Nadgorliwość w pracy – co trzeba o niej wiedzieć?

Sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych to zaleta każdego pracownika. Problemy zaczynają się w momencie, gdy dana osoba jest nadgorliwa. Jakie są przyczyny nadgorliwości w pracy? W jaki sposób się ona objawia? Jakie są jej skutki?

Nadgorliwość w pracy – jakie są jej objawy?

Często trudno jest stwierdzić, czy dany pracownik tylko bardzo pilnie wykonuje swoje obowiązki, czy jest już nadgorliwy. Przełożeni są przeczuleni na punkcie niedbałości pracowników, dlatego sumienność nie będzie dla nich czymś alarmującym, a wręcz przeciwnie. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nadgorliwość w pracy w dłuższej perspektywie czasu może mieć tragiczne skutki. Z tego względu należy w miarę możliwości jej przeciwdziałać.

Pracownik nadgorliwy nie zwraca uwagi na oczekiwania jakie są przed nim stawiane. Nawet jeżeli nie jest to konieczne, stara się wykonywać swoje obowiązki na 200%. Nadgorliwi pracownicy to perfekcjoniści, którzy często pracują ponad swoje siły, co może odbić się negatywnie na ich zdrowiu.

Najważniejszym zajęciem nadgorliwego pracownika (nawet w weekendy i święta) jest praca. Osoba taka niemal codziennie zostaje po godzinach.

Nadgorliwego pracownika można poznać po tym, że nie jest lubiany w zespole. Nic w tym dziwnego, gdyż narzuca innym swoje tempo pracy. Nawet jeżeli nie jest on zwierzchnikiem dla pracujących z nim osób, dysproporcje pod względem ilości wykonywanych zadań sprawiają, że inne osoby zatrudnione w firmie czują się zagrożone. Mogą się obawiać, że przełożeni uznają ich za leniwych lub po prostu zatrudnianie ich przestanie być opłacalne, gdyż nadgorliwy pracownik nierzadko wykonuje pracę za kilka osób.

Obecność w firmie nadgorliwego pracownika zwiększa ryzyko konfliktów, a także takich niekorzystnych zjawisk jak dyskryminacja, czy mobbing.

Nadgorliwość w pracy – jakie są przyczyny tego zjawiska?

Jedną z przyczyn, dla których pracownicy są nadgorliwi jest chęć zdobycia uznania przełożonych. Pracownik nadgorliwy liczy na to, że dzięki swojemu zaangażowaniu i poświęceniu szybciej otrzyma awans, podwyżkę, czy inne przywileje.

Przyczyną nadgorliwości może być również pracoholizm, który współcześnie klasyfikowany jest jako poważne zaburzenie.

Czy nadgorliwość w pracy ma jakieś zalety?

Nadgorliwość w pracy w większości przypadków uznawana jest za zjawisko negatywne. W pewnych przypadkach może mieć jednak zalety. Posiadanie w zespole nadgorliwego pracownika przydaje się, gdy naszym zadaniem jest kompleksowa analiza ważnych dokumentów. Zdaniem niektórych przełożonych nadgorliwy pracownik może motywować innych i skłaniać do podnoszenie kompetencji zawodowych (jednocześnie trzeba liczyć się z konfliktami wynikającymi z takiej sytuacji).

W niektórych branżach nadgorliwi pracownicy są szczególnie doceniani. Dotyczy to jednak tylko zawodów, gdzie najmniejsza nieuwaga, czy zaniedbanie może mieć tragiczne konsekwencje. Z tego względu lubimy nadgorliwych lekarzy, pielęgniarzy, fizjoterapeutów, strażaków, ratowników medycznych. Nadgorliwość przyda się również w pracy policjanta, detektywa, sędziego, adwokata, notariusza, radcy prawnego, czy prokuratora.

Nadgorliwość w pracy – jakie są jej ciemne strony?

Nadgorliwość w pracy ma wiele ciemnych stron. Przede wszystkim niemal zawsze przyczynia się do wystąpienia konfliktów w zespole. W niektórych przypadkach cecha ta może spowodować również pogorszenie relacji z klientami.

Zdarza się, że zbyt gorliwy pracownik przyczynia się do spowolnienia obiegu służbowych dokumentów w firmie, co ma wpływ na pogorszenie jakości jej funkcjonowania.

Nadgorliwi pracownicy często ponoszą negatywne konsekwencje swoich działań. To, że dana osoba w rzeczywistości pracuje na dwa etaty nie oznacza wcale, że otrzyma adekwatne wynagrodzenie. Nie jest również powiedziane, że jej wysiłki zostaną docenione. Często zdarza się, że nadgorliwi pracownicy widząc, że nie są doceniani tracą zapał do pracy i stają się mało efektywni. Nadgorliwość prowadzi do frustracji i przemęczenia. W niektórych branżach nadgorliwość może spowodować zagrożenie zdrowia, a nawet życia pracownika.

Nadgorliwość w pracy – jakie są jej następstwa?

Nadgorliwość w pracy w wielu wypadkach wiąże się z negatywnymi następstwami. Jeżeli nadgorliwy pracownik nie zajmuje niezależnego stanowiska, jest niemal pewne, że pomiędzy nim a innymi członkami zespołu wystąpią konflikty.

U pracowników nadgorliwych, których praca nie została doceniona dochodzi do spadku motywacji, co negatywnie przekłada się na funkcjonowanie firmy.

U wielu nadgorliwych osób pojawia się problem z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Poświęcanie całego wolnego czasu pracy przyczynia się do wystąpienia konfliktów w rodzinach. Nadmierne zaangażowanie w pracę może z czasem zagrażać zdrowiu i życiu osoby, która chce wykonywać swoje obowiązki na 200%.

Czy zatem pracodawcy powinni walczyć z nadgorliwymi pracownikami? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Nadgorliwość może wyrządzić wiele szkód firmie i zatrudnionym w niej pracownikom. Jednocześnie zdarza się, że może zapobiec prawdziwej katastrofie (dotyczy to zwłaszcza zawodów o dużej odpowiedzialności).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox