również w weekendy.

Osoba pracująca jako monter fasad ma możliwość awansu. Niedoświadczeni pracownicy są zazwyczaj pomocnikami monterów. Z czasem, w miarę nabywania doświadczenia mogą awansować na stanowisko samodzielne, pracować jako brygadziści nadzorujący pracę pracowników. Dla części osób monter fasad to zajęcie przejściowe. Decydują się oni na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w technikum budowlanym lub na studiach wyższych związanych z budownictwem.

Jakich cech oczekuje się od kandydata na montera?

Praca montera fasad zaliczana jest do zajęć ciężkich, dlatego od kandydatów wymaga się dobrego zdrowia i kondycji fizycznej. Pracownik powinien posiadać zdolność manualne, doskonałą koordynację wzrokowo-ruchową, dobry wzrok i słuch. Na stanowisku tym liczyć się zarówno samodzielność, jak i umiejętność pracy w grupie. Kandydat powinien być przygotowany na wykonywanie pracy monotonnej i wymagającej dużego wysiłku fizycznego.

Poważnym przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu montera fasad są choroby układu oddechowego (pracownik ten ma ciągły kontakt z toksycznymi substancjami i pyłami), choroby układu kostno-stawowego i układu krążenia.

Monter fasad – zarobki

Pomimo, że praca montera fasad jest ciężka, pracownicy nie mogą liczyć na wysokie zarobki. Początkujący monterzy zarabiają zazwyczaj niewiele powyżej najniższej krajowej. Doświadczeni specjaliści mogą liczyć na pensję w wysokości średniej krajowej. Zarobki monterów fasad w krajach zachodnich są kilkukrotnie wyższe od polskich, dlatego wielu monterów decyduje się na pracę za granicą.

Warto podkreślić, że wysokość pensji montera fasad jest uzależniona między innymi od szczegółowego zakresu obowiązków, rodzaju pracodawcy (firmy prywatne są w stanie zapłacić więcej niż przedsiębiorstwa publiczne), regionu Polski, sytuacji na lokalnym rynku pracy, wielkości aglomeracji.

Szansą na uzyskanie wyższych zarobków jest założenie własnej działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie dobre dla doświadczonych i cenionych pracowników, którzy mogą liczyć na stałe zlecenia.

Monter fasad – jak znaleźć pracę?

Żeby znaleźć pracę na stanowisku montera fasad należy napisać profesjonalne CV, a jeżeli pracodawca tego wymaga – także list motywacyjny. Warto jest napisać CV pod konkretną ofertę pracy. Unikajmy korzystania z gotowych szablonów i wysyłania jednego dokumentu do wszystkich potencjalnych pracodawców. Należy zdawać sobie sprawę, że CV przeznaczone dla zagranicznego pracodawcy może znacząco różnić się od typowego polskiego życiorysu. Jeżeli mamy problemy ze stworzeniem takiego dokumentu – warto jest skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. Pamiętajmy, że poszukiwania pracy nie muszą ograniczać się do odpowiadania na ogłoszenia. Równie dobrze możemy aplikować do firm, w których chcielibyśmy pracować, jednak nie prowadzących w danym momencie rekrutacji.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox